Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 4259|Trả lời: 0

Ngũ Kinh và Lịch Sử - ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-1-2012 22:07:49 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Ngũ Kinh và Lịch Sử
Tác giả: Dick Woodward
Quyển 2

SÁCH DÂN SỐ KÝ
ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH

Dân số Ký tiếp tục câu chuyện đã bắt đầu trong Sáng thế Ký, mở rộng ra đến Xuất Ê-díp-tô ký và bị gián đoạn đột ngột khi Đức Chúa Trời phán bảo Môise cách chi tiết về việc dựng Đền tạm trong đồng vắng.
Khi dân Ysơraên được giải phóng cách kỳ diệu ra khỏi ách nô lệ tại Aicập, họ phải băng qua đồng vắng để vào đất hứa Canaan. Sách Dân số Ký cho biết họ không từ Aicập thẳng tiến vào Canaan. Họ đã đi loanh quanh trong đồng vắng 40 năm!
Có thể hình dung rằng nhiều tín đồ ngày hôm nay cũng giống như vậy. Họ đã được cứu khỏi hình phạt tội lỗi nhờ huyết Chúa Jêsus, nhưng họ không sống như cách Đức Chúa Trời muốn họ sống. Đời sống họ vẫn thất vọng, chán nản, không thỏa lòng và kém thiếu. Họ không bước vào “đất hứa”, điều mà Kinh Thánh Tân ước gọi là “sự sống đời đời” (GiGa 3:1-5:47). Chúa Jêsus phán rằng: “Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật ” (10:10).
Đất hứa Canaan là hình bóng về sự sống thiên thượng mà tín đồ đã được cứu cần phải kinh nghiệm. Nếu không họ sẽ quanh quẩn trong sự vô tín, tối tăm và bối rối. Sách Dân số Ký nhắc đến lịch sử dân Ysơraên như là bài học cho chúng ta ngày nay.
Một Thế Hệ Qua Đi.
Tên của quyển sách nầy bắt nguồn từ sự kiện dân Ysơraên được tu bộ hai lần. Lần thứ nhất trong ba chương đầu và lần thứ hai trong chương 26. Giữa hai lần tu bộ, chúng ta chứng kiến sự chết của cả một thế hệ.
Do dân Ysơraên vô tín nên Đức Chúa Trời đã phán rằng: “Các ngươi sẽ ngã chết tại nơi đồng vắng, chẳng có kẻ nào trên hai mươi tuổi, là những kẻ lằm bằm nghịch cùng Ta được vào đất hứa ngoại trừ Giôsuê và Calép. Nhưng Ta sẽ đem vào xứ những con trẻ của các ngươi mà các ngươi có nói rằng: Chúng nó sẽ bị làm miếng mồi, rồi chúng nó sẽ biết xứ mà các ngươi đã chê bai. Còn thây các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng nầy. Các ngươi sẽ loanh quanh 40 năm trong đồng vắng nầy. Các ngươi sẽ gánh lấy tội ác mình cho đến kẻ cuối cùng trong các ngươi ngã chết trong đồng vắng vì đã xây bỏ Ta ” (Dan Ds 14:34-36).
Khi dân Ysơraên lang thang trong đồng vắng, Đức Chúa Trời lại nhẫn nhục bày tỏ rằng Ngài đang ở cùng họ. Ngài đã thi hành phép lạ để khích lệ đức tin họ, hầu qua đó họ có thể dạn dĩ vượt qua sông Giôđanh và tiến chiếm đất Canaan.
Sau khi ra khỏi Aicập, dân Ysơraên băng qua biển Đỏ, đến núi Sinai tại Cađebanêa, và sau đó đi lang thang trong đồng vắng suốt 40 năm. Sách Phục truyền Luật lệ Ký cho biết từ Aicập đến Canaan chỉ mất 11 ngày đường (PhuDnl 1:2).
Đức Chúa Trời đã mười lần làm phép lạ trước sự chứng kiến của dân Ysơraên nơi đồng vắng để khích lệ đức tin họ, nhưng họ vẫn đi lang thang vô mục đích. Môise vừa là thầy tế lễ vừa là tiên tri. Khi dân Ysơraên phạm tội, ông lên núi Sinai liên tục cầu thay cho họ rằng: “Xin Chúa hãy tha thứ tội lỗi dân sự Ngài”. Điều nầy đã xảy ra mười lần và Đức Chúa Trời đã mười lần tha thứ họ (Dan Ds 14:22).
Trên núi Sinai, Môise kêu cầu Đức Chúa Trời nhân từ tha thứ tội lỗi cho dân Ysơraên. Ngài nhậm lời cầu nguyện của Môise nhưng phán rằng: “Ta sẽ chịu hội chúng hung dữ nầy hay lằm bằm cùng Ta cho đến chừng nào? Ta đã nghe lời lằm bằm của dân Ysơraên oán trách Ta. Hãy nói với dân chúng: Đức Giêhôva nói rằng: Ta chỉ sự hằng sống ta mà thề, Ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời Ta đã nghe các ngươi nói. Những thây các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng nầy. Các ngươi mà người ta đã tu bộ, hết thảy bao nhiêu cũng vậy, từ hai mươi tuổi trở lên là những kẻ đã lằm bằm cùng Ta ” (14:27-29).
Môise thuật lại những lời nầy cho cả Ysơraên, rồi có một sự sầu thảm rất lớn trong dân sự. Họ thức dậy sớm, để lòng hướng về đất hứa. Họ biết rằng mình đã phạm tội và muốn tiến ngay vào đất hứa, nhưng Môise bảo rằng đã quá muộn vì Đức Chúa Trời đã lìa bỏ họ.
Câu chuyện lịch sử nầy dạy chúng ta đôi điều trong mối tương giao của chúng ta với Chúa. Ngài tha thứ dân Ysơraên, nhưng tội lỗi họ vẫn khiến Ngài thật đau buồn. Cũng vậy, cuộc sống trong Đấng Christ có những điều cao hơn là được tha thứ. Chúng ta đã được tạo dựng và được tái tạo qua sự cứu rỗi, để làm vinh hiển Chúa qua đời sống phục vụ Ngài và đang bước vào mọi sự mà Ngài đã dành sẵn cho mình. Kinh Thánh gọi đây là mục đích của sự cứu rỗi. Hình ảnh dân Ysơraên lang thang trong đồng vắng nhưng không bước vào Canaan là điều cũng có thể xảy ra đối với chúng ta khi đánh mất đi mục đích của sự cứu rỗi trên chính đời sống mình.
Điểm Quyết Định.
Khi phi công đang hạ cánh một chiếc máy bay khổng lồ như chiếc Concord có sức chứa 747 hành khách, anh ta đối diện với tình huống không thể chần chừ nhưng phải dứt khoát. Người ta gọi điều nầy là “điểm quyết định”, không thể thối lui. Đức Chúa Trời thật nhân từ và đầy ân điển. Trong Dân số Ký chương 14 cho chúng ta biết đâu là “điểm quyết định” trong hành trình đức tin của mình. Có một điểm quyết định, một bước ngoặc trong cuộc đời, là lúc chúng ta có bắt đầu đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay không.
Dầu vậy, Đức Chúa Trời sẽ làm mọi điều cần thiết để chúng ta biết được ý muốn Ngài và làm theo. Đức Chúa Trời sẽ lìa bỏ khi chúng ta cứng lòng từ chối ý muốn Ngài. Đây là mất mát lớn lao và chúng ta đánh mất mục đích của sự cứu rỗi trên đời sống. Chúng ta không bị mất đi sự cứu rỗi, nhưng đánh mất cơ hội để kinh nghiệm sự đầy trọn ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời (Eph Ep 2:8-10).
Một trong những câu Kinh Thánh đáng buồn hơn hết được chép trong Dân số Ký chương 14 là lời nói của Môise với dân sự: “Bây giờ thật là quá trễ! Hãy bỏ vũ khí các ngươi xuống! Các ngươi đã lìa bỏ Đức Chúa Trời và bây giờ Ngài lìa bỏ các ngươi !”Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc điểm

Phòng tối|Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 17-4-2024 12:49 AM

nguonsusong.com - Tin lành

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách