Nhạc thánh Mp3, Người ơi ngày tháng chúc tôn

345

Tải về file mp3 >>

Tải về 2172 bài Nhạc thánh mp3 >>

Nhạc thánh Mp3, Người ơi ngày tháng chúc tôn



Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ



" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.