Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 1595|Trả lời: 0

A-MA-LÉC, Dân

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-10-2020 22:46:54 | Xem tất |Chế độ đọcA-MA-LÉC, Dân

Tổ phụ của dân A-ma-léc Sa 36:12,16

Tánh hạnh của dân A-ma-léc:
Hay phạm tội ác ISa 15:18
Hay hà hiếp người ta Cac10:12
Hiếu chiến và hung bạo ISa 15:33
Dân A-ma-léc có vua chúa cai trị ISa 15:20,32
Dân A-ma-léc có thành thị ISa 15:5


Xứ của dân A-ma-léc:
Ở về nam bộ xứ Ca-na-an Dan13:29; ISa 27:8
Chạy từ Ha-vi-la đến Su-rơ ISa 15:7
Xưa từng bị hoạ chiến tranh Sa 14:7
Dân Kê-nít ở lẫn lộn với dân A-ma-léc ISa 15:6
Dân A-ma-léc là dân đầu tiên chống cự dân Y-sơ-ra-ên Xu 17:8
Bởi sự cầu nguyện của Môi-se, dân A-ma-léc bị thất bại tại Rê-phi-đim Xu 17:9-13
Dân A-ma-léc bị án huỷ diệt vì chống cự dân Y-sơ-ra-ên Xu 17:14,16; Phu 25:19
Ba-la-am dự ngôn về sự diệt vong dân A-ma-léc Dan 24:20
Đức Chúa Trời dùng dân A-ma-léc phạt dân Y-sơ-ra-ên tại Ca-đe-Ba-nê-a Dan Ds 14:45
Dân A-ma-léc hiệp cùng Éc-lôn nghịch với dân Y-sơ-ra-ên Cac 3:13
Chi phái Ép-ra-im chiếm một phần cơ nghiệp của dân A-ma-léc Cac 5:14; 12:15
Dân A-ma-léc và dân Ma-đi-an hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên Cac Tl 6:3-5
Ghê-đê-ôn thắng hơn dân A-ma-léc Cac 6:33-34; 7:21-22

Vua Sau-lơ:

Thắng hơn dân A-ma-léc và giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ISa 14:48
Chịu trách nhiệm tuyệt diệt dân A-ma-léc ISa 15:1-3
Chém giết dân A-ma-léc ISa 15:4-8
Bị đoán phạt vì không tuyệt diệt dân A-ma-léc ISa 15:9-26; 28:18
A-ga, vua dân A-ma-léc, bị Sa-mu-ên giết chết ISa 15:32-33
Đa-vít xâm phạm xứ A-ma-léc ISa1Sm 27:8-9
Dân A-ma-léc xông vào Xiếc-lác và phóng hoả nó ISa 30:1-2
Đa-vít đuổi theo và chém giết dân A-ma-léc ISa 30:10-20
Của giặc cướp ở nơi dân A-ma-léc được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời IISa 8:11-12
Dân A-ma-léc kết đồng minh với dân Am-môn, dân Phi-li-tin, v.v...nghịch cùng dân Y-sơ-ra-ên Thi 83:5-7
Dân A-ma-léc còn sót lại bị tuyệt diệt trong đời Ê-xê-chia ISu 4:41-43Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc điểm

Phòng tối|Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 17-4-2024 01:40 AM

nguonsusong.com - Tin lành

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách