Vai trò làm vợ mục sư – ISOM cho Phụ nữ

222

Vai trò làm vợ mục sư – ISOM cho Phụ nữTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.