Download 200 bài giảng của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh mp4

1728

Download 200 bài giảng của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh mp4

7 chìa khóa để có một tương lai tươi sáng
7 lý do để tạ ơn
7 phước hạnh từ việc Chúa phục sinh
10 điều cần để làm một người cha tốt
Ảnh hưởng của người mẹ tin kính
Bạn có thực sự tin Chúa tái lâm không
Bạn là sự tốt nhất của Chúa
Bạn nghĩ minh là ai – Đại sứ nước trời
Bạn nghĩ minh là ai -Muối và ánh sáng
Bạn nghĩ minh là ai – Người đắc thắng
Bạn nghĩ minh là ai – Người được ủy quyền
Bạn nghĩ minh là ai – Tuyệt tác
Bây giờ tiếp nhận sự Chúa đáp lời
Bay như chim ưng
Bời Đấng Christ chịu thương khó, đời sống chúng ta có ý nghĩa
Sự thương khó của Đấng Christ mang lại sự đắc thắng
Bứt phá
Bước đi trong ơn Chúa
Bước ra từ những hành lý
Đấng chăn chiên hiền lành
Các yếu tố cơ bản của người làm rúng động thế giới
Cách chúng ta sống xác định cách chúng ta tin Chúa
Cần một khải tượng
Cánh đồng chín vàng giữa dòng người lạc mất
Chạm trán lữa sự hiện diện của Chúa
Chén của sự ca ngợi
Chén của sự ca ngợi
Chén của sự cứu chuộc
Chìa khóa của phép lạ và bứt phá
Chìa khóa để kinh nghiệm đời sống tuyệt vời
Chìa khóa đời sống Cơ đốc
Chia sẻ câu chuyện của bạn
Chiều kích của phục sinh
Chọn tin vào Đức Chúa Trời là điều tốt nhất
Chúa dùng những con người bình thường
Chúa giáng sinh món quà vĩ đại
Chúa Jêsus là chiên con lễ vượt qua
Chúa Jêsus sẻ trở lại 01
Chúa Jêsus sẻ trở lại 02
Chuẩn bị cho việc kế tiếp
Chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời vô hạn
Chuyển giao cho hậu thế
Con đường dẫn đến phước hạnh
Của lễ mà con dâng Chúa
Cùng chạy với những người vĩ đại của Chúa – Ê-sai
Cùng chạy với những người vĩ đại của Chúa – Sa-ra
Cùng chạy với những người vĩ đại của Chúa – Ê-li-sê
Cứu ân toàn bị
Đắc thắng cho Chúa
Đảm bảo tương lai cho con cái
Dám ước mơ trở lại
Đấng Christ chịu thương khó như chiên con lễ vượt qua
Đấng Christ vì tội lỗi chúng ta mà bị vết
Đằng sau bứt màn
Dành chổ cho Chúa
Dành chổ cho sự hiện diện của Chúa
Đánh thức một hướng đi rỏ ràng
Dấu hiệu của vương quốc Đức Chúa Trời
Dầu mới
Đây là thời điểm để ảnh hưởng
Đến gần ngôi ơn phước 01
Đến gần ngôi ơn phước 02
Đó là một phép lạ
Đổi cách sống hay đổi tên
Đối diện với những chi phối
Đối diện với những thách thức
Đối diện với những thất vọng 01
Đối diện với những thất vọng 02
Đối diện với những trì hoãn
Đối diện với sự ngã lòng
Đối diện với thách thức
Đổi mới tâm trí
Bạn là sự tốt nhất của Chúa
Chìa khóa để kinh nghiệm đời sống tuyệt vời
Đón nhận năm đắc thắng
Đón nhận năm thăm viếng của Chúa
Đồng lúa chín vàng giữa dòng người lạc mất
Đức Chúa Jêsus Christ là cứu Chúa chúng ta
Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời
Đức Chúa Jêsus là người bạn thân nhất
Đức tin, chìa khóa của phép lạ và bứt phá
Đức tin ảnh hưởng lây lang
Đức tin hoạt động trong thời kỳ cuối cùng
Đức tin khiến Đức Chúa Jêsus dừng lại
Đức tin khiến mặt trời đứng yên
Đức tin dạn dĩ
Đường lối của Chúa mang lại sự phục hưng
Gia đình đầy dẫy Đức Thánh Linh 01
Gia đình đầy dẫy Đức Thánh Linh 02
Gia đình đầy dẫy Đức Thánh Linh 03
Giáng sinh ngôi lời trở nên xác thịt
Giao ước của Hội thánh
Giao ước với Đức Chúa Trời
Giữ lữa phục hưng luôn cháy
Happy New Year 2017
Hãy chổi dậy đến Bê-tên mà ở
Hiểm họa tự mãn
Hiến thân, dấn thân, tập trung
Hoan nghênh sự hiện diện của Chúa
Hội thánh vinh hiển
Hội thánh
Hôn nhân
Huyền nhiệm vuông quốc Đức Chúa Trời bày tỏ 01
Huyền nhiệm vuông quốc Đức Chúa Trời bày tỏ 02
Kế hoạch của Chúa Jêsus xây dựng Hội thánh cảu Ngài
Kết quả của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh
Khải tượng của VBC
Khải tượng về con người mới
Khôn ngoan quí hơn vàng
Không bày tỏ bằng lời nói mà bởi bằng quyền năng
Làm thế nào đối diện với sự sợ hãi
Làm thể nào thêm sự nồng cháy vào hôn nhân
Làm thể nào để xây dựng lại đời sống
Làm việc trong đội hình khiến công việc trôi chảy
Lên chốn cao hơn
Lên núi
Lữa tinh luyện
Lý do Ngài đến
Mặc lấy quyền phép để công bố Tin lành
Mặc lấy quyền phép để giảng đạo
Mặc lấy quyền phép để trở nên hiệu quả
Mạnh mẽ trong đức tin
Mở rộng khải tượng
Món quà giáng sinh đầu tiên
Món quà xứng đáng để chờ đợi
Một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn
Mục đích của Đức Chúa Trời cho gia đình
Mục đích của gia đình là gì
Mục vụ của sự chuyển tải
Muối và ánh sáng
Nắm bắt đức tin gia đình
Ngài đã sống lại rồi
Ngài đến mang ân điển là lẽ thật
Nghệ thuật của sự lôi cuốn
Nghĩa vụ công dân vương quốc Chúa
Người cha khôn ngoan chiến đấu cho gia đình mình
Người cha tin kính Chúa
Người dược ơn Chúa
Người mẹ có đức tin được khen thưởng
Người mới sự sống mới
Người mới trong năm mới
Nguồn của sức mạnh và đắc thắng
Nguyên tắc nếp sống mới
Nhận để truyền lữa Thánh Linh
Nhận thức ra
Nhìn về tương lai
Những bài học đức tin mang đến phép lạ
Những cánh cửa mở vào ơn Chúa
Những điều bạn có thể làm
Những điều cần nhớ
Những điều trọng yếu
Những gì ta có ta cho ngươi
Nới rộng đời sống cho mùa gặt
Ở dưới bóng bàn thờ
Phát triển, phát hiện
Phục sinh đắc thắng
Phục sinh đức tin
Phục sinh hy vọng
Phục sinh sự sống
Qui tắc chính trực
Quyền năng của ngũ tuần
Quyền năng trong đời sống Cơ đốc nhân 01
Quyền năng trong đời sống Cơ đốc nhân 02
Quyết tâm làm một người mới – Mục đích mới
Quyết tâm làm một người mới – Tấm lòng mới
Quyết tâm làm một người mới – Tâm trí mới
Quyết tâm làm một người mới – Thái độ mới
Quyết tâm sống để được ơn Chúa
Sẳn sàng bước tới
Sinh lại trong quyền năng để ảnh hưởng
Sống với khải tượng lớn hơn
Sự cứ rổi
Sự đáng tin của Kinh thánh
Sự hiện diện quyền năng của Chúa
Sự khôn ngoan quí hơn vàng
Sự lựa chọn của bạn khiến đời sống tốt hơn
Sứ mạng của Chúa Jêsus trên đất
Sự tỏ ra của Đức Thánh Linh
Sự tuôn đổ sức mạnh và quyền năng
Sự xức dầu 01
Sự xức dầu 02
Sửa soạn bầu không khí thuột linh
Sức ảnh hưởng của đời sống tôi
Sức mạnh của lời công bố trong đức tin
Sức mạnh của sự tấn tới
Sức mạnh của lời nói của người mẹ tin kính Chúa
Sức mạnh của những giờ đen tối
Tái dựng những cuộc đời gãy đỗ
Tại sao Chúa Jêsus nhập thế
Tại sao phải đầy dẫy Đức Thánh Linh
Tải xuống những bí mật của Chúa
Tâm tình của tiên tri Giê-rê-mi
Tan vỡ
Tăng sức tăng phước hạnh
Tha thiết được mặc lấy quyền phép
Thể hiện ơn Chúa
Thời kỳ sau cùng
Tiếp nhận Chúa phục sinh
Tìm sự thông hiểu để kinh nghiệm sự bứt phá
Tin lành của vương quốc Đức Chúa Trời
Tôi đã được đóng đinh đến cỡ nào
Tôn trọng là chìa khóa mở cửa thiên đàng
Tra xét đời sống thuột linh
Trở lại làm Hội thánh mà Đức Chúa Trời đã lập
Trở nên người dũng cảm
Trung tin, chìa khóa cho đời sống ý nghĩa
Truyền giáo trong quyền năng
Truyện tình yêu – Hãy làm đi
Truyện tình yêu – Hòa giải những dị biệt
Truyện tình yêu – Kỳ trăng mật
Truyện tình yêu – Thời kỳ đúng nhất
Tự do khỏi quá khứ
Ước mong của người mẹ
Ưu tiên cho những thì giờ quan trọng
Vượt qua 30
Ý nghĩa của 33 năm
Yêu cho đến cuối cùngTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.