Khiếu nại về sự chữa lành giả tạo bệnh HIV của TB Joshua

99

Khiếu nại về sự chữa lành giả tạo bệnh HIV của TB Joshua
Đăng trên Ngày 26 tháng 3 năm 2013bởi tbjoshuawatch

Tạm dịch từ google

Trong bài đăng cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi đã đưa ra tuyên bố táo bạo rằng không ai từng được chữa lành HIV tại SCOAN hoặc TB Joshua . Kể từ đó, một số trường hợp đã được chúng tôi chú ý đến nơi mọi người tuyên bố đã chữa lành HIV bằng TB Joshua, rõ ràng là không.

Một độc giả nói với chúng tôi về 4 người lính từ Volta Barracks, Ghana, người đã đến SCOAN và nhận được Hồi phục chữa bệnh HIV. Đáng buồn là cả 4 vẫn nhiễm HIV.

Một độc giả nhiễm HIV từ Vương quốc Anh nói với chúng tôi rằng tất cả những người từ Vương quốc Anh đã đến thăm SCOAN để chữa khỏi HIV, không một ai đã được chữa khỏi – vợ chồng anh ta đang làm chứng cho điều này. Rõ ràng SCOAN London không còn tổ chức các chuyến đi đến Lagos vì sự bối rối gây ra bởi rất nhiều sự không lành.

Một độc giả châu Phi đã từng tổ chức các nhóm đến thăm SCOAN, bao gồm một số người nhiễm HIV đến mà không có bạn tình bị nhiễm bệnh. Anh tự hỏi làm thế nào họ sẽ tránh bị lây nhiễm trở lại nếu họ tiếp tục quan hệ tình dục với bạn tình. Rõ ràng không ai trong số họ có câu trả lời, và họ cũng không muốn đi kiểm tra để xác nhận yêu cầu được chữa lành.

Trong tất cả các thư từ chúng tôi nhận được về bài báo, chỉ có một người duy nhất tuyên bố đã được chữa khỏi HIV bởi TB Joshua , nhưng khi chúng tôi hỏi liệu anh ta đã thực sự làm xét nghiệm để xác minh điều này, chúng tôi không nhận được câu trả lời.

Một cựu đệ tử làm sáng tỏ hơn về tình hình. Anh ta nói:

Tôi đã từng đến các cuộc thập tự chinh của TBJ, nhiều người không được chữa lành hơn là làm.

Có bao nhiêu người đã được cầu nguyện để chữa khỏi HIV trong 16 năm qua tại SCOAN? Tôi ước tính ít nhất 15.000. Có bao nhiêu trong số những người đó đã trở lại với kết quả xét nghiệm âm tính, có thể 200, có thể một vài nữa. Phần còn lại thì sao? Ngay cả 200 người đó cũng có chút mơ hồ khi xem xét tham nhũng ở Nigeria như thế nào.

Có bao nhiêu người đã được chữa lành khỏi HIV từ bên ngoài Nigeria? SỐ KHÔNG. Không ai. Nada. Là chủng HIV ở Nigeria dễ chữa lành hơn những người khác ..

Không có trường hợp nào được xác nhận nhiễm HIV được chữa lành bên ngoài Nigeria? Tại sao chỉ có Nigeria?

Một nhà báo điều tra tên Jacques Pauw đã viết về TB Joshua vài năm trước. Anh ta kể về số phận của một số người, người đã chữa lành vết thương bởi TB Joshua:

Wium Basson chết trong vài ngày sau khi trở về Nam Phi. Maxie Claasen, bị ung thư não, gan và vú nhưng được tuyên bố chữa lành bởi TB Joshua, cũng chết ngay sau khi trở về nhà

John Rindel đã đi xét nghiệm AIDS tại một phòng khám tư ở Johannesberg. Anh gọi cho tôi vài phút sau khi anh nhận được kết quả. Tôi vẫn nhiễm HIV, anh nói. Tôi chắc chắn đó là một sai lầm. Họ mắc lỗi với những bài kiểm tra này, bạn biết không?

Tôi hy vọng họ đã làm, John, một trong những từ an ủi duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

Tôi có thể quay trở lại Lagos, anh nói. Tôi muốn nhà tiên tri cầu nguyện cho tôi một lần nữa.

John Rindel không bao giờ quay trở lại Lagos. Anh ta chết vài tháng sau đó.

Tất cả các trường hợp được liệt kê ở trên là ngoài 3 trường hợp tử vong được báo cáo bởi BBC và Sky News .

Chúng ta rời khỏi cùng với thứ gì nhỉ? Nhiều bằng chứng về sự không lành, không có bằng chứng đáng tin cậy hơn về sự chữa lành thực sự và báo cáo về một số cái chết không cần thiết. Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, hiện có thể có hàng ngàn người bị nhiễm HIV vì những tuyên bố chữa bệnh giả này. Nếu một công ty dược phẩm tuyên bố có thể chữa khỏi HIV, một lượng bằng chứng thực nghiệm nghiêm trọng sẽ phải được thu thập trước khi họ được phép đưa ra tuyên bố. TB Joshua, hoặc bất kỳ mục sư nào khác đưa ra yêu cầu tương tự nên được giữ theo cùng tiêu chuẩn. Sức mạnh của Thiên Chúa có thể chịu được sự giám sát.

Tiếng Anh

Fake claims of healing HIV at SCOAN
Posted on March 26, 2013 by tbjoshuawatch

In our last post, we made the bold claim that nobody has ever been healed of HIV at SCOAN or by TB Joshua. Since then, several cases have been brought to our attention where people proclaimed healed of HIV by TB Joshua, clearly weren’t.

One reader told us of 4 soldiers from Volta Barracks, Ghana who went to SCOAN and received their “healing” for HIV. Sadly all 4 remain HIV positive.

A HIV positive reader from the UK told us that of all the people from the UK who have visited SCOAN for healing from HIV, not a single one has been cured – he and his wife are living testimony to this. Apparently SCOAN London are no longer organising trips to Lagos because of the embarrassment caused by so many non-healings.

An African reader once organised groups to visit SCOAN, including several HIV positive people who came without their infected partners. He wondered how they would avoid being infected again if they continued sexual relations with their partners. Apparently none of them had an answer, and nor did they want to go for tests to validate their claim of being healed.

Out of all the correspondence we received about the article, only a single person claimed to have been healed of HIV by TB Joshua, but when we asked whether he had actually taken a test to verify this we received no reply.

An ex-disciple sheds more light on the situation. He says:

I’ve been to TBJ’s crusades, many more don’t get healed than do.

How many people have been prayed for healing from HIV during the last 16 years at SCOAN? I’d estimate at least 15,000. How many of those people have returned with negative test results, perhaps 200, maybe a few more. What about the rest? Even those 200 are a bit dubious considering how rife corruption is in Nigeria.

How many people have been healed from HIV from outside Nigeria? ZERO. None. Nada. Is the Nigeria strain of HIV easier to heal than others……..

No confirmed cases of HIV being healed outside of Nigeria? Why only Nigeria?

An investigative journalist named Jacques Pauw wrote about TB Joshua a few years ago. He tells of the fate of several people “healed” by TB Joshua:

“Wium Basson died within days of returning to South Africa. Maxie Claasen, suffering from brain, liver and breast cancer but declared healed by TB Joshua, also died shortly after returning home…

John Rindel went for an AIDS test at a private clinic in Johannesberg. He called me minutes after he had recieved the results. “I’m still HIV positive,” he said. “I’m sure it’s a mistake. They make mistakes with these tests, you know?”

“I hope they did, John,” were the only words of consolation I could think of.

“I might go back to Lagos,” he said. “I want the prophet to pray for me again.”

John Rindel never made it back to Lagos. He died a few months later.”

All of the cases listed above are in addition to the 3 deaths reported by the BBC and Sky News.

What are we left with? Lots more evidence of non-healings, no more credible evidence of genuine healings and reports of several unnecessary deaths. This is an incredibly serious issue, there could be thousands of people now infected by HIV because of these fake claims of healing. If a pharmaceutical company claimed to be able to cure HIV, a serious amount of empirical evidence would have to be gathered before they were allowed to make the claims. TB Joshua, or any other pastor making similar claims should be held to the same standards. The power of God can withstand scrutiny.

Fake claims of healing HIV at SCOANTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.