ISOM mp3 – Đắc thắng bản chất tội lỗi

477

Tải về file mp3 >>

Đắc thắng bản chất tội lỗi, Giáo trình ISOM AudioTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.