Kinh Thánh Cựu Ước – Nghe Đọc Sách Lê Vi Ký

1481

Share

×

Kinh Thánh Cựu Ước – Nghe Đọc Sách Lê Vi Ký

Lời Chúa làm cho tôi được sống lại,
Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.
Thi thiên 119:50

Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.