ISOM – Uy Quyền Trên Đất – Mp3

2015

Giáo Trình ISOM – Uy Quyền Trên Đất – Mp3

Download Trọn Bộ Giáo Trình ISOM Mp3 >>



Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ



" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.