Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Yêu thích |RSS

Hillsong Worship Bài mới: 0|Chủ đề: 169|Xếp hạng: 23 

Nhac thánh tiếng Anh
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo: 20 bài hát Karaoke ngợi khen - thờ phượng Chúa - có tiếng admin 19-5-2024    
Xem trước WOW worship 02 admin 8-7-2016 05859 admin 8-7-2016 07:20 AM
Xem trước Winds of worship admin 8-7-2016 03345 admin 8-7-2016 07:17 AM
Xem trước White christmas admin 8-7-2016 03046 admin 8-7-2016 07:15 AM
Xem trước When a child born Merry Christmas admin 8-7-2016 03109 admin 8-7-2016 07:12 AM
Xem trước Wendy Sehelting Beyend this place admin 8-7-2016 02929 admin 8-7-2016 07:10 AM
Xem trước The Spirit of the Lord is upon me admin 8-7-2016 02964 admin 8-7-2016 07:08 AM
Xem trước The heart of worship new admin 8-7-2016 02846 admin 8-7-2016 07:06 AM
Xem trước The best of winds of worship admin 7-7-2016 02875 admin 7-7-2016 09:07 PM
Xem trước The Best Loved worship admin 7-7-2016 03080 admin 7-7-2016 09:01 PM
Xem trước Spirit Songs admin 7-7-2016 02810 admin 7-7-2016 08:56 PM
Xem trước Songs of the vineyard admin 7-7-2016 02664 admin 7-7-2016 08:55 PM
Xem trước Shout to the Lord 02 admin 7-7-2016 02624 admin 7-7-2016 08:51 PM
Xem trước Sand admin 7-7-2016 02469 admin 7-7-2016 08:50 PM
Xem trước Revival in belfast admin 7-7-2016 02548 admin 7-7-2016 08:48 PM
Xem trước Remembering his goodness admin 7-7-2016 02510 admin 7-7-2016 08:46 PM
Xem trước Michael smith admin 7-7-2016 02647 admin 7-7-2016 08:44 PM
Xem trước Messianic admin 7-7-2016 02475 admin 7-7-2016 08:41 PM
Xem trước Integritys Worship 02 admin 7-7-2016 02386 admin 7-7-2016 03:17 PM
Xem trước Integritys Worship 01 admin 7-7-2016 02499 admin 7-7-2016 03:14 PM
Xem trước Imagine your world admin 7-7-2016 02494 admin 7-7-2016 03:10 PM
Xem trước I came to worship you admin 7-7-2016 02538 admin 7-7-2016 03:08 PM
Xem trước Hosana 04 admin 7-7-2016 02555 admin 7-7-2016 03:06 PM
Xem trước Hosana 03 admin 7-7-2016 02270 admin 7-7-2016 03:03 PM
Xem trước Hosana 02 admin 7-7-2016 02346 admin 7-7-2016 02:57 PM
Xem trước Hosana 01 admin 7-7-2016 02486 admin 7-7-2016 02:54 PM
Xem trước Hillsong Live worship admin 7-7-2016 02304 admin 7-7-2016 12:02 PM
Xem trước Here I am to worship 02 admin 7-7-2016 02443 admin 7-7-2016 12:00 PM
Xem trước Here I am to worship 01 admin 7-7-2016 02445 admin 7-7-2016 11:51 AM
Xem trước Heart of worship admin 7-7-2016 02338 admin 7-7-2016 11:48 AM
Xem trước God is in the House admin 7-7-2016 02225 admin 7-7-2016 11:44 AM
Xem trước For such a time as this admin 7-7-2016 02280 admin 7-7-2016 11:41 AM
Xem trước Firmly believe in the Truth admin 7-7-2016 02273 admin 7-7-2016 11:39 AM
Xem trước Draw me close admin 7-7-2016 02405 admin 7-7-2016 11:37 AM
Xem trước Christian love songs admin 7-7-2016 02317 admin 7-7-2016 11:35 AM
Xem trước Yolanda Adams admin 6-7-2016 02622 admin 6-7-2016 03:23 PM
Xem trước WOW Worship admin 6-7-2016 04782 admin 6-7-2016 03:22 PM
Xem trước WOW Gospel admin 6-7-2016 02262 admin 6-7-2016 01:42 PM
Xem trước Worship english 04 admin 6-7-2016 02457 admin 6-7-2016 01:37 PM
Xem trước Worship english 03 admin 6-7-2016 02279 admin 6-7-2016 01:22 PM
Xem trước Worship english 02 admin 6-7-2016 02494 admin 6-7-2016 01:10 PM
Xem trước Worship english 01 admin 6-7-2016 02425 admin 6-7-2016 11:55 AM
Xem trước Worship admin 6-7-2016 02264 admin 6-7-2016 11:44 AM
Xem trước Women in Worship 3 admin 6-7-2016 02369 admin 6-7-2016 11:34 AM
Xem trước We Want To See Jesus Lifted High admin 6-7-2016 05626 admin 6-7-2016 08:29 AM
Xem trước This Is Your House admin 6-7-2016 02293 admin 6-7-2016 08:25 AM
Xem trước The Very Best Of Winds Of Worship admin 6-7-2016 02140 admin 6-7-2016 08:17 AM
Xem trước Twila Paris admin 6-7-2016 02257 admin 6-7-2016 08:13 AM
Xem trước Top 25 Hymns 02 admin 6-7-2016 02183 admin 6-7-2016 08:08 AM
Xem trước Tommy Walker - Make It Glorious admin 6-7-2016 02428 admin 6-7-2016 08:07 AM
Xem trước Tommy Walker - Calling Out To You admin 6-7-2016 04967 admin 6-7-2016 08:01 AM
Xem trước Superstar Christmas admin 6-7-2016 02306 admin 6-7-2016 07:58 AM
Xem trước Steve Green admin 6-7-2016 02369 admin 6-7-2016 07:45 AM
Xem trước Song 4 Worship admin 6-7-2016 02239 admin 6-7-2016 07:41 AM
Xem trước Sonicflood admin 6-7-2016 02157 admin 6-7-2016 07:35 AM
Xem trước Shane Everett admin 6-7-2016 02135 admin 6-7-2016 07:31 AM
Xem trước Rich Mullins admin 5-7-2016 02202 admin 5-7-2016 02:41 PM
Xem trước Rebecca St James admin 5-7-2016 02344 admin 5-7-2016 02:38 PM
Xem trước Ray Boltz admin 5-7-2016 06272 admin 5-7-2016 02:26 PM
Xem trước Phillips Craig - Dean admin 5-7-2016 02506 admin 5-7-2016 07:59 AM
Xem trước Praise Worship admin 5-7-2016 02287 admin 5-7-2016 07:54 AM
Xem trước Others admin 5-7-2016 02303 admin 5-7-2016 07:34 AM
Xem trước Millennium Worship Two 02 admin 5-7-2016 02310 admin 5-7-2016 01:11 AM
Xem trước Millennium Worship Two 01 admin 5-7-2016 02161 admin 5-7-2016 12:40 AM
Xem trước Millenium Worship 02 admin 5-7-2016 02125 admin 5-7-2016 12:32 AM
Xem trước Millenium Worship 01 admin 5-7-2016 02156 admin 5-7-2016 12:24 AM
Xem trước Mercy Me - Undone admin 5-7-2016 02330 admin 5-7-2016 12:15 AM
Xem trước Live Worship From The World Prayer Center admin 4-7-2016 02248 admin 4-7-2016 09:28 PM
Xem trước Live from the nashville vineyard admin 4-7-2016 02216 admin 4-7-2016 09:11 PM
Xem trước Kompilasi admin 4-7-2016 02235 admin 4-7-2016 09:06 PM
Xem trước Jilleen - One King Two Crowns admin 4-7-2016 02431 admin 4-7-2016 09:01 PM
Xem trước Jesus Christ Super Star admin 4-7-2016 02167 admin 4-7-2016 04:03 PM
Xem trước Hymns admin 4-7-2016 02463 admin 4-7-2016 03:54 PM
Xem trước Hillsong London - Shout Gods Fame admin 4-7-2016 02440 admin 4-7-2016 12:51 PM
Xem trước Hillsong 06 admin 4-7-2016 02364 admin 4-7-2016 12:48 PM
Xem trước Hillsong 05 admin 4-7-2016 02402 admin 4-7-2016 12:44 PM
Xem trước Hillsong 04 admin 4-7-2016 02302 admin 4-7-2016 12:40 PM
Xem trước Hillsong 03 admin 4-7-2016 02302 admin 4-7-2016 09:07 AM
Xem trước Hillsong 02 admin 4-7-2016 02362 admin 4-7-2016 09:03 AM
Xem trước Hillsong 01 admin 4-7-2016 02319 admin 4-7-2016 08:52 AM
Xem trước Donnie McClurkin admin 4-7-2016 02169 admin 4-7-2016 08:10 AM
Xem trước Don Moen 07 admin 4-7-2016 02496 admin 4-7-2016 08:07 AM
Xem trước Don Moen God for Us admin 3-7-2016 02421 admin 3-7-2016 09:02 PM
Xem trước Don Moen 06 admin 3-7-2016 02164 admin 3-7-2016 08:56 PM
Xem trước Don Moen 05 admin 3-7-2016 02317 admin 3-7-2016 08:43 PM
Xem trước Don Moen 04 admin 3-7-2016 02297 admin 3-7-2016 08:18 PM
Xem trước Don Moen 03 admin 3-7-2016 02253 admin 3-7-2016 07:57 PM
Xem trước Don Moen 02 admin 3-7-2016 02241 admin 3-7-2016 07:46 PM
Xem trước Don Moen 01 admin 3-7-2016 02232 admin 3-7-2016 06:23 PM
Xem trước Don Moen - God With Us admin 3-7-2016 02486 admin 3-7-2016 06:03 PM
Xem trước Don moen - God is Good admin 3-7-2016 02332 admin 3-7-2016 05:59 PM
Xem trước Darlene Zschech admin 3-7-2016 02449 admin 3-7-2016 05:49 PM
Xem trước Chris Tomlin admin 3-7-2016 02196 admin 3-7-2016 05:07 PM
Xem trước City On A Hill - Its Christmas Time admin 3-7-2016 02212 admin 3-7-2016 04:56 PM
Xem trước Cece Winans-Throne Room admin 3-7-2016 02361 admin 3-7-2016 04:32 PM
Xem trước Catholic hymns admin 3-7-2016 02279 admin 3-7-2016 04:28 PM
Xem trước Byron Cage admin 3-7-2016 02178 admin 3-7-2016 04:23 PM
Xem trước Brooklyn Tabernacle Choir admin 3-7-2016 02125 admin 3-7-2016 04:18 PM
Xem trước Bob Fitts admin 3-7-2016 02245 admin 3-7-2016 04:12 PM
Xem trước Black Gospel admin 3-7-2016 02221 admin 3-7-2016 04:07 PM
Xem trước Big Tent Revival -Choose Life admin 3-7-2016 02154 admin 3-7-2016 04:00 PM
Xem trước Beben Cece Winans admin 3-7-2016 02251 admin 3-7-2016 03:52 PM
Xem trước Ardent Worship - Skillet Live admin 3-7-2016 02204 admin 3-7-2016 03:39 PM
Xem trước A Christmas Story admin 3-7-2016 02153 admin 3-7-2016 03:30 PM
Xem trước E.A58 God is good admin 24-6-2016 02270 admin 24-6-2016 04:02 PM
Xem trước E.A55 Shadow of your wings Darlene Zschech admin 24-6-2016 02157 admin 24-6-2016 04:00 PM
Xem trước E.A53 Praise songs 2 admin 24-6-2016 02169 admin 24-6-2016 03:58 PM
Xem trước E.A53 Praise songs 1 admin 24-6-2016 02244 admin 24-6-2016 03:56 PM
Xem trước E.A51 Todays 30 most powerful worship songs admin 24-6-2016 02145 admin 24-6-2016 03:52 PM
Xem trước E.A50 Let your glory fall admin 24-6-2016 02155 admin 24-6-2016 03:39 PM
Xem trước E.A49 Messianic admin 24-6-2016 02181 admin 24-6-2016 03:37 PM
Xem trước E.A48 Signature admin 24-6-2016 02266 admin 24-6-2016 03:35 PM
Xem trước E.A47 The best of wind of worship admin 24-6-2016 02170 admin 24-6-2016 03:23 PM
Xem trước E.A46 Mon Moen admin 24-6-2016 02192 admin 24-6-2016 03:22 PM
Xem trước E.A45 Americas 25 favorite praise admin 24-6-2016 02072 admin 24-6-2016 03:20 PM
Xem trước E.A44 El Shaddai Integrity music admin 24-6-2016 02163 admin 24-6-2016 03:15 PM
Xem trước Revival in belfast admin 24-6-2016 02216 admin 24-6-2016 03:13 PM
Xem trước Change my heart oh God 2 admin 24-6-2016 02199 admin 24-6-2016 03:11 PM
Xem trước Songs 4 worship shout to the Lord 2 admin 24-6-2016 02221 admin 24-6-2016 03:06 PM
Xem trước Top 25 hymns 1 admin 24-6-2016 02342 admin 24-6-2016 03:05 PM
Xem trước Vinegard collection 2 admin 24-6-2016 02211 admin 24-6-2016 03:03 PM
Xem trước Vinegard collection 1 admin 24-6-2016 02333 admin 24-6-2016 03:00 PM
Xem trước Anne Murray 2 admin 24-6-2016 02191 admin 24-6-2016 02:54 PM
Xem trước Anne Murray 1 admin 24-6-2016 02253 admin 24-6-2016 02:40 PM
Xem trước More Best worship songs ever 3 admin 24-6-2016 02348 admin 24-6-2016 02:37 PM
Xem trước More Best worship songs ever 2 admin 24-6-2016 02199 admin 24-6-2016 02:35 PM
Xem trước More Best worship songs ever 1 admin 24-6-2016 02359 admin 24-6-2016 02:32 PM
Xem trước Maranatha 5 admin 24-6-2016 02292 admin 24-6-2016 02:26 PM
Xem trước Maranatha 9 admin 24-6-2016 02228 admin 24-6-2016 02:23 PM
Xem trước Maranatha 7 admin 24-6-2016 02340 admin 24-6-2016 02:20 PM
Xem trước Maranatha praise 75 admin 24-6-2016 02324 admin 24-6-2016 02:18 PM
Xem trước Pianoel admin 24-6-2016 02235 admin 24-6-2016 02:16 PM
Xem trước Concert music admin 24-6-2016 02381 admin 24-6-2016 01:40 PM
Xem trước Wow worship 2 admin 24-6-2016 02279 admin 24-6-2016 01:35 PM
Xem trước Wow worship 1 admin 24-6-2016 02436 admin 24-6-2016 01:30 PM
Xem trước Carman heart of a champion 2 admin 24-6-2016 02251 admin 24-6-2016 01:27 PM
Xem trước Carman heart of a champion 1 admin 24-6-2016 02212 admin 24-6-2016 01:25 PM
Xem trước I know He lives forever admin 24-6-2016 02297 admin 24-6-2016 01:23 PM
Xem trước Come admin 24-6-2016 02016 admin 24-6-2016 01:19 PM
Xem trước Spirit songs admin 24-6-2016 02021 admin 24-6-2016 01:16 PM
Xem trước The spirit of the Lord is upon me admin 24-6-2016 02114 admin 24-6-2016 01:13 PM
Xem trước Hill song live worship admin 24-6-2016 02191 admin 24-6-2016 01:11 PM
Xem trước Draw me up with Leonaro Jones admin 24-6-2016 02137 admin 24-6-2016 01:09 PM
Xem trước The gratest Gospel songs admin 24-6-2016 02184 admin 24-6-2016 01:07 PM
Xem trước Imagine your world admin 24-6-2016 02400 admin 24-6-2016 01:06 PM
Xem trước When a child born admin 24-6-2016 02308 admin 24-6-2016 01:04 PM
Xem trước All I have to give admin 24-6-2016 02251 admin 24-6-2016 11:40 AM
Xem trước I came to worship you admin 24-6-2016 02271 admin 24-6-2016 11:34 AM
Xem trước Heart of worship admin 24-6-2016 02254 admin 24-6-2016 11:32 AM
Xem trước Remembering his goodness admin 24-6-2016 02425 admin 24-6-2016 11:30 AM
Xem trước He loves me admin 24-6-2016 02242 admin 24-6-2016 11:27 AM
Xem trước White Christmas 98 admin 24-6-2016 02145 admin 24-6-2016 09:39 AM
Xem trước Winds of worship admin 24-6-2016 02168 admin 24-6-2016 09:37 AM
Xem trước E.A12 God is in the house admin 24-6-2016 02152 admin 24-6-2016 09:35 AM
Xem trước E.A11 The Captians rap admin 24-6-2016 02226 admin 24-6-2016 08:46 AM
Xem trước E.A10 Christmas piano admin 24-6-2016 02191 admin 24-6-2016 08:43 AM
Xem trước E.A9 Praise the standard admin 24-6-2016 02186 admin 24-6-2016 08:41 AM
Xem trước E.A7 Above all admin 24-6-2016 02227 admin 24-6-2016 08:18 AM
Xem trước E.A6 The best worship songs ever admin 24-6-2016 02285 admin 24-6-2016 08:16 AM
Xem trước E.A5 Christian love songs admin 24-6-2016 02237 admin 24-6-2016 08:11 AM
Xem trước E.A4 Sripture memory songs admin 24-6-2016 02261 admin 24-6-2016 08:08 AM
Xem trước E.A3 The heart of worship admin 24-6-2016 02251 admin 24-6-2016 08:06 AM
Xem trước E.A2 The best worship songs ever 2 admin 24-6-2016 02140 admin 24-6-2016 08:04 AM
Xem trước E.A2 The best worship songs ever 1 admin 24-6-2016 02433 admin 24-6-2016 07:58 AM
Xem trước E.A1 The friendship & the fear admin 24-6-2016 02224 admin 24-6-2016 07:53 AM
Xem trước Thank You Lord-Don Moen ( loi) admin 10-12-2014 04806 admin 10-12-2014 09:58 PM
Xem trước Songs OF The Vineyard ( loi) admin 10-12-2014 04177 admin 10-12-2014 09:57 PM
Xem trước My Redeemer Lives ( loi) admin 10-12-2014 03800 admin 10-12-2014 09:56 PM
Xem trước Don Moen-Jesus Celebrate admin 10-12-2014 04219 admin 10-12-2014 09:54 PM
Xem trước Don Moen God for Us admin 10-12-2014 03927 admin 10-12-2014 09:32 PM

Gửi bài nhanh

Nhập tối đa 80 ký tự
Bạn phải đăng nhập trước mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc điểm

Phòng tối|Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 13-7-2024 02:05 AM

nguonsusong.com - Tin lành

Lên trên Trở lại diễn đàn