48 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Tự Do ! Cưới Người Chồng Mới

680

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY.

ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO CƠ ĐỐC
Tác giả: Ralph Mahoney

Chương 4
TỰ DO! CƯỚI NGƯỜI CHỒNG MỚI

Dẫn Nhập
Có một cuộc chiến sôi sục trong tôi và nó gây ra nhiều nan đề sâu xa hơn bất cứ một biến cố nào mà tôi đã đương đầu. Nan đề hàng đầu của tôi không phải là ma quỷ hay là tà ma của nó, nhưng chính tôi. Bản chất tội lỗi của tôi là kẻ thù lớn nhất của tôi.
Như chúng ta đã xem qua các chương đầu, chúng ta có cả kẻ thù bên trong lẫn bên ngoài. Các kẻ thù bên ngoài chúng ta là ma quỷ và tà ma của nó.

Chúng ta cũng đã học các nguyên tắc để chiến thắng các kẻ thù đó. Mục đích của chương nầy là giải quyết các kẻ thù bên trong của chúng ta.
Trong nhiều năm, tôi đã kết tội mọi việc đều do ma quỷ và các thế lực tà ma của nó. Nhưng rồi tôi khám phá ra rằng hầu hết các trận chiến thuộc linh của tôi là với chính tôi. Tôi không phải tìm đâu xa để thấy kẻ thù lớn nhất của tôi.

Tôi đã thấy tôi đối diện với nó trong gương mỗi buổi sáng.
Tôi khám phá ra rằng tôi không phải là người duy nhất đối diện với nan đề nầy. Tất cả Cơ Đốc Nhân ở khắp nơi đều cùng phải đối diện với một nan đề như tôi.
Chúng ta cần một giải pháp mạnh mẽ cho nan đề lớn lao và rộng khắp như vậy. Đức Chúa Trời có câu trả lời. Ngài biết chúng ta hơn chúng ta biết mình và đã cung cấp một giải pháp cho chúng ta trong Chúa Jesus Christ. Chấp nhận giải pháp nầy giúp chúng ta có được một chiến thắng bản đảm và chắc chắn.

A.HAI BẢN CHẤT CỦA CHÚNG TA
Có một thứ bệnh tâm thần được gọi là “tâm thần phân liệt”. Từ y học nầy có nghĩa là “tâm trí chia đôi”. Nó ám chỉ đến một trở ngại tâm thần mà người nào mang bệnh nầy có thể bày tỏ các triệu chứng của một người “lưỡng tính” (Có hai cá tính).

Họ suy nghĩ và hành động giống như hai con người khác nhau. Có lúc họ có thể nói và đối đáp bình thường, lúc khác cử chỉ của họ hoàn toàn ngược lại.
Có một loại bệnh “thần kinh phân liệt thuộc linh” đối với Cơ Đốc Nhân. Chúng ta khốn khổ vì đôi khi dường như có “hai con người” ở trong chúng ta.
Có lúc chúng ta biểu hiện phẩm chất yêu thương của Đấng Christ. Chúng ta vui mừng, bình an, tử tế và lịch sự.

Lúc khác, chúng ta có thể nói lời cay độc, cáu kỉnh và khó chịu. Chúng ta không muốn như vậy nhưng chúng ta vẫn cứ làm.
Mặc dù chúng ta cố gắng dịu dàng, lịch sự và tốt đẹp nhưng chúng ta lại thể hiện sự chua ngoa, bần tiện và khốn nạn. Chúng ta biết điều đó, và người khác cũng biết nữa. Dường như chúng ta bị lôi kéo ra hai hướng khác nhau cùng một lúc. Chúng ta cảm thấy như có một cuộc chiến đang đánh nhau bên trong, và chúng ta thường bị thất trận.

Có thể chúng ta tự hỏi chính mình “Điều gì đang xảy ra trong tôi vậy?” Chúng ta lại hỏi “Tôi có bệnh lưỡng tính không?” Câu trả lời đơn giản là “Vâng, có đấy!”.
Khi bạn tiếp nhận Chúa Jesus vào đời sống, bạn đã tiếp nhận một bản chất mới, là bản chất của Ngài.

Đức Thánh Linh bước vào đời sống của bạn như là Thánh Linh của Đấng Christ. Ngài lấy tấm lòng bạn làm nhà. Kinh Thánh nói về bản chất mới nầy giống như là “con người mới”.
Bản chất cũ tách rời khỏi Đấng Christ, còn gọi là “con người cũ”.

Đôi khi bản chất cũ của chúng ta được gọi là xác thịt, con người trần tục (trần tục = xác thịt), là bản chất Ađam cũ hay nói đơn giản hơn là “cái tôi”. Nó cũng có cùng một bản chất với con người Ađam đầu tiên, sau khi ông phạm tội và bị ngăn cách với Cây Sự sống (xem Sa 3:1-24).

Tất cả các từ ở trên ám chỉ một đời sống không trưởng thành và không thiêng liêng. Nếu chúng ta không có cuộc sống bằng quyền năng và sự năng động đến từ Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ để lộ “bản chất Ađam” bằng các từ được giải nghĩa dưới đây:

Chúng ta có thể lập đồ thị những từ sau:
Bản Chất Cũ Của Ađam
Con người cũ
Đời sống ích kỷ cũ
Xác thịt (trần tục)
Bản chất tội lỗi
Con người xác thịt
Tâm trí trần tục
Cảm Giác Và Lý Luận
Ngăn cách với Thánh Linh của Đức Chúa Trời

1. Tranh Chiến
Con người cũ (xác thịt) và con người mới (Thánh Linh) đối nghịch nhau về bản chất. Chúng sống trong một nhà nhưng có những ước muốn khác nhau. Con người cũ cho mình là trung tâm, trong lúc đó con người mới lấy Đấng Christ làm trung tâm. Hai bản chất nầy xung đột và tranh chiến lẫn nhau. Điều nầy là nguyên nhân của nan đề.

Đức Chúa Trời đã biết trước sự xung đột nầy sẽ nổi lên trong đời sống chúng ta sau khi tiếp nhận Con của Ngài làm Chúa Cứu thế của chúng ta. Dầu vậy, Ngài có giải pháp đầy năng quyền cho nan đề của chúng ta. Câu trả lời của Ngài tập trung trong sự sống và sự chết của Con Ngài và chứa đựng một lẽ thật để khi chúng ta hiểu và làm theo sẽ giúp chúng ta thắng hơn kẻ thù bên trong.

2. Sự Chiến Thắng
Sứ đồ Phaolô tìm cách giải thích nguyên tắc để có cuộc sống đắc thắng. Ông so sánh nó như mối liên hệ hôn nhân.
Đây là ý kiến của ông:
“Hỡi anh em, tất cả anh em đều hiểu luật pháp Môise. Chắc chắn anh em biết luật pháp cai trị người ta chỉ khi họ còn sống. Thí dụ, người đàn bà có chồng phải giữ bổn phận trong lúc chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết thì vợ thoát khỏi sự ràng buộc của luật hôn nhân.

“Nhưng nếu có chồng khác trong lúc chồng mình còn sống, theo luật pháp là phạm tội ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được buông tha khỏi luật hôn nhân ràng buộc. Vậy anh em không còn bị luật pháp cai trị nữa.
“Bấy giờ anh em có thể được lấy Người khác, đó là Đấng Christ được khiến từ kẻ chết sống lại. Trong Ngài anh em có đời sống mới và có thể kết quả cho Đức Chúa Trời ”(Ro 7:1-4).

a. Người Chồng Trước Của Chúng Ta.
Qua lời giải thích của Phaolô ở trên, người chưa được chuộc giống như một người vợ lấy một người chồng thô bạo.
Người chồng thô bạo nầy là những luật lệ được ban cho Môise để định tội. Nếu bạn vi phạm luật pháp của Môise (dưới luật lệ thời Cựu ước) bạn sẽ bị ném đá đến chết. Luật pháp kết án chúng ta vì tội lỗi, nhưng không ban cho chúng ta quyền năng để sống một đời sống thánh khiết.

Khi luật pháp bảo ”… ngươi không được tham lam”. Sứ đồ Phaolô nói rằng luật pháp nầy làm cho ông càng “tham lam” hơn. Điều răn không giải cứu ông thoát khỏi tính tham lam, mà làm cho ông trở nên tham lam siêu đẳng.

Có bao giờ Bạn nhìn thấy một bản hiệu viết: “SƠN ƯỚT, XIN ĐỪNG SỜ TAY VÀO!”. Hầu hết người ta sẽ làm gì khi nhìn thấy bản hiệu đó? Bạn nói đúng đó. Họ giơ tay ra và rờ vào để xem có phải là sơn ướt hay không. Mạng lệnh “Bạn không được sờ vào” sản sinh ra một hành động trái ngược lại với những gì được ra lệnh.

Đó là cách của bản chất cũ. Nó luôn luôn muốn làm điều gì chúng ta không được phép làm. Luật pháp chỉ tăng cường, khuếch đại xu hướng nầy.
Vì lý do này, hôn nhân của chúng theo luật pháp (các điều răn) là điều đã làm lớn thêm bản chất tội lỗi, cần phải bị xử lý để chúng ta có thể trở thành các Cơ Đốc Nhân đắc thắng. Ngược lại chúng ta sẽ vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời (là điều mà những Cơ đốc nhân chúng ta không muốn làm).

b. Chồng Mới Của Chúng Ta.
Phaolô giải thích đường lối để người vợ có thể thoát khỏi sự ràng buộc hôn nhân (luật pháp) với người chồng này. Người vợ được tự do nếu người chồng chết. Chỉ có lúc đó người vợ mới thoát khỏi luật hôn phối.

Người chồng trước của chúng ta, là một hình ảnh (kiểu mẫu hay phép ẩn dụ) của con người cũ hay bản chất tội lỗi của chúng ta, khuấy động và thúc giục phạm tội bởi luật pháp (các điều răn của ĐứcChúa Trời qua Môise). Làm cách nào để chúng ta thoát khỏi ông chồng nầy? (luật pháp và sự thúc giục của con người cũ)

Phaolô giải thích câu trả lời trong Roma 7. “Con người cũ” của chúng ta (chồng) đã bị đóng đinh với Đấng Christ, và chết với Ngài. Từ lúc đó chúng ta mới thoát khỏi người chồng nầy (bản chất tội lỗi và luật pháp) để cưới người khác (Đấng Christ).

1) Đóng Đinh Với Đấng Christ.
Tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn chúng ta bị đóng đinh với Đấng Christ như thế nào.
Một người bạn của tôi hỏi Chúa Jesus (trong sự cầu nguyện) xin chỉ cho anh biết anh bị đóng đinh với Đấng Christ như thế nào. Để đáp lại lời cầu nguyện của anh, Đức Chúa Trời đã cho anh một khải tượng.

Trong khải tượng, bạn tôi thấy Chúa Jesus đang chết trên thập tự giá. Đoạn khải tượng thay đổi, anh thấy thân thể của Ngài trên thập tự giá trở nên trong ngần như pha lê và thủy tinh vậy.
Bên trong thân thể của Ngài, anh trông thấy anh. Chúa Jesus phán cùng anh rằng “Ngươi đang ở trong Ta khi Ta bị đóng đinh, như vậy ngươi bị đóng đinh với Ta”. Bạn tôi hiểu. Vâng! Tôi đã bị đóng đinh với Ngài.

Các bạn thấy, Đức Chúa Trời đã chọn tôi “trong Đấng Christ” trước khi sáng thế (Eph 1:4). Đức Chúa Cha đã nhìn thấy trước đêm Chúa Nhật, ngày 12/10/1947, Ralph Mohaney sẽ ăn năn trong đêm đó và tiếp nhận Jesus là Cứu Chúa của mình.

Ngài thấy điều này bởi sự biết trước của Ngài, đoạn Đức Chúa Cha nói tiếp: “Ralph không thể sống đắc thắng trừ khi Ta đóng đinh cái bản chất tội lỗi cũ của nó”.
Hướng về Chúa Jesus (thân vị thứ hai của Đức Chúa Trời), Đức Chúa Cha phán: “Jesus, khi con đi vào thế gian để chết trên thập tự giá, Ta đã đặt Ralph Mahoney TRONG con bởi vì nó sẽ tin con”. Chúa Jesus buồn rầu đồng ý.

Ngài buồn rầu vì khi thực hiện công việc nầy, vì Ngài là Đấng không bao giờ biết tội lỗi, sự bất tuân và chống nghịch mà nay phải trở nên giống như Ralph và mang lấy bản chất tội lỗi của Ralph trong Ngài. Mặc dầu điều đó làm cho Chúa Jesus đau đớn và quằn quại không thể tả được, Ngài quá yêu tôi và Ngài muốn làm điều đó cho tôi.
Ngài không chỉ trả giá án phạt tội lỗi của chính tôi bằng cái chết của chính Ngài; mà Ngài còn giải cứu tôi khỏi thói quen, áp lực và sự kiểm soát của tội lỗi trong đời sống của tôi bằng cách để cho tôi chết TRONG Ngài.

2) Tự Do Cưới Đấng Christ.
Bản chất tội lỗi cũ và xu hướng bất phục luật pháp của Đức Chúa Trời đã chết trên thập tự giá.
Bởi vì “con người cũ” của tôi (chồng) đã chết, tôi được tự do cưới Đấng Christ, tức là phục dưới uy quyền và kiểm soát của Ngài.
Nhờ mối liên quan đó, Đấng Christ sẽ cho tôi quyền năng của Đức Thánh Linh, để tôi chẳng những MUỐN vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời mà còn SẼ vâng phục nó. Đức Thánh Linh ban cho tôi quyền để VÂNG LỜI.

Chúng ta là những kẻ tin Đấng Christ sẽ không còn cưới “con người cũ” hay bản chất Ađam (bản chất chúng ta nhận từ Tổ tiên hay phạm tội của chúng ta tức là Ađam) nhưng cưới Đấng Christ.
Ngài trở thành chồng mới của chúng ta, và chúng ta là cô dâu của Ngài. Bây giờ chúng ta sống trong đời sống và bản chất của Ngài. Ngài là chủ của chúng ta, chúng ta không còn ở dưới sự kiểm soát của con người cũ nữa.

B. MỘT THÍ DỤ TRONG CỰU ƯỚC

1. Ba Nhân Vật Chính
Có một câu chuyện trong Cựu ước, đã minh họa cho sự giảng dạy của Phaolô trong Ro 7:1-25. Câu chuyện được tìm thấy trong ISa 25:1-44. Câu chuyện bao gồm ba nhân vật quan trọng.

a. Abigain: một phụ nữ rất đáng yêu, đã có chồng.
b. Nabanh: Người giàu gian ác, chồng (người cũ) của Abigain.
c. David: người được xức dầu, được Đức Chúa Trời chọn để kế vị Saulơ, vua của dân Israel.

2. Chi Tiết Các Nhân Vật
a. Abigain.
Kinh Thánh mô tả rằng Abigain là một phụ nữ khôn ngoan, đẹp, có tấm lòng quảng đại và khiêm nhường. Có một sự xức dầu trước đó trên đời sống của bà. Thật sự bà là một người nữ quý phái và lịch sự của Đức Chúa Trời.
Nhưng tiếc thay! bà có một người chồng làm hỏng vẻ đẹp và sự lịch thiệp của bà.

b.Nabanh.
Chồng của Abigain. Nabanh là con người bần tiện, thô lỗ, khinh xuất, ngoan cố, ngu xuẩn, luôn luôn say sưa vì uống quá nhiều rượu.
Thật sự đó là một hình ảnh tồi tàn. Hơn thế nữa, Abigain bị ràng buộc với chồng bởi luật hôn phối mà chỉ có cái chết mới chia cách được. Bà chỉ được tự do tái hôn khi Nabanh chết!

c.David.
Không giống như Nabanh, David là người theo lòng Đức Chúa Trời. Ông được Samuên xức dầu để làm vua Israel. Ông là con người dịu dàng, dễ mến; đời sống của ông được bày tỏ một cách thật đẹp đẽ trong Thi thiên.
Ông là con người có đức tin, can đảm và quyền năng. Một ngày kia ông sẽ trở thành hoàng đế có tài thao lược của Israel. Hôn nhân với David chắc chắn sẽ là hôn nhân hoàng gia.

3. Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Các Nhân Vật Này
Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu câu chuyện theo một cái nhìn và cách giải thích mới mẽ. Chúng ta có cảm giác rằng các nhân vật nầy nói đến hai bản chất của chúng ta và mối quan hệ với Đấng Christ.

a. Abigain kết hôn Nabanh: mẫu người của chúng ta ở dưới luật pháp, kết hôn với con người cũ của chúng ta.
b. Nabanh: kiểu mẫu bản chất tội lỗi cũ của chúng ta, người mà chúng ta kết hôn do cha mẹ sắp đặt.
c. Đavit: mẫu người của Đấng Christ. Đấng được xức dầu. Đấng mà chúng ta muốn kết hôn. Ngài sẽ cho chúng ta bản chất mới và sự thúc giục để bày tỏ sự công bình.
Bằng sự áp dụng thuộc linh nầy trong tâm trí, chúng ta sẽ ôn lại toàn bộ câu chuyện mà chúng ta sắp sửa học.

4. Câu chuyện trong I Samuên 25
Mở đầu câu chuyện, chúng ta thấy Đavit đang chạy thoát thân khỏi vua Saulơ. Dầu được xức dầu để làm vua, nhưng David phải trãi nhiều năm trong thử thách và tôi luyện trước khi lên ngôi, Saulơ đã mất ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Ông ghen tị với David và tìm cách lấy mạng người.

David và binh sĩ của ông chạy vào đồng vắng để thoát khỏi mối đe dọa giết người của Saulơ. Nơi đây, họ gặp những người chăn cừu của Nabanh. David đã bảo vệ cho những người chăn và đàn chiên của Nabanh chống lại các bọn cướp dạo và những băng đảng du mục hay lui tới trong vùng. David và binh sĩ của ông đôi khi phải liều mạng bảo vệ tài sản của Nabanh.

a. Nabanh Xúc Phạm David.
Mùa xuân lại đến. Đây là mùa xén lông cừu. Đây là một dịp vui vẻ vì có nhiều yến tiệc và hội hè. David sai mười binh sĩ trẻ đến gặp Nabanh để yêu cầu ông mời họ đến dự lễ hội xén lông cừu.
Thay vì tỏ lòng biết ơn David và binh sĩ đã bảo vệ tài sản mình, Nabanh tỏ thái độ thô bỉ bằng cách từ chối lời mời. David và binh sĩ của ông bị sỉ nhục.

Trong lúc nóng giận, David đem 400 quân và gươm giáo tiến về phía Nabanh, định giết y và lấy đàn chiên mà họ đã giành lại được khỏi tay bọn cướp. Đây là một hành động trả thù.

b. Abigain Gặp David.
Một trong những người trai trẻ của Nabanh thấy Abigain và kể cho bà nghe về việc chồng của bà đã có hành động thô bỉ và ngu xuẩn. Biết được ý định của David sẽ hủy diệt sản nghiệp giàu có của mình, bà lập tức (không nói với Nabanh) đến để chặn đứng David và đoàn quân của ông.

Bà mang theo nhiều tặng phẩm nào bánh, rượu, thịt, đậu, … để làm lễ vật cầu an. Bà dự tính sẽ đưa cho David nhiều hơn David đòi hỏi.
Câu chuyện của chúng ta tiếp tục khi Abigain và người của bà gặp David và đoàn quân của ông dưới chân núi.

Bà nhanh chóng xuống lừa, sấp mình trước mặt David. Bà chấp nhận mọi sự sỉ nhục trên thực tế để nài xin David bỏ qua hành động ngu xuẩn và gian ác của chồng bà.
Bà tế nhị cho rằng Đức Chúa Trời thúc giục bà có hành động như vậy là để ngăn cản David khỏi việc trả thù riêng bằng cách giết người… là điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời, làm hoen ố danh tiếng của David.

Đoạn bà nói lời tiên tri tuyệt vời: “Đức Giê-hô-va sẽ thưởng cho nhà chúa bền lâu, vì chúa đánh giặc cho Ngài, và trọn đời chúa không tìm thấy điều ác nơi chúa.
“Nếu có ai dấy lên bắt bớ và hại mạng sống chúa, thì chúa sẽ yên ổn trong sự canh giữ của Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúa. Còn mạng sống của kẻ thù nghịch cùng chúa sẽ bị ném xa như hòn đá từ trành ném vậy.

“Đức Giê-hô-va sẽ làm đầy dẫy cho chúa mọi sự lành Ngài đã hứa và lập người làm vua Israel… “Khi Đức Giê-hô-va đã làm ơn cho chúa, xin hãy nhớ đến con đòi của chúa ”(ISa 25:28-31).

Quả thật, Abigain là một phụ nữ đáng yêu và lịch sự, bà có tầm nhìn tiên tri và khôn ngoan. Bà là người duy nhất trong gia quyến chồng bà trông thấy sự xức dầu đặc biệt trên David.
Trong thâm tâm, bà đang trông đợi một ngày nào đó David sẽ lên ngôi. Bà là một con người ngọt ngào và nhạy cảm; trong tấm lòng của bà có một niềm hy vọng thiêng liêng cho một ngày tốt đẹp hơn. Có một sự rung động dịu dàng và xúc cảm trong những lời lẽ đầy khao khát của bà “Xin hãy nhớ đến con đòi của chúa”.

c. Cái Chết Của Nabanh.
Khi Abigain trở về nhà, bà thấy chồng bà đã quên chuyện David, ngay cả sự vắng mặt của bà cũng không làm chồng bà quan tâm đến. Ông ta đã dự một bữa tiệc thịnh soạn và say mèm. Quả là một bức tranh tồi tệ của Nabanh, là con người cũ đầy tội lỗi của chúng ta. Không hề có sự hiểu biết mảy may về các công việc thuộc linh và mục đích thiêng liêng.

Kinh Thánh nói rằng Nabanh tổ chức bữa tiệc tại nhà giống như vua chúa. Ông ta đang thủ vai vua chúa và lấy làm vui vẻ. Vị vua thật (David) chỉ muốn dự bữa tiệc nhưng không được hoan nghênh. Nabanh cố ý gạt David ra khỏi cuộc sống của ông, và chỉ quan tâm đến ước muốn và vui thích riêng.

Abigain đã khôn ngoan chờ tới sáng hôm sau mới nói lại cho Nabanh biết. Lúc đó ông ta đã hết say rượu, và bà đã kể lại cho chồng biết sự gian ác của ông ta suýt bị David và đoàn quân của ông trừng trị và quét sạch.
Kinh Thánh nói rằng khi ông ta nghe những lời của vợ “lòng người bèn kinh hoảng, người trở nên giống như đá ”(25:37).

Nabanh có một tấm lòng xấu xa và tâm trí trần tục. Đó là đặc tính của bản chất bề trong của ông. Tên “Nabanh” có nghĩa là ngu xuẩn và hèn hạ. Giống như tên của ông, Nabanh có sự ngu xuẩn trong lòng, và không có một ý niệm nào về các đường lối của Đức Chúa Trời.

Vừa tỉnh rượu lại bị kích động bởi lời báo cáo thật của Abigain, ông kinh hoàng đến đỗi tâm trí và con tim ông bất động giống như đá, bị bại liệt (có lẽ ông bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim)
Mười ngày sau“Đức Giê-hô-va đánh Nabanh và người chết ”(Câu 38). Cả cuộc đời ông, ông chỉ quan tâm đến chính mình, không bao giờ thay đổi.

Lẽ ra điều này đã không bao giờ xảy ra. Ông đã sống không cần Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Ngài. Ông phải chịu sự đoán phạt như đã hứa trong Ro 8:13 “Thật thế nếu anh em sống theo bản chất xác thịt, anh em sẽ chết. .”

Thật là sự mô tả rõ ràng nhưng bi thảm của đời sống cũ ích kỷ của chúng ta! Chỉ có một giải pháp duy nhất cho nan đề của “con người cũ” của Abigain, đó là CÁI CHẾT!
Và đó cũng là giải pháp duy nhất đối với bản chất cũ tội lỗi của chúng ta. Bản chất tội lỗi phải bị đóng đinh và phải chết.

d. TỰ DO! Cưới Người Khác.
Câu chuyện của chúng ta có chiều hướng sáng sủa và tích cực hơn. Abigain bị ràng buộc hôn nhân với chồng bởi luật hôn phối cho tới khi chồng của bà chết. Bây giờ thì ông ấy chết rồi, bà được tự do để cưới người khác. Chúng ta không phải đi sâu hơn nữa vào câu chuyện để biết “người khác” là ai:
“Khi David nghe Nabanh đã chết, thì nói rằng: Đáng ngợi khen thay Đức Giê-hô-va. Ngài đã đánh trả Nabanh vì sự sỉ nhục mà tôi bị bởi người… Đoạn David sai người đến hỏi Abigain làm vợ…

“Bà trả lời ngay với các sứ giả của David bằng lời nói khiêm tốn và duyên dáng: Nầy là con đòi của chúa, sẽ làm tôi mọi chúa và rửa chân các tôi tớ của chúa.
“Đoạn Abigain nhanh chóng đứng dậy, cỡi lừa có năm hầu gái cùng đi theo với các sứ giả của David, và trở thành vợ người ”(ISa1Sm 25:39-42).

C. CÂU TRẢ LỜI DUY NHẤT

Bạn có hiểu câu chuyện của Abigain mô tả tình trạng khó xử của chúng ta như thế nào không?
Bà đã được Đức Chúa Trời sử dụng với sự ban phước và xức dầu quí báu; nhưng bà phải mang một gánh nặng. Bà đã kết hôn với một người bần thỉu, vụng về, hôi rượu, không tử tế với bà và với mọi người khác.

1. Bản Chất Cũ Của Chúng Ta Phải Chết
Giống như Abigain, chúng ta muốn có một người chồng như David. Nhưng chúng ta có một nan đề. Chúng ta đã kết hôn với Nabanh, con ngưỡi cũ, bản chất cũ tội lỗi của Ađam, tức là xác thịt. Hơn thế nữa, bởi luật hôn phối, chúng ta bị ràng buộc với chồng khi chồng còn sống. Tuy nhiên, có một hy vọng, vì có một nhân vật tên là David trong câu chuyện của chúng ta. Như chúng ta đã nói ở trên, David là mẫu người của Đấng Christ.
Niềm ao ước thật sự của chúng ta là kết hôn với Ngài, và trở thành“cô dâu của Đấng Christ ”(KhKh 19:7-9).

Chúng ta muốn phẩm chất Abigain của chúng ta tiến lên phía trước, đầy khả ái và được thúc đẩy hướng tới mục đích thiên thượng bằng cuộc hôn nhân với người khác là David (khuôn mẫu Đấng Christ).
Chúng ta muốn dịu dàng và duyên dáng, nhưng Nabanh là bản chất tội lỗi củ của chúng ta, luôn luôn xuất hiện và làm khó dễ. Dường như con người “xác thịt” ấy được nhìn thấy và được bày tỏ quá nhiều trong cuộc hôn nhân với bản chất cũ của chúng ta.

Đôi khi chúng ta đánh trả ma quỷ và kết tội nó vì sự phô bày xác thịt của chúng ta. Nhưng nan đề của chúng ta không phải là ma quỷ; mà là chính chúng ta. Đó là bản chất tội lỗi cũ của chúng ta mà chúng ta đã tiếp nhận từ tổ phụ là Ađam.

Dù cho chúng ta có cố gắng sống một đời sống làm hài lòng Đức Chúa Trời như thế nào đi chăng nữa, thì sớm muộn gì chúng ta cũng thất bại. Càng cố gắng càng thất bại. Chúng ta không thể thoát khỏi “bản chất Nabanh” cũ của chúng ta và chúng ta cũng không thể thay đổi được. Nabanh không thể và sẽ không biến cải.
Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho nan đề của chúng ta đối với Nabanh. Đó là sự chết. Đức Chúa Trời phải giết Nabanh. Nabanh phải chết!

2. Chúng Ta Không Làm Việc Đó Một Mình
Vài Cơ Đốc Nhân cố gắng tự mình giết chết Nabanh. Họ cố gắng đóng đinh xác thịt của họ. Dĩ nhiên đó là việc không thể làm được. Không có “dư tay” để làm việc đó.
Khi bạn cố đóng đinh bạn, bạn sẽ thấy rằng bạn có chỉ có thể đóng đinh hai bàn chân và thậm chí một bàn tay của bạn trên thập tự giá mà thôi. Còn bàn tay kia thì sao?

Bạn không thể đóng đinh hai bàn chân và một bàn tay trên thập tự giá! Bạn không dư bàn tay nào khác để làm nốt chuyện đóng đinh bàn tay cuối cùng. Bạn không thể tự đóng đinh bạn được. Việc nầy phải được làm bởi Người Khác (Đức Chúa Trời).

Giải pháp tự đóng đinh là một cố gắng đau đớn nhưng kết thúc chỉ có phân nửa. Bản chất Nabanh tội lỗi của chúng ta sớm bình phục lại các vết thương tự mình gây ra và chúng ta sẽ xấu xa hơn trước kia. Tôi biết… tôi cố làm điều nầy nhiều lần khi tôi còn là một Cơ Đốc Nhân non trẻ.

Thậm chí tôi đã cố gắng bỏ đói Nabanh cũ cho tới chết bằng cách kiêng ăn. Tôi tin chắc, nếu tôi kiêng ăn lâu ngày và thường xuyên, tôi có thể thắng được các ước muốn của xác thịt.
Tôi sớm thấy rằng thay vì thoát khỏi bản chất Nabanh cũ của tôi, thì nó lại sử dụng ảnh hưởng của nó trên đời sống của tôi mãnh liệt hơn. Làm cho tôi bủn xỉn hơn và xấu xa hơn suốt cả ngày. Mỗi lần và mỗi ngày tôi kiêng ăn, tôi cảm thấy khó sống với nó hơn. Tôi tin rằng bạn hiểu tôi muốn nói gì.
Cách kế tiếp mà tôi muốn hủy diệt Nabanh cũ là bằng cách đập vào đầu nó bằng hai phiến đá luật pháp. Tôi nhớ lại Mười điều răn và cố gắng sống đời sống “sẽ không”. Ngươi sẽ không làm việc nầy, ngươi sẽ không làm việc kia.

Tuy nhiên, tôi càng cố nói “Ngươi sẽ không” thì Nabanh cũ trả lời “Ta sẽ”; câu nói “Ta sẽ” của Nabanh mạnh hơn câu nói “Ngươi sẽ không” của tôi. Luật pháp không thể giúp đỡ tôi được.
Luật pháp không thể hủy diệt bản chất tội lỗi cũ. Tất cả những gì luật pháp có thể làm là phơi bày tội lỗi, khuếch đại các ước muốn xác thịt và luận tội chúng ta. Luật pháp không thể buông tha chúng ta khỏi tội lỗi. Nếu chúng ta muốn được tự do, thì chính Đức Chúa Trời sẽ phải làm điều đó. Và ngợi khen Chúa, Ngài đã làm điều đó!

3. Đức Chúa Trời Cung Cấp Phương Cách.
Chỉ Đức Chúa Trời có thể giết Nabanh một cách công bằng. Và Ngài đã làm điều đó. Cũng giống như vậy khi điều đó xảy đến với bản chất tự nhiên của Ađam cũ trong đời sống của chúng ta. Và Ngài đã làm điều đó!
Cái chết của “bản chất Ađam cũ đầy tội lỗi ”vừa quyết liệt vừa đột ngột. Có dính dáng đến chương trình cứu chuộc nhân từ của Đức Chúa Trời, qua Chúa Jesus Christ, cho bạn và cho tôi.

Chúng ta bị đóng đinh với Ngài trên thập tự giá của Ngài để con người cũ (còn gọi là thân thể tội lỗi trong Roma 6) có thể bị tiêu diệt. Điều này buông tha chúng ta để chúng ta tự do kết hôn với Người khác, là Đấng Christ!

Khi Ađam phạm tội trong vườn Eden, cả bản chất của ông trở nên tội lỗi. Bệnh hoạn về tội lỗi truyền qua cho nhiều thế hệ tương lai của loài người. Tất cả chúng ta đã tiếp nhận cùng một bản chất tội lỗi từ đời tổ phụ là Ađam.

Chúng ta là tội nhân không chỉ vì chúng ta phạm tội, chúng ta phạm tội vì chúng ta sanh ra như một tội nhân. Trước khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus, chúng ta là một phần của gia đình ma quỷ. Chúng ta được sanh ra trong thế gian này không thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời.

Phương cách duy nhất để bước vào gia đình của Đức Chúa Trời là qua sự tái sanh. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa cho đời sống chúng ta, chúng ta được sanh lại, vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Cũng như điều chúng ta nhận được trong chương này, đức tin đến để (nhận lấy sự ích lợi) chúng ta được tự do khỏi luật pháp, và động lực thúc đẩy thoát khỏi tội lỗi (mà kết quả của tội lỗi là sự chết).

Bằng cách thừa nhận những sự việc phán với chúng ta trong Kinh Thánh, rằng chúng ta đã bị đóng đinh với Đấng Christ, và người chồng cũ của chúng ta (bản chất tội lỗi) đã chết, chúng ta được tự do cưới Đấng Christ.
Bản chất công bình, vâng phục của Ngài bây giờ được bày tỏ trong chúng ta nếu chúng ta đầu phục tình cảm và tất cả chi thể của chúng ta cho Ngài.

Kinh Thánh giải thích lẽ thật này trong những lời sau:
“Cho nên, như bởi một người (Ađam) mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trãi qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì tất cả mọi người đều phạm tội ”(RoRm 5:12)
a. Được sinh ra trong tội lỗi. Tôi xin hỏi bạn một câu. Bạn ở đâu khi tổ tiên của bạn là Ađam phạm tội? Kinh Thánh dạy rằng bạn Ở TRONG AĐAM. Đó là, bạn ở trong bụng của Ađam (nơi mà tế bào tinh trùng của người nam được cất giữ để sản sinh ra con cháu). Vì tất cả chúng ta đều là con cháu (con cái) của Ađam, nên tất cả chúng ta đều Ở TRONG AĐAM.

Điều này có nghĩa là khi Ađam phạm tội, Tôi được dựng nên thành tội nhân trong Ađam rồi, bởi vì tôi Ở TRONG AĐAM. Tội lỗi của ông làm cho cả nhân loại trở thành tội nhân, bởi vì cả nhân loại Ở TRONG AĐAM khi ông phạm tội.

Số phận của tất cả chúng ta bị cột chặt trong sự vâng lời và không vâng lời của Ađam. Khi ông phạm tội, bạn và tôi trở thành những tội nhân. Khi án tử (án phạt cho tội lỗi) được giáng trên Ađam, bạn và tôi (ở trong ông) cũng bị kết án tử hình.

Vậy, tôi sinh ra trong tội lỗi, chịu án tử hình. Vì điều nầy, tôi cần một người nào đó cứu vớt và giải phóng tôi khỏi cuộc hôn nhân với bản chất Ađam tự nhiên là bản chất tội lỗi.
Bây giờ chúng ta cùng đọc vài câu trong Kinh Thánh và vui mừng với những gì mà Đức Chúa Trời đã làm để cứu vớt chúng ta ra khỏi hoàn cảnh khốn khổ và số phận của sự chết trong hỏa ngục.

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là kẻ có tội, bằng cách sai Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
“Tội lỗi của Ađam mang sự đoán phạt đến khắp cả mọi người. Nhưng công việc công nghĩa của Đấng Christ (gánh lấy sự đoán phạt của chúng ta trên thập tự giá) làm cho loài người xưng công bình với Đức Chúa Trời, để họ có thể sống…

“Tất cả những ai đã nhận Ngài (Chúa Jesus) sẽ được ban cho quyền trở nên con trai và con gái của Đức Chúa Trời… Quả thật hễ ai tin Con thì có cuộc sống đời đời… Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới ”(Ro 5:8, 18; Gi 1:12; IIPhi 1:4; IICo 5:17).

b. Bị Đóng Đinh Trên Thập Tự Giá.
Vâng, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus, là Cứu Chúa, vào lòng chúng ta, chúng ta tiếp nhận sự sống của Ngài và bản chất của Ngài.
Chúng ta có một bản chất mới tốt lành, nhưng còn bản chất cũ thì sao? David và Nabanh có thể sống hòa thuận trong một nhà không? Chúng ta có thể kết hôn với Đấng Christ trong khi Nabanh vẫn còn sống được không?

Chỉ có thập tự giá của Đấng Christ mới làm được cho chúng ta mà không phải Cơ đốc nhân nào cũng hiểu rõ được. Đó là lẽ thật đầy quyền năng có thể làm cho Nabanh cũ yên nghỉ ngàn thu. Điều đó thật đáng cho chúng ta quan tâm đến cách cẩn thận nhất. Phaolô giải thích theo cách sau: “Anh em không biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp- têm trong Đức Chúa Jesus Christ tức là báp- têm trong sự chết của Ngài sao? …Bản chất tội lỗi cũ của anh em đã chết với Ngài trên thập tự giá. Uy quyền của nó đã bị bẻ gãy…
“Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy… ..

“Bởi vì anh em với Ngài là một, khi Ngài chết, anh em chết, khi Ngài sống lại, anh em sống lại… Vậy, anh em biết rằng bản chất cũ tội lỗi của anh em bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài và đã chết. Hầu cho thân thể tội lỗi của anh em không phục dưới quyền và sự kiểm soát của bản chất tội lỗi anh em, anh em được tự do ”(Ro 6:3-7).

c. Hiệp Một Với Đấng Christ.
Đó là một lẽ thật đáng ngạc nhiên! Đức Chúa Trời đã làm tất cả điều đó! Bằng sự toàn tri của Ngài, tức là có khả năng biết được tất cả mọi chuyện. Ngài đã nhìn xuyên suốt qua các thế kỷ trong quá khứ và trong tương lai, thấy tất cả những ai tin Ngài. Ngài tập hợp họ lại và đặt họ TRONG ĐẤNG CHRIST khi Ngài chết trên thập tự giá. Ở đây, TRONG ĐẤNG CHRIST, chúng ta bị đóng đinh với Ngài. Ngợi khen Chúa!

Chúng ta mệt mỏi cố gắng đóng đinh “con người cũ” của chúng ta, trong khi nó đã chết rồi. Giống y như chúng ta ở trong Ađam khi Ađam chết vì tội lỗi “của ông”, thì chúng ta ở trong Đấng Christ khi Đấng Christ chết vì tội lỗi “của chúng ta”.

Chúng ta sống lại từ cõi chết và từ âm phủ với Ngài, để sống một đời sống mới với bản chất mới, tức là đời sống của Ngài và bản chất của Ngài. Đó là ý nghĩa của sự hiệp một với Đấng Christ. Chúng ta ở trong lòng Ngài và Ngài ở trong ta. Ngài mang bản chất gì, chúng ta mang bản chất ấy!

Sự hiệp một của chúng ta với Đấng Christ là một việc làm tốt lành của Đức Thánh Linh. Vì Thánh Linh của Đấng Christ là một thành viên của Thượng đế. Ngài làm cho đời sống và bản chất của Đấng Christ được hình thành trong chúng ta. Đức Thánh Linh mang đến một tấm lòng mới và một mối quan hệ mới.

“Còn ai hiệp một với Chúa thì trở nên một linh tánh cùng Người ”(I Cor 6:17;;).“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt lòng mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi (cứng cỏi và nghịch thù) lòng bằng thịt (mềm mại và vâng phục) và Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi và khiến các ngươi giữ các điều răn của ta… Các ngươi sẽ là dân Ta và Ta sẽ là Đức Chúa Trời của các ngươi ”(Exe 36:26-28).

4. Chiến Thắng Thuộc Về Chúng Ta
Chúng ta đã chết về bản chất tội lỗi cũ của chúng ta và nó không còn quyền gì trên đời sống của chúng ta. Bản chất cũ sẽ sống lại từ “quan tài” khi chúng ta bước đi bằng sự không tin, vô tín hay không vâng lời. Khi chúng ta đang đầu phục theo Lời của Đức Chúa Trời và đang được Đức Thánh Linh thúc giục, tức là chúng ta đang bày tỏ bản chất mới của mình.

Ma quỷ không muốn chúng ta biết lẽ thật nầy, vì lẽ thật nầy có năng quyền buông tha chúng ta. Nếu chúng ta không biết về công việc mà Đức Chúa Trời đã hoàn tất cho chúng ta qua công việc của Đấng Christ trên thập tự giá, chúng ta sẽ bước đi trong sự vô tín.

Sự ưa thích của xác thịt dường như thật, và chúng ta cảm thấy bất lực để chống lại. “Bóng ma” của người cũ Nabanh sẽ nhanh chóng sử dụng ảnh hưởng và những khoái cảm của nó trong đời sống của chúng ta. Sự thật bao giờ cũng vậy, nếu chúng ta nghi ngờ Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh hay là không vâng lời những gì Ngài phán với chúng ta.

Làm như thế là làm buồn lòng Đức Thánh Linh, Đấng ở trong chúng ta. Điều nầy làm cho sự vận hành của Ngài trong đời sống chúng ta yếu đi; và sự làm chứng của Ngài qua đời sống của chúng ta cũng bị yếu kém theo. Đây là lúc bản chất tội lỗi cũ có thể trở nên mạnh mẽ.

Như các bạn đã thấy, câu trả lời không phải là cố gắng đóng đinh xác thịt bằng nỗ lực riêng của mình. Xác thịt đã chết khi chúng ta xem nó như đã chết (xem như có nghĩa là cho rằng công việc này đã hoàn tất, tức là nhìn xem và công bố công việc ấy đã được hoàn tất rồi.)

Vì thế chúng ta nên nhanh chóng xưng tội khi nào Đức Thánh Linh cáo trách chúng ta. Đoạn chúng ta chổi dậy bằng đức tin, tin cậy và vâng theo Lời của Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Ngài sẽ ban cho chúng ta quyền năng để làm như thế.

a. Biết Và Tin.
Phaolô bảo chúng ta phải BIẾT con người cũ của chúng ta bị đóng đinh với Đấng Christ (RoRm 6:6). Chúng ta đã bị đóng đinh và được sống lại với Đấng Christ. Nếu chúng ta không biết hay lờ mờ về lẽ thật nầy, chúng ta sẽ thấy xác thịt bắt đầu hành động như nó đang còn sống vậy. Chúng ta sẽ nộp mình cho bản chất cũ mặc dù nó không còn sống nữa.

Phaolô lại nói với chúng ta rằng chúng ta không cần phải nộp mình cho bản chất cũ tội lỗi nữa. Mỗi ngày chúng ta có thể chấp nhận và tin lẽ thật về những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta trên thập tự giá và sống một cách đắc thắng trong quyền năng của Đức Thánh Linh.

b. Sống Bởi Quyền Năng Của Đức Thánh Linh.
“Song nếu nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, anh em làm cho chết các công việc ô uế của thân thể, tức là bản chất cũ tội lỗi, thì anh em sẽ sống ”(8:13).

Chúng ta nhờ Đức Thánh Linh giúp để chết và để sống! (Làm chết ước muốn ích kỷ của chúng ta, và để sống vì Đấng Christ. Vì thế, chức vụ của Đức Thánh Linh gồm hai mặt:

1) Ngài sẽ tôn vinh công việc của thập tự giá có liên quan đến cái chết của bản chất cũ của chúng ta.

2) Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta vào đời sống đắc thắng qua bản chất mới của chúng ta.

c. Tin Và Xưng Nhận.
Đức Thánh Linh áp dụng lẽ thật về sự đóng đinh của chúng ta trên thập tự giá với Đấng Christ, bằng cách làm cho nó thật đến nỗi chúng ta xưng ra bằng môi miệng. Chúng ta sẽ nói như vậy. Đây là điều mà Phaolô muốn nói:

“Xem như anh em bị chết thật vì tội lỗi, song nhờ Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus Christ anh em sẽ sống. Vậy chớ để tội lỗi cai trị thân xác anh em nữa. Cũng đừng chiều theo sở thích tội lỗi của nó ”(6:11, 12).

Chữ “xem như” (Reckon) có nghĩa là tin và xưng điều đó y như thế. Nói một cách khác, chúng ta phải thừa nhận và xưng nhận (nói lớn) lên rằng đối với chúng ta bản chất tội lỗi cũ đã chết. Đồng thời chúng ta cũng phải thừa nhận và nói rằng đối với bản chất tội lỗi cũ, chúng ta đã chết.

Quả thật như vậy, vì Lời của Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta chết trong Đấng Christ trên cây thập tự. Vậy là xong và chúng ta được buông tha. “Tôi đã đóng đinh với Đấng Christ… ”(GaGl 2:20).

Chúng ta không chỉ chết đối với tội lỗi, nhưng cũng sẽ “sống cho Đức Chúa Trời”. Chúng ta có nguồn năng lực tươi mới từ bên trong. Chúng ta có thể chọn để kết hôn với Đấng Christ, là Đấng ban cho chúng ta bản chất mới của Ngài. Làm như vậy, chúng ta có thể được dẫn dắt (thúc giục, hướng dẫn) bởi Đức Thánh Linh.

Khi chúng ta nhìn thấy chúng ta là ai và chúng ta ở đâu trong Đấng Christ, đó là chiến thắng thật sự. Có nghĩa là chúng ta đã đắc thắng trong trận chiến với xác thịt. Chiến tranh chấm dứt; chiến thắng thuộc về ta. Chúng ta có thể nói một cách dạn dĩ Lời của Đấng Christ: ”…mọi việc đã được trọn ”(GiGa 19:30).

D. KẾT HÔN VỚI NGƯỜI KHÁC

Nabanh đã chết. Người không còn làm chủ của chúng ta. Sự ràng buộc hôn nhân đã bị phá vỡ. Chúng ta có người chồng mới David, là bản chất của người chồng Đấng Christ và được tự do! để làm gì vậy? Hãy nghe lời của Phaolô:

“Bản chất tội lỗi của anh em đã chết với thân thể của Đấng Christ, và anh em được luật pháp buông tha. Điều nầy đã xảy ra để anh em có thể kết hôn với Người khác. Tôi muốn nói đến Đấng Christ, Ngài từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta có kết quả cho Đức Chúa Trời ”(RoRm 7:4).

Cưới Người khác. Phaolô muốn nói ai vậy? Chúa Jesus! Đối với Nabanh bạn được tự do, bạn có thể kết hôn với Chúa. Các bạn là Abigain thuộc linh thật sự, Cô Dâu Của Đấng Christ!

1. Sống Để Làm Hài Lòng Đấng Christ
Kinh Thánh nói rất nhiều về mối quan hệ hôn nhân nầy bởi vì đó là bức tranh của mối tương giao của chúng ta với Đấng Christ.

Chúng ta không được tự do để sống cho chúng ta như chúng ta mong ước. Chúng ta được tự do để sống với Người khác và đáp lại tình yêu vĩ đại của Ngài đối với chúng ta. Vì tình yêu đó, chúng ta có thể tin Ngài hoàn toàn và tìm mọi cách làm hài lòng Ngài. Chúa Jesus phán “Nếu các ngươi yêu Ta, các ngươi sẽ giữ các điều răn của Ta ”.Sứ đồ Giăng bổ sung thêm: “vì điều răn của Ngài không nặng nề và khó khăn ”(Gi 14:15; IGi 5:3).
Tìm cách làm hài lòng Chúa trong mọi sự có nghĩa là chúng ta luôn luôn sung sướng vâng lời Ngài.

Bởi vì Ngài là Đầu, và Chồng của Hội thánh Ngài, và chúng ta là Cô dâu của Đấng Christ, chúng ta muốn vâng phục dưới uy quyền và sự che chở của Ngài.

Phaolô nói về mối quan hệ nầy trong Thư gửi cho người Ê-phê-sô:“Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vơ như Đấng Christ là đầu của Cô dâu, là Hội thánh của Ngài. Ngài đã ban chính đời sống của Ngài để làm Cứu Chúa của Hội thánh.
“Như vậy Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì người vợ phục tòng chồng mình. Dĩ nhiên, người chồng hết sức yêu thương vợ mình cũng như Đấng Christ yêu thương Hội thánh là Cô dâu của Ngài, và ban đời sống mình cho nàng ”(Eph 5:22-25).

Chúng ta thấy rõ là chúng ta được tự do để có thể yêu thương, phục vụ Đấng Christ và phục vụ lẫn nhau. Đấng Christ là người chồng hoàn hảo, và đó là đặc quyền vinh quang để trở thành cô dâu của Ngài. Chúng ta nên tìm kiếm để hầu việc và làm đẹp lòng Ngài trong tất cả lời nói và việc làm của chúng ta.

Phaolô tiếp tục mô tả điều nầy hết sức có ý nghĩa đối với ông như thế nào. Trong Thư gửi cho Hội thánh Côrinhtô ông viết:
“Tôi hoàn toàn được tự do khỏi sự kiểm soát của bất cứ ai. Tuy nhiên, tôi tự ý làm đầy tớ cho mọi người để tôi được họ ”(ICo 9:19).
Phaolô được tự do hoàn toàn để làm đầy tớ cho Đấng Christ. Ông muốn rằng không có bất cứ một mối quan hệ trên đất nào có thể ngăn cấm ông làm Cơ Đốc Nhân phục vụ mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Ao ước lớn nhất của Phaolô không phải là làm vui lòng bản thân hay những người khác, bèn là Đức Chúa Trời mà thôi.

Đó cũng là mối quan tâm sâu xa và nhiệt tình của Phaolô giành cho chúng ta nữa. Ông bày tỏ điều đó cách mạnh mẽ khi viết cho Hội thánh Côrinhtô:

“Tôi hết sức quan tâm đến anh em với chút lòng ghen tương thiêng liêng. Tôi đã hứa gả anh em cho một mình Đấng Christ mà thôi. Ngài phải là chồng duy nhất của anh em. Tôi muốn anh em là một cô dâu tinh sạch và thánh khiết để gả cho Ngài ”(IICo 11:2).

2. Lời Thề Hôn Ước Được Làm Mới Lại
Bạn đọc thân mến, đây cũng là mối quan tâm của tôi đối với anh em. Tôi đã tìm cách chỉ cho các bạn làm cách nào để thoát khỏi bản chất Nabanh để kết hôn với Người khác. Như Abigain trở thành cô dâu của David, thì bạn cũng là Cô dâu của Đấng Christ. Là Chồng thiêng liêng của bạn, Ngài vĩnh viễn là của bạn, và bạn vĩnh viễn là của Ngài. Như Abigain thuở xưa, các bạn có bao giờ tìm cách trở thành một người hầu việc yêu dấu và trung tín trong Vương quốc của Đức Chúa Trời chưa.

Tôi nghĩ, đây đúng là giây phút và thời điểm để chúng ta làm mới lại lời thề hôn ước của chúng ta với Chúa Jesus Christ.

Chúng ta có thể theo phương thức sau đây được tìm thấy trong Ro 6:11
“Vậy anh em hãy coi (công bố) mình như đã chết về tội lỗi, nhưng sống cho Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta ”.
Chúng ta sẽ lập lại từng câu của lời thề ước, theo dàn bài ở dưới. Hãy tưởng tượng chúng ta đang nhìn thẳng vào mắt của Chúa Jesus và nói với Ngài từ tận trong đáy lòng của chúng ta:

Tôi (tên của bạn) công bố và coi như mình đã…

Chết về tội lỗi…
Nhưng sống cho Đức Chúa Trời…
Qua Jesus Christ Chúa của tôi…
Ngài là Chồng thiêng liêng…
Bây giờ và mãi mãi. Amen!
Hầu như người ấy có thể nghe tiếng từ Thiên Đàng nói rằng: “Bây giờ Ta công bố các ngươi là chồng và vợ”

Không ngạc nhiên gì khi Kinh Thánh nói rằng cả thiên sứ vui mừng trên thiên đàng vì có một tội nhân ăn năn (Lu 15:10). Có một thành viên mới được thêm vào Hội thánh của Đấng Christ. Đây là lúc tổ chức lễ hội tưng bừng như khi Abigain kết hôn với David.

Chúng ta cũng tìm thấy David của chúng ta trong Chúa Jesus Christ. Một ngày kia sự vui mừng của chúng ta được trọn vẹn khi chúng ta ngồi chung với nhau trong “Tiệc cưới Chiên Con ”.
Và Kinh Thánh đã hứa với chúng ta, với sự bảo đảm thiêng thượng rằng tất cả chúng ta sống chung với nhau hạnh phúc đời đời.
Luôn luôn nhớ, đừng bao giờ quên:Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.