Bế mạc Bồi huấn 2018 – Cà mau

202

Bế mạc Bồi huấn 2018 – Cà mau
— Nới rộng đời sống cho mùa gặt
— Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
— Sáng ngày 13 – 12Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.