Download 500 bài giảng Mp3 của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

9745

Bài giảng được lưu trữ ở máy chủ tốc độ cao, anh chị em có thể tải về tùy thích. Cũng không quên chia sẻ trên Facebook để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cảm ơn rất nhiều!

Cập nhật sửa lỗi không tải được ngày 07 – 01 – 2020

47 bài giảng cho người mới tin Chúa

Chiến dịch truyền giáo vĩ đại và kết quả nhất lịch sử
Ảnh hưởng của phục sinh
Ánh sáng của giáng sinh cho cuộc đời đen tối
Ánh sáng giáng sinh
Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh
Chiên con lễ vượt qua
Chúa bình an
Chúa đáp ứng mọi nhu cầu
Chúa giáng sinh này là ai
Chúa giáng sinh món quà vĩ đại
Chúa Jêsus chiên con chịu hy sinh của Đức Chúa Trời
Chúa Jêsus phục sinh có gì đặc biệt
Chúng ta tin nhìn gì và tại sao tin
Đấng Christ bị từ bỏ
Đời sống cầu nguyện linh nghiệm
Đức Chúa Jêsus chiên con lễ vượt qua
Đức tin là gì 01
Đức tin là gì 02
Đức tin như con trẻ
Giáng sinh ngôi lời trở nên xác thịt
Jêsus Đấng lạ lùng
DLàm thế nào để cầu nguyện khi có nan đề
Làm thể nào để đắc thắng sự cám dỗ
Làm thể nào để ít lợi trong thử thách
Lời cầu nguyện của đức tin
Món quà giáng sinh
Món quà trời
Món quà vĩ đại
Món quà vô giá 01
Món quà vô giá 02
Món quà xứng đáng được chờ đợi
Người thực tin Chúa
Những bước của đúc tin
Những nhà thông thái đánh mất giáng sinh
Quyền năng của sự ca ngợi
Quyền năng của sự ngợi khen
Rao cho kẻ phu tù được tự do
Rịt kẻ vỡ lòng
Sinh nhật Vua Jêsus chúng ta
Sự cứu rỗi ở phút cuối
Sự thờ phượng thật là gì
Sự thương khó
Tại sao biến cố Chúa Jêsus phục sinh là tối quan trọng
Tại sao Chúa Jêsus đến thế gian
Tại Chúa Jêsus nhâp thế
Tin lành cho kẻ bất hạnh
Tin lành cho kẻ nghèo
Tin lành từ việc Chúa Jêsus giáng sinh

Lớp học Kinh thánh
7 vị thần của Đức Chúa Trời
Bây giờ tiếp nhận sự Chúa đáp lời
Bẻ gãy sự rủa sả của các thế hệ
Bởi thần ta
Chúa bày tỏ lịch sử của nhận loại
Chữa lành thận thể
Chuận bị tấm lòng để cầu nguyện
Công bố bởi đức tin
Cuộc vui chóng tàn
Dấu lạ cặp theo kẻ tin
Đến gần ngôi ơn phước 01
Đến gần ngôi ơn phước 02
Đức Chúa Jêsus chuyện giao chức vụ truyền giáo và chữa lành cho Hội thánh
Đức Chúa Trời là Đấng vô sở bất năng
Đức tin chìa khóa cho phép lạ và bứt phá
Đức tin là gì 01
Đức tin là gì 02
Dũng cảm trong sự giải cứu
Giao ước cứu rổi của Đức Chúa Trời cho các trưởng tộc
Hành trình vào sự xức dầu.
Khởi dộng sự xức dầu
Lời tiên bao của Đức Chúa Trời
7 bước để nhận phép lạ của bạn
nhung buoc cua duc tin
Những chìa khóa để cầu nguyện linh nghiệm
Những điều yểm trợ lời cầu nguyện
Sốt sắng trong sự bảo vệ
Sự dẽo dai thuộc linh 01
Sự dẽo dai thuộc linh 02
Sự dẽo dai thuộc linh 03
Sự dẽo dai thuộc linh 04
Sự dẽo dai thuộc linh 05
Sự vinh hiển của Chúa đổ xuống
Sự xức dầu bởi Đức Thánh Linh
Sự xức dầu bội phần
Sức mạnh của sự cầu nguyện
Thần hiểu biết
Thần khôn ngoan
Thần kính sợ Chúa
Thần mạnh sức
Thần mưu luận
Thần thông sáng
Trang bị lời Chúa để cầu nguyện

Mới cập nhật ngày …..04 – 03- 2019 , bổ sung thêm 33 bài giảng mới.

Đức Chúa Trời công bố tội nhân là công bình
Đức Chúa Trời Đấng ban sự tái sinh
Đức Chúa Trời Đấng chiến thắng
Đức Chúa Trời đến để biến đổi con dân Ngài
Đức Chúa Trời là Đấng mà sự khôn ngoan của Ngài không thể dò
Đức Chúa Trời nhập thể làm người
Đức Chúa Jêsus – Ngài đến giải cứu chúng ta
Đầu phục thay vì tự điều khiển
Đức Chúa Jêsus đến để làm công việc của Cha
Khải tượng của Chúa cho đời sống tôi được chữa lành
Khải tượng của Chúa cho đời sống tôi được tự do
Khải tượng của Chúa là tương lai của chúng ta
Lời tiên tri cho năm 2019
Việc Chúa đã làm về công việc của Cha – Pastor Michael Dat
Sống một đời sống có trật tự – Pastor Norm Mcleod
Sống với mục đích thay vì được nổi tiếng
Tôi chọn giữa quan trọng và cấp bách
Tôi chọn kỷ luật thay vì được nổi tiếng
Việc Chúa đã làm – Đức Chúa Jêsus là gương mẫu của sự cầu nguyện
Việc Chúa đã làm -Tình yêu thương lớn hơn hết
Việc Chúa đã làm – Yêu thương dẫn đến phục vụ
Bây giờ tiếp nhận sự Chúa đáp lời
Dọn dẹp các đồn lũy
Hiểu quyền năng của sự kiêng ăn cầu nguyện
Kỉ niệm 35 năm thành lập Hội thánh VBC
Linh tôn giáo
Mục đích và quyền năng của sự cầu nguyện
Muc su Michael Dat – Hãy cầu nguyện vì đời sống bạn phụ thuộc vào điều đó
Muc su Samuel – Bạn đang đầu tư gì cho đời sống bạn
Muc su Samuel – cau nguyen
Những đồn lũy
Những khí cụ quyền năng
Những người thay đổi cuộc đấu – Moi-se
Những người thay đổi cuộc đấu – Ne-he-mi
Những người thay đổi cuộc đấu – Người đầy tớ gái
Những người thay đổi cuộc đấu – Re-be-ca
Phước hạnh của đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh
Rào chắn nhúc nhát và tuổi tác
Tổn thương
Chìa khoá để kinh nghiệm đời sống tuyệt vời
Rao giảng và hành động và quyền năng
Sứ mạng – muc vụ được mặc lấy quyền phép
Không những bằng lời nói thôi
Lòng nhiệt thành của Chúa -mục đích của chúng ta
Được mặc lấy quyền phép để phục vụ
Cây nho thật – Bắt những con chồn để vườn nho sai trái
Quyền năng của sự liên tục ở trong Chúa
Lời hứa của Chúa cho những người ban cho cách rộng rãi
Thi thiên 23 – Chúa là Đấng dẫn dắt tôi
Khiêm nhường con đường dẫn đến phước hạnh
Làm thể nào để tôn trọng mẹ mình
Những người thay đổi cuộc đấu – Ê-xơ-tê
Những người thay đổi cuộc đấu – Giô-sép
Những người thay đổi cuộc đấu – Nô-ê
Ngày thư 3 – phục sinh sự sống
Động lực
Hãy nhớ cảm tạ
Houston cần một Hội thánh
Chuyển đổi
Chớ quên nhưng hãy cảm tạ
Để lại di sản lâu bền
Thi Thiên 23 – Chúa là Đấng đắc thắng
Thi Thiên 23 – Chúa luôn ở cùng con
Thi Thiên 23 – Đức Giê-hô-va Salom
Thi Thiên 23 – Đấng chăn dắt
Lời tiên tri chào đón 2018
Cây nho thật – Sự tỉa sửa
Cây nho thật – Kết nhiều quả
Khải tượng của VBC
Chúa Jêsus ở giữa cơn bão.
Sống trong cây sự sống
Ước mơ làm rạng Danh Chúa
Bước đi trong Thánh Linh
Sống trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời
Đặc mình vào đúng vị trí để nhận sự chuyển tải
Tái thiết đời sống sau một thảm hoạ
Lại ước mơ – bạn đang nhìn thấy gì
Quyền năng của Đức Chúa Trời trong tay bạn
Sống để làm một sự khác biệt
Sống đời sống đóng đinh
Luôn sống trong ân điển
Mục vụ của sự chuyển tải
Yêu Chúa dù bất cứ việc gì
Một ngày ngày trong hành lang Chúa đáng hơn
Mục đích của Đức Chúa Trời cho gia đình
Cùng chạy với những người vĩ đại của Chúa – Ê-li-sê
Cùng chạy với những người vĩ đại của Chúa – Giô-suê
Chìa khoá để kinh nghiệm đời sống tuyệt vời
Sự lựa chọn của bạn khiến đời sống tốt hơn
Làm thể nào để cầu nguyện khi có nan đề
Đức Chúa Jêsus là người bạn thân nhất
Đức Chúa Jêsus là chiên con lễ vượt qua
Làm thể nào để ít lợi từ những thử thách
Làm thể nào để đắc thắng sự cám dỗ
Miệng lưỡi có thể xây dựng hoặc phá đổ
Tăng sức chứa, tăng phước hạnh
Bạn nghĩ mình là ai – Người đắc thắng
Đức Chúa Jêsus là Đấng chăn dắt tôi
Đức Chúa Jêsus là Đấng làm phép lạ
Làm thể nào để áp dụng lời Chúa
Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời
Chúa Jêsus là Đấng làm phép lạ
Đức Chúa Jêsus là thầy của tôi
Ưu tiên cho thì giờ quan trọng
Những gì ta có ta cho ngươi
Trở nên mới – Đổi mới tâm trí
Khải tượng về con người mới
Bạn là sự tốt nhất của Chúa
Giao ước với Đức Chúa Trời
Giao ước của Hội thánh
Nguyên tắc nếp sống mới
Quyền năng của ngũ tuần
Sức mạnh của sự cảm tạ
Đón nhận năm đắc thắng
Khôn ngoan quí hơn vàng
Sự trông cậy sống
Muối và ánh sáng
Lời cầu nguyện bởi đức tin
Tan vỡ
Lên núi
Hôn ước
Đó là một phép lạ
Đại sứ nước trời
Tuyệt tác
Đức tin dạn dĩ
Thể hiện ơn Chúa
Trở nên người dũng cảm
Mục đích của gia đình là gì
Đảm bảo tương lai cho con cái
Chạm trán lửa của Chúa
Chúa dùng những con người bình thường
Đức tin khiến Chúa đừng lại
Đức tin khiến mặc trời đứng yên
Mặc lấy quyền phép – giảng đạo
Được ủy quyền phân phối
Gia đình đầy dẫy Đức Thánh Linh 01
Gia đình đầy dẫy Đức Thánh Linh 02
Quyết tâm sống để được ơn Chúa
Chúa Jesus tìm gặp các bé
Chúa Jesus tìm gặp Ni-co-dem
Chúa Jesus tìm gặp người mù
Chúa Jesus tìm gặp người đàn bà Sa-mari
Làm vệc trong đội hình khiến công việc trôi chảy
Con đường dẫn đến phước hạnh phong phú của ĐCT
Dành chổ cho sự hiện diện của Chúa trong đời sống
Đánh thức cho một hướng đi rỏ ràng
Mặc lấy quyền phép để công bố Tin lành cách dạn dĩ
Bạn đã tìm thấy Đấng bạn tìm kiếm chưa
Sinh lại trong quyền năng để ảnh hưởng
Truyện tình yêu – Yêu cho đến cuối cùng
Truyện tình yêu – Hòa giải những dị biệt
Truyện tình yêu – Thời kỳ đúng nhất
Truyện tình yêu – Kỳ trăng mật
Truyện tình yêu – Hãy làm đi
Nhận ra nhiệm vụ của chúng ta
Sức ảnh hưởng của đời sống tôi
Xin dạy chúng con cầu nguyện
Món quà xứng đáng để chờ đợi
Phước hạnh của E-bet-e-dom
Đây là thời điểm để ảnh hưởng
Giáng sinh ngôi lời trở nên xác thịt
Giữ lữa phục hưng luôn cháy
Đổi cách sống hay đổi tên
Phục sinh thay đổi mọi sự
Đánh thức lòng hăng say
Nghệ thuật lôi cuốn
Linh Ap-sa-lom
Chúa sống trong ta
Phục sinh sự sống.
Phục sinh hy vọng
Phục sinh đắc thắng
Ngũ phúc lâm môn
Bay như chim ưng
Bước ra từ những hành lý
Chiều cao mới
Điểm khởi đầu để bước cao hơn
Đức tin hoạt động qua tình yêu
Hiến thân, dấn thân, tập trung
Kế hoạch của Đức Chúa Trời
Mùa mới
Mùa tươi mới
Nắm bắt đức tin gia đình
Phục vụ, giúp đỡ
Sức mạnh của sự tấn tới
Đức tin ảnh hưởng lây lang
7 lý do để tạ ơn
Đằng sau bức màn
Hội thánh 5 sao
Lên chốn cao hơn
Thức canh
Chén của sự ca ngợi
Chén của sự cởi trói
Chén của sự cứu chuộc
Chén của sự cứu rỗi
Chuyển giao cho hậu thế
Lửa tinh luyện
Dám ước mơ trở lại
Nắm bắt đức tin gia đình
Đón nhận sự thăm viếng của Chúa
Ước mong của người mẹ
Bám sát Đấng hướng đạo mình
Biết Đấng hướng đạo mình
Người mới sự sống mới
Làm những điều bạn có thể làm
Trông cậy Đấng hướng đạo mình
Đảm bảo tương lai cho con cái
Nguyên tắc nếp sống mới
Mạnh mẽ trong đức tin
Mở rộng khải tượng
Món quà giáng sinh đầu tiên
Đức tin hoạt động qua tình yêu thương
Nới rộng đời sống cho mùa gặt
Cách nào để đời sống tôi có ý nghĩa
Bước theo Đấng hướng đạo mình
Sức mạnh của lời công bố trong đức tin
Tại sao phải đầy dẫy Đức Thánh Linh
Tôn torng là chìa khóa để mở thiên đàng
Làm sao để thêm sự nồng cháy vào hôn nhân
Kế hoạch của Chúa Jêsus xây dựng Hội thánh
01 Giữ sự cam kết
02 Giữ sự cam kết
Bước đi trong sự xức dầu
Lời cầu nguyện bởi đức tin
Đổi mới tâm trí
Người mới trong năm mới
Lý do Ngài đến
Ở trong bóng của bàn thờ
Quí vị đánh mất những gì
Chia sẻ câu chuyện của bạn
Chuẩn bị cho việc kế tiếp
Chuẩn bị cho việc kế tiếp
Làm một người mới
Tập sống kiên nhẫn
Thái độ mới, làm một người mới
Làm thế nào để ít lợi trong thử thách
Tranh đấu cho một bầu không khí thuôc linh
01 Đường lối Chúa mang lại sự phục hưng
02 Đường lối Chúa mang lại sự phục hưng
Sự tuôn đổ sức mạnh và quyền năng
Tấm lòng mới, làm một người mới
Tìm sự thông hiểu để kinh nghiệm sự bứt phá
Cánh đồng lúa chín vàng giữa dòng người lạc mất
Ưu tiên cho những điều quan trọng
Chủ định của Đức Chúa Trời khi ban phước
Đấng chăn chiên hiền lành
Đức tin, chìa khóa của phép lạ và bứt phá
Nguồn của sức mạnh và đắc thắng
Phát triển, phát hiện, phân biệt
Sẳn sàng bước tới
Sống với khải tượng lớn hơn
Tâm tình của tiên tri Giê-rê-mi
Miệng lưỡi có thể xây dựng hoặc phá đổ
Mục đích mới – làm một người mới
Người mẹ có đức tin được khen thưởng
God’s Indescribable Christmas Gift
Làm những điều bạn có thể làm
Sản sinh những điều siêu nhiên
Làm thể nào để cầu nguyện khi có nan đề
Tại sao Chúa Jêsus nhập thế
Làm thế nào để đắc thắng sự cám dỗ
Tái dựng những cuộc đời gãy đổ 1
Tái dựng những cuộc đời gãy đổ 2
Tái dựng những cuộc đời gãy đổ 3
Tái dựng những cuộc đời gãy đổ 4
Tái dựng những cuộc đời gãy đổ 5
Tái dựng những cuộc đời gãy đổ 6
Tái dựng những cuộc đời gãy đổ 7
Tái dựng những cuộc đời gãy đổ 8
Tái dựng những cuộc đời gãy đổ 9
Tái dựng những cuộc đời gãy đổ 10
Tái dựng những cuộc đời gãy đổ 11
Chiến thắng những tranh chiến trong đời sống
Chúng ta làm gì với những bằng cớ về Chúa Jêsus
Đức Chúa J êsus là con Đức Chúa Trời
Làm thế nào để cầu nguyện khi có nan đề
Người mẹ có đức tin được khen thưởng
Các yếu tố của những người làm rúng động thế giới
Hãy để Đức Chúa Trời nhìn thấy bàn tay bạn
0 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời
1 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời
2 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời
3 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời
4 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời
5 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời
6 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời
7 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời
8 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời
9 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời
10 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời
11 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời
Đức Chúa Jêsus – chiên con của lễ vượt qua
Ngợi khen Chúa trong mùa cảm tạ
Quyền tể trị của Đấng Christ 01
Quyền tể trị của Đấng Christ 02
Quyền tể trị của Đấng Christ 03
Những tác nhân mang đến sự biến đổi
Làm thể nào để ích lợi trong thử thách
Tôi biết anh biết và họ cũng biết
Trách nhiệm của những thế hệ
Trong Đấng Christ và Đấng Christ trong tôi
Quyền lực hành động trong chúng ta
Kiêng ăn chuẩn bị cho mùa cuối cùng
Những dấu hiệu của sự trưởng thành
Nhận lãnh báp têm bằng Đức Thánh Linh
Sinh nhật của Chúa Jêsus vua chúng ta
Món quà của đời sống có mục đích
Cơ đốc nhân siêu nhiên 01
Cơ đốc nhân siêu nhiên 02
Cơ đốc nhân siêu nhiên 03
Cơ đốc nhân siêu nhiên 04
Cơ đốc nhận siêu nhiên 05
Cơ đốc nhận siêu nhiên 06
Cơ đốc nhân siêu nhiên 07
Có hình thức nhưng không có quyền năng
Đức Chúa Trời là Đấng vô sở bất năng
Giáng sinh ngày Đức Chúa Trời thay đổi địa chỉ
Năm của Đức Chúa Trời thăm viếng
Những điều Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn
Sự tuôn đổ sức mạnh và quyền năng
Quyền năng của sự sống phục sinh
Thách thức về kinh nghiệm phòng cao 01
Thách thức về kinh nghiệm phòng cao 02
Từ buồn rầu kiêng ăn đến mở tiệc ăn mừng
Mục đích và quyền năng của lễ ngũ tuần
Hành động thờ phượng đẹp lòng Chúa
Phước hạnh của đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh
Quyền năng của sự Chúa Jêsus phục sinh
Đức Chúa Trời hành động trong giáng sinh
Không những bằng lời nói nhưng bằng quyền phép
Sự khao khát của Đức Thánh Linh
Chuyển tải sự xức dầu từ giám mục Otis Clark
Quyền năng trong sự hiện diện của Chúa
Sức mạnh lời nói của người mẹ tin kính
Chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời vô hạn
Sự ban cho đời sống không giới hạn
Khát vọng của người được chọn
Kiêng ăn cách của mở quyền năng
Khuôn mẫu Hội thánh đầu tiên 01
Khuôn mẫu Hội thánh đầu tiên 02
Lợi ích của người ở trong Chúa
Dấu hiệu biểu hiện vương quốc Chúa
10 chìa khóa để khai phóng tiềm năng
Sự xức dầu bởi Đức Thánh Linh
Trông cậy vào sự chu cấp thiên thượng
Thái độ của tấm lòng biết ơn
Sức mạnh của sự cầu nguyện có kiêng ăn
Hiểu đặc quyền của bạn trong giao ước của Chúa 01
Hiều đặc quyền của bạn trong giao ước của Chúa 02
Hiểu đặc quyền của bạn trong giao ước của Chúa 03
Hiểu đặc quyền của bạn trong giao ước của Chúa 04
Chúng ta có thề trông đợi điều gì khi Chúa hiện đến
Ảnh hưởng của người mẹ tin kính Chúa
Điều gì khiến Hội thánh cao quí
Nếu Chúa Jêsus không nhập thế
Phục sinh quan hệ gì với chúng ta
Phước hạnh từ sự hiện diện của Chúa
Quyền năng của Chúa trong đời sống Cơ đốc nhân
Vun xới môi trường để thấy phép lạ của Chúa 01
Vun xới môi trường để thấy phép lạ của Chúa 02
Vun xới môi trường để thấy phép lạ của Chúa 03
Vun xới môi trường để thấy phép lạ của Chúa 04
Vun xới môi trường để thấy phép lạ của Chúa 05
Vun xới môi trường để thấy phép lạ của Chúa 06
Vun xới môi trường để thấy phép lạ của Chúa 07
Vun xới môi trường để thấy phép lạ của Chúa 08
Vun xới môi trường để thấy phép lạ của Chúa 09
Vun xới môi trường để thấy phép lạ của Chúa 10
Vun xới môi trường để thấy phép lạ của Chúa 11
Vun xới môi trường để thấy phép lạ của Chúa 12
Vun xới môi trường để thấy phép lạ của Chúa 13
Vun xới môi trường để thấy phép lạ của Chúa 14
Vun xới môi trường để thấy phép lạ của Chúa 15
Sứ điệp của Đức Chúa Trời về vương quốc
Chuẩn bị cho sự vận hành siêu nhiên của Chúa 01
Chuẩn bị cho sự vận hành siêu nhiên của Chúa 02
Chuẩn bị cho sự vận hành siêu nhiên của Chúa 03
Chuẩn bị cho sự vận hành siêu nhiên của Chúa 04
Chuẩn bị sẳn sàng cho sự nghênh tiếp Chúa trở lại
Buổi thờ thờ phượng đầy quyền năng của Chúa
Chuẩn bị sẳn sàng cho sự vận hành siêu nhiên 01
Chuẩn bị sẳn sàng cho sự vận hành siêu nhiên 02
Quyền năng của Đức Thánh Linh 01.
Quyền năng của Đức Thánh Linh 02
Quyền năng của Đức Thánh Linh 03
Quyền năng của Đức Thánh Linh 04
Quyền năng của Đức Thánh Linh 05
Quyền năng của Đức Thánh Linh 06
Năm mới quyết tâm sống để được ơn Chúa
Những chân lý đáng nhớ trong giờ bất ổn định
7 chìa khóa để mở một tương lai tươi sáng
Cách cư xử của Cơ đốc nhân trong thời kỳ sau rối
Chúa Jêsus đến trần gian để làm công việc của Cha
Đắc thắng trong cuộc thi đấu trong đời sống
Làm thế nào để tránh vấp ngã trong đời sống 01
Làm thể nào để tránh vấp ngã trong đời sống
Sự hiện diện quyền năng của Chúa
Sứ mạng của Chúa Jêsus đến trần gian 02
Tạ ơn Chúa về đời sống đắc thắng
Tái dựng những cuộc đời gãy đỗ – đắc thắng
Tái khám phá vương quốc của Đức Chúa Trời
Ánh sáng của Chúa cho cuộc đời đen tối
7 phước hạnh trong đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh
Chế ngự những tranh chiến trong đời sống
Chìm ngập trong sự hiện diện của Chúa Thánh Linh
Chúa Jesus chiên con chịu hy sinh
Chuyển từ tạ ơn sang đời sống biết ơn
Cơ đốc nhân bước theo sự xức dầu của Chúa
Hoạch định tương lại cách khôn ngoan
Làm sao để cư xử đúng với mọi người
Làm thể nào để được ít lợi từ lời Chúa
Làm thể nào để liên hệ với người khôn ngoan
Làm thể nào vui mừng chiến thắng khó khăn
Một đặc tính cao trong nhất – tình yêu thương
Nối liền cuộc đời bạn vào quyền năng Chúa
Quyền năng đến trong ngày lễ ngũ tuần
Quyền phép chữa lành của Chúa Jêsus
Biến cố Chúa Jêsus phục sinh là tối quan trọng
Bi kịch của tiềm năng không được khai phóng
Cánh đồng chín vàng giữa những người lạc mất
Công thức của Chúa cho đời sống thành công
Đời sống ý nghĩa trong nghịch cảnh
Đức Thánh Linh thần an ủi ban cho sự bình an
Làm sao để làm chủ tình hình trong năm mới
Lời cuối cùng của Người trân quí gia đình
Nắm quyền kiểm soát tâm trí của bạn
Sự quyết định của bạn thay đổi cuộc đời
Sự thương khó – không tình yêu nào so bằng
Sự vinh hiển của Chúa đổ xuống – xức dầu
Cha trọn vẹn của chúng ta trên trời
Chúa có thể đáp ứng nhu cầu của chúng ta
Chúa giáng sinh món quà vĩ đại
Đức Thánh Linh trong đời sống Cơ đốc nhận 1
Đức Thánh Linh trong đời sống Cơ đốc nhận 2
Làm sao để có cặp mắt tâm lình sáng suốt
Mục đích của Chúa cho đời sống bạn
Rao cho kẻ phu tù được tự do
Sau bước để nhận và theo dõi khải tượng
Tại sao cần được baptem Đức Thánh Linh
Tha thứ chữa lành những vết thương lòng
Thuốt giải của Chúa cho bệnh lo lắng
Cầu nguyện là chiến trường thuột linh
Chúa có thể dùng bạn được không
Đời sống cầu nguyện llinh nghiệm
Làm sao sống đời sống xuất chúng
Những nhà thông thái đánh mất giáng sinh
Quyền năng của sự ngợi khen cảm tạ
Xây dựng một di sản lâu bền
Làm sao để thêm sự nồng cháy vào hôn nhân
Trung tín chìa khóa cho đời sống ý nghĩa
Chúa trì hoãn không có nghĩa Chúa bỏ cuộc
Đức Chúa J êsus có thật đã chết
Đức Chúa J êsus có thật đã sống lại
Làm thể nào để đắc thắng sự cám dỗ
Làm thế nào để áp dụng lời Chúa
Hiểu biết về nền móng
Mục đích mới – làm một người mới
Thái độ mới – làm một người mới
Sản sinh những điều siêu nhiên
Biết quyền năng phục sinh
Lời cầu nguyện của đức tin
Tin lành cho người bất hạnh
Lời tiên tri về bảy mươi tuần lễ
Lời tiên báo của Đức Chúa Trời
Đối diện với bão tố trong đời sống
Uy quyền của Cơ đốc nhân
Từ dấu cộng sang dấu trừ
Chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời
Tin lành phải được rao giảng
Chúng ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời
Đức tin làm hài lòng Đức Chúa Trời
Hiểu biết các ân tứ Thánh Linh 0
Hiểu biết các ân tứ Thánh Linh 01
Hiểu biết các ân tứ Thánh Linh 02
Bạn có thể xuống thấp đến cỡ nào
Có phải bạn là người đó
Công việc của gia đình
Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta
Được biến hóa nhờ tâm trí đổi mới
Lạc lối trong sương mù tôn giáo
Sự khác nhau giữa tôi tớ – con cái
Tin lành từ việc Chúa giáng sinh 01
Tin lành từ việc Chúa giáng sinh 02
Gặp gỡ Chúa Jêsus
Kinh nghiệm ngũ tuần
Mối quan hệ với Đức Thánh Linh
Một tâm trí đổi mới
Ngày không còn thắc mắc
Phước của người được tha tội
Quyền năng trong Danh Chúa
Gặp gỡ Chúa Jêsus 01
Gặp gỡ Chúa Jêsus 02
Hành động thờ phượng 01
Hành động thờ phượng 02
Nhắm vào mục tiêu cao hơn
Báo tin món quà vĩ đại
Giáng sinh – chân lý tha tội
Nguồn phước thật
Làm gì để tiếp Chúa vinh quang
Làm thể nào để đi từ đây sang đó
Làm tỉnh thức tâm linh
Nhu cầu được thánh hóa
Những bài học về đức tin
Cởi trói giất mơ của bạn
Hội thánh vinh hiển 01
Hội thánh vinh hiển 02
Hội thánh vinh hiển 03
Hội thánh vinh hiển 04
Hội thánh vinh hiển 05
Hội thánh vinh hiển 06
Hội thánh vinh hiển 07
Hội thánh vinh hiển 08
Hội thánh vinh hiển 09
Hội thánh vinh hiển 10
Tiếp nhận Chúa phục sinh
Mùa thu hoạch người lạc mất
Năm cách bày tỏ sự tạ ơn
Nới rộng đời sống cho mùa gặt
Tiệc thánh có gì đặc biệt.
Tình yêu không chi so bằng
Sự phấn hưng vĩ đại sau cùng
Anna, người mẹ gương mẫu
Khao khát sự hiện diện của Chúa
Chúng ta giảng Đấng Christ
Phép lạ của sự chu cấp tài chính
Phép lạ của việc Chúa giáng sinh
Quyền năng của sự thờ phượng
Cái giá của thập tự giá
Chiên con lễ vượt qua
Nơi nương náu lúc phong ba
Sửa soạn bầu không khí thuộc linh
Tập trung vào cương vị làm cha
Tiếp đón sự hiện diện của Chúa
Năm mới sống trong đức tin
Năm mới sống xứng đáng cho Chúa
Tạ ơn dọn đường cho phước hạnh
Ánh sáng giáng sinh
Đấng mưu luận lạ lùng
Đức Chúa Trời quyền năng
Ảnh hưởng của người mẹ
7 chìa khóa của mùa thu hoạch
Kinh nghiệm bụi gai cháy
Một kinh nghiệm sống còn 01
Một kinh nghiệm sống còn 02
Một kinh nghiệm sống còn 00
Mục đích sáng tạo cho người nam
Phục vụ trong sự xức dầu
Xuất sắc trong sự thờ phượng
10 điều làm để làm người cha tốt
Bữu huấn cho đời sống đắc thắng
Chiếm lấy vùng đất hứa của bạn
Chúa chuẩn bị chúng ta cho chiến trận
Chúa Jêsus phục sinh có gì đặc biệt
Chúng ta tin những gì và tại sao tin
Cuộc đời được Chúa đại dụng
Đối diện với những chán nãn
Đối diện với những thách thức
Đối diện với những thất vọng
Đối diện với sự ngã lòng
Được chọn vào đội hình của Chúa
Hai giai đoạn của giờ tái lâm
Món quà xứng đáng để chờ đợi
Nếu Hội thánh được cất lên hôm nay
Nhận để truyền lửa Thánh Linh
Hy vọng không chi so bằng
Sự tỏ ra của Đức Thánh Linh
Sự xức dầu bội phần
Sức mạnh của giờ đen tối
Tái dựng những cuộc đời gãy đổ 01
Tái dựng những cuộc đời gãy đổ 02
Tầm quan trong của sự kêu gọi
Tình yêu không chi so bằng
Tôi đã được đóng đinh đến cỡ nào
Uy quyền được ủy nhiệm
Vai trò chúng ta trong Hội thánh
Xin ban thêm lửa cho chúng con
Bầu da mới cho bạn mới
Câu hỏi lớn từ Đức Chúa Trời vĩ đại
Chiếm giữ và giữ cho thanh sạch
Chúa biết những gì về tôi
Chúa ở đâu khi tôi cần Ngài
Học bước đi trong Thánh Linh 01
Học bước đi trong Thánh Linh 02
Làm sao để cầu nguyện linh nghiệm
Làm sao để đắc thắng cám dỗ
Làm sao để có đức tin thật
Sự sống tự do và hạnh phúc
Bạn sẽ là một nguồn phước
Sống phước hạnh trong năm mới
Ta làm mới lại hết thảy muôn vật
Tại sao Đức Chúa Jêsus nhập thế
Thu và chi tiền của theo ý Chúa
Tin cậy Chúa cách dứt khoát
Vương quốc Đức Chúa Trời
Xin mặc lấy quyền phép trên con
Ảnh hưởng của người mẹ
Bí quyết tăng trưởng Hội thánh
Hành trình vào sự xức dầu
Hiểu quyền năng của sự ca ngợi
Hội thánh sống trong lời Chúa
Làm sao giữ được sự xức dầu
Lời nói của người mẹ tin kính
Nét đẹp của lòng biết ơn
Ngợi khen mang đến phước hạnh
Nhận quyền phép và đem phân phối
Quyền năng của sự ca ngợi
Sự thờ phượng thật là gì
Sự trang bị thiên thượng
Tăng trưởng trong sự xức dầu
Thừa nhận là khởi đầu mọi sự
Vượt qua cám dỗ thuộc linh
Yêu quê hương trên đầu gối
Ảnh hưởng của phục sinh
Baptem trong Đức Thánh Linh
Chúa có một chương trình
Công việc Chúa tại Iran
Nhà truyền giáo vĩ đại
Đối diện với những trì hoãn
Bạn sẽ dâng những gì
Lập những hòn đá kĩ niệm
Ngươi cha mà tôi muốn trở nên
Ở nơi kín đáo của Đấng chí cao
Quyền năng trong lời nói
Sức mạnh của lời chúc phước
Tại sao Chúa J êsus đến thế gian
Trông cậy Chúa cho mọi nhu cầu
Khoảnh khắc cơ hội
Sự thay đổi đang đến
Tình yêu có mục đích
Ở trong bóng bàn thờ
Quí vị đánh mất những gì
Tấm lòng mới
Tâm trí mới
Tập sống kiên nhẫn
Tính sổ cuối năm
Người thật sự tin Chúa
Món quà vô giá 01
Vượt cản trở để tiến lên
Đấng lạ lùng
Ý Chúa đường lối Chúa 01
Ý Chúa đường lối Chúa 02
Vượt sông cản trở
Tự do thật nhờ sự tha thứ
Tin lành cho kẻ nghèo
Cầu xin những việc lớn
Đối diện với sự sợ hãi
Dám lên tiếng
Dám đứng mạnh mẽ
Dám thay đổi
Dám tin cậy
Dám tin
Dám đi
Cảm tạ trong mọi sự
Bước đi trong ân điển
Cánh của cơ hội
Chúa bình an
Đấng lạ lùng
Gặp gỡ Chúa phục sinh
Chủ nhật lễ ngũ tuần
Hãy công bố lời Chúa
Đức tin chân thành
Khải tượng từ Chúa
Mặc lấy quyền phép
Khi Đức Thánh Linh đến
Người đàn ông can đảm
Mang về tất cả
Món quà vô giá
Một gia đình
Nhen lại ơn Chúa
Sự sống đầy quyền năng
Thực hành cứu rỗi
Nhìn lại để tiến lên
Phước hạnh
Sự tha thứ
Uy quyền thuộc linh1
Uy quyền thuộc linh 2
Uy quyền thuộc linh 3
Uy quyền thuộc linh 4
Uy quyền thuộc linh 5
Uy quyền thuộc linh 6
Độc lập để phục vụ
Gây dựng linh lực 1
Gây dựng linh lực 2
Gây dựng thuộc linh
Tin kính Chúa
Nếp sống mới
Nghĩa vụ công dân
Chúa bình an
Đời sống tạ ơn
Đường lối Chúa
Emmamuen
Lửa phục hưng
Tạ ơn
Tại sao phải tạ ơn
Xuýt mất cơ hội
Tổng tự lệnh
Tự do khỏi quá khứ 1
Tự do khỏi quá khứ 2
Tự do khỏi quá khứ 3
Vai trò của người cha
Việc gì xảy ra
Tình yêu
Chúa giáng sinh nầy là ai
Chúa Jêsus là con đường
Đừng yêu thế gian
Hiểu biết nền móng
Hội thánh được rước đi
Kho tàng bên trong
Lý do để liên tục cảm tạ
Khởi động sự xức dầu
Phục sinh
Món quà trời
Sự sống trong tế bào
Sự thành tín
Vì Jêsus sống
Cứu ân toàn bị 1
Cứu ân toàn bị 2
Cứu ân toàn bị 3
Cứu ân toàn bị 4
Cứu ân toàn bị 5
Đầy tràn
Khai phóng tiềm năng 1
Khai phóng tiềm năng 2
Khai phóng tiềm năng 3
Khai phóng tiềm năng 4
Khai phóng tiềm năng 5
Khai phóng tiềm năng 6
Khai phóng tiềm năng 7
Khai phóng tiềm năng 8
Linh linh
Lời sống
Sống động trở lại
Chúa bình an
Cha đời đời
Sự xức dầu
Đổi mới tâm trí 1
Đổi mới tâm trí 2
Đổi mới tâm trí 3
Nhận quyền phép
Lễ ngũ tuần
Lời yên ủi của Chúa
Những cánh của cơ hội
Vượt qua
Biểu hiện vương quốc
Bình an không chi so bằng
Cái nhìn trong năm mới
Dầu mới
Đối diện với sự trì hoãn
Đời sống đắc thắng
Jêsus Đấng lạ lùng
Nhìn về tương lai
Những quyết định đời đời
Qui tắc chính trực
Tạ ơn
Cửa ngỏ vào đức tin
Đức tin là gì 1
Đức tin là gì 2
Đức tin như con trẻ
Đứng vững trong Chúa
Gìn giữ miệng lưỡi
Học biết Chúa
Hy vọng
Lời của Đức Chúa Trời
Một tạo vật mới
Những bước của đức tin
Niềm vui của người cha
Phục hưng cá nhân
Tập sống kiêng nhẫn
Tin trên công bố
Tình yêu bao la
Chiến trường tâm trí
Chúa giáng trần này là ai
Chúa toàn năng
Cơ hội làm lại cuộc đời
Đấng Christ bị từ bỏ
Hội thánh là gì 1
Hội thánh là gì 2
Khai phóng tiềm năng
Liên kết với tín hữu
Mở quà giáng sinh
Món quà vô giá
Ngày đắc thắng
Sống cho mục đích
Sự cứu rỗi ở phút cuối
Sự xức dầu
Trên cách chim ưng
Xây nhà Cha
Bước kế tiếp 1
Bước kế tiếp 2
Chiến thắng cám dỗ
Đi trên mặt nước
Món quà giáng sinh
Món quà vĩ đại
Năm mới sức sống mới
Sứ điệp cuối năm
Những lời chứng
Rịt kẻ vỡ lòng
Đối diện với bão tố

Lời cảm ơn

Website Nguồn Sự Sống xin cảm ơn anh chị em đã dâng hiến rời rộng để mua hosting mới, nhằm mở rộng khả năng lưu trữ, phục vụ việc download của con cái Chúa. Xin Chúa ban phước dư dật trên anh chị em trong mọi sự. Amen!

Tong VoTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.