Khai Mạc Bồi Linh 2019 -Sài Gòn

48

Lưu ý: Video sẽ được phát mà không có âm thanh (tắt tiếng). Mọi người có thể bật âm thanh qua các nút điều khiển của trình phát video. Cài đặt này không áp dụng cho các thiết bị di động.

Khai Mạc Bồi Linh 2019 -Sài Gòn
— Chủ đề Dòng Sông Nước Sống
— Diễn giả: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Live bài giảng mỗi tối 7h30: https://www.facebook.com/tongvovn
.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.