Hillsong – None But Jesus

716

Hillsong is a church that believes in Jesus, a church that loves God and people.
Overwhelmed by the gift of salvation we have found in Jesus, we have a heart for authentic worship, are passionate about the local church, and are on mission to see God’s kingdom established across the earth.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.