Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Khi Bạn Muốn Đầu Hàng

79

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Khi Bạn Muốn Đầu Hàng

Hỗ trợ qua facebook: Tong Vo:
https://www.facebook.com/tongvovn



Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ



" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.