ISOM mp3 – Nhận biết tiếng Chúa

525

Tải về file mp3 >>

Nhận biết tiếng Chúa, Giáo trình ISOM Audio



Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ



" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.