97 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Trang Bị Để Đuổi Quỉ

733

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY
Bài của Ralph Mahoney

Đuổi Quỉ
D9.1-Ma quỉ: Học Cách Nhận Biết Chúng
D9.2-Ma quỉ: Quyền Lực Của Chúng
D9.3-Trang Bị Để Đuổi Quỉ
D9.4-Hướng Dẫn Buổi Nhóm Giải Cứu.

Chương 3:
TRANG BỊ ĐỂ ĐUỔI QUỶ

Bạn sẽ giải cứu người ta khỏi sự cai trị và quyền lực của ma quỷ như thế nào?

A. LẬP ĐỘI GIẢI CỨU.

Trong Kinh Thánh ma quỷ bị đuổi đi bởi Chúa Jesus và những môn đồ được Ngài lựa chọn, xức dầu và ban quyền năng để phục vụ trong chức vụ này.
Một ví dụ trong Cựu ước về chức vụ giải cứu người bị quỷ ám là Saulơ và David. Sau khi David được Samuên xức dầu (ISa 16:13), âm nhạc của người đã đuổi quỷ ra khỏi Saulơ (16:14-23)
Trong Tân ước chúng ta thấy nhiều vụ đuổi quỷ. Trong bốn sách tin lành có Chúa Jesus, muời hai sứ đồ, bảy mươi môn đồ khác tham dự vào việc đuổi quỷ (Lu 9:1; 10:17; 9:49)

Trong sách công vụ, chúng ta thấy sứ đồ Phierơ, Phaolô, Philip đều tham gia đối mặt đuổi quỷ và kết quả là ma quỷ phải lui đi (Cong 5:16; 8:7; 16:1-40; 18:1-28; 19:12)
Phierơ là ngư phủ, Phaolô nhà thần học, Philip người hầu bàn tiệc. Điều này dẫn chúng ta đến chỗ kết luận rằng, vì hầu hết các lãnh đạo Hội Thánh đầu tiên là tín đồ bình thường nên chức vụ này dành cho mọi kẻ tin.(Mac 16:17)

Chúng ta sẽ là người khôn ngoan nếu luôn luôn làm theo ví dụ trong 6:7 “Ngài bèn gọi mười hai sứ đồ đến và bắt đầu sai đi từng cặp, ban quyền phép trừ tà ma ”

Có quyền năng trong sự hiệp một thuộc linh (Mat 18:19). Đội giải cứu (từ 2 đến 6) có kết quả hơn một người đơn độc. Khi Đức Chúa Trời ở cùng bạn thì “Một người đuổi một ngàn, nhưng hai người đuổi mười ngàn người chạy trốn. ..” (Phu 32:30) Điều này chỉ rõ rằng hai người có quyền năng gấp mười lần hơn là một người đơn độc. Vậy, chúng tôi khích lệ bạn nên huấn luyện đội giải cứu của bạn.

1. Chọn Người Lãnh Đạo Đội.
Xem lại A1, Làm Thế Nào Huấn Lyện Những Người Lãnh Đạo, để giúp huấn luyện đội giải cứu. Nguyên tắc khái quát trong phần này rất phù hợp để lựa chọn người lãnh đạo đội. Người lãnh đạo đội là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho một chức vụ giải cứu thành công trong sự liên hiệp giữa vòng một nhóm tín hữu địa phương hoặc hướng dẫn một nhóm truyền giáo chữa bệnh lưu động.

Nếu có thể chọn một người nam và một người nữ để huấn luyện. Trong nhiều trường hợp, đội giải cứu nữ giải quyết nan đề của phụ nữ và đội giải cứu nam giải quyết nan đề của nam là tốt nhất.
Đội giải cứu thường phải đuổi linh ô uế, là loại uế linh khiến cho người bị quỷ ám có hành vi tình dục bất thường. Có thể có những trường hợp ngoại lệ, nhưng thường rất thích hợp khi sử dụng những người cùng phái để giúp đỡ cho những người bị quỷ ám trong những trường hợp như vậy.

2. Chọn Các Thành Viên Trong Đội.
Việc quan trọng nhất của người lãnh đạo đội giải cứu là tìm kiếm những người nam và người nữ là những người đáp ứng các tiêu chuẩn tương tự như của mình.
Các tiêu chuẩn sau đây đặt nền tảng trên ITi 3:1-12

3. Các Tiêu Chuẩn Dành Cho Người Lãnh Đạo Và Các Thành Viên.

a. Không Chỗ Trách Được.
Người lãnh đạo và các thành viên phải là người không chê trách được.
Người nam không thể là kẻ đa thê. Người ấy phải tiết độ, tự chủ, đáng kính trọng, mến khách, không được say sưa, không được thô bạo nhưng nhẹ nhàng, không được cải vã, không tham tiền.

Người ấy phải quản lý gia đình mình tốt, và thấy con cái họ vâng lời họ với thái độ kính trọng. Người này không phải là tân tín hữu vì người sẽ dễ lên mình kiêu ngạo mà sa vào cùng một sự đoán phạt như ma quỷ mà người ấy đang cố gắng đuổi chăng?
Người ấy cũng phải có tiếng tốt giữa vòng người ngoại, không được theo đuổi của bất nghĩa, để không bị hổ thẹn và mắc bẫy của ma quỷ.

VÍ DỤ: câu chuyện sau đây sẽ minh họa điều quan trọng của những tiêu chuẩn này.
Tôi đang giúp đỡ cho một đội đang đuổi một uế linh ra khỏi một người đàn ông đang bị vướng nào chứng đồng tính luyến ái và thông dâm.
Một thanh niên đang quan sát và tự ý tham gia đuổi quỷ (không được mời). Anh bắt đầu nói lớn tiếng “Hỡi uế linh, ta ra lệnh cho ngươi ra khỏi người này”
Tà linh lập tức nói qua người bị quỷ ám “Tại sao ngươi cố đuổi ta trong khi ngươi cũng có hành động giống như người đàn ông này làm?”

Mặt người thanh niên kinh ngạc tái méc, bối rối và ngượng ngùng chạy ra khỏi phòng.
“Quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng ” (He 1:8) Quyền bính ngay thẳng là quyền bính duy nhất mà ma quỷ sẽ phục tùng. (Xem lại câu chuyện trong Cong 19:13-17 với các bạn của bạn). Uy quyền thuộc linh chỉ được thực hành trong vương quốc của Đấng Christ qua những con người có đời sống công bình và luân lý trong sạch. Vì vậy hãy cẩn thận khi chọn các thành viên trong đội.

b. Phải Có Đức Tin.
Hãy chọn các thành viên trong đội là những người bày tỏ rằng họ có đức tin
Một trong những bằng chứng đầu tiên của đức tin là người đó liên tục và bền đỗ tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện. “Vả không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài ” (He 11:6)

Nếu không có đức tin nơi người cầu nguyện giải cứu hoặc người muốn được giải cứu (ngay cả họ là tín đồ) thì người ta sẽ không được tự do (Mac 9:18b, 9, 23, 24; Mat 17:19, 20).

GHI CHÚ CÁC NGOẠI LỆ.

Nếu người cần được giải cứu là trẻ con hoặc người mất trí, thì cha mẹ hay người chăm sóc người bệnh có thể bày tỏ đức tin thay cho người bệnh.

Danh Chúa Jesus và đức tin trong danh đó có liên hệ mật thiết với nhau.
“Ấy là bởi đức tin trong Danh Ngài làm cho vững người này là người các ngươi thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này khỏe mạnh trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy mọi người. ” (Cong 3:16)

B. HUẤN LUYỆN ĐỘI GIẢI CỨU.

Một khi bạn đã chọn các thành viên của đội xong, bạn phải huấn luyện họ. Tham khảo bài Làm thế nào huấn luyện lãnh đạo trong phần A1 và bài Hướng dẫn huấn luyện lãnh đạo. Sau đây là một vài điểm chính.

1. Mặc Áo Giáp Của Đức Chúa Trời.
Nếu không được trang bị đầy đủ áo giáp, bạn sẽ bất lực (Eph 6:13-18)
Cho các học viên mở Kinh Thánh ra đọc Eph 6:13-18. Khi họ đọc đến từng loại của áo giáp, họ phải nói:“Lạy Chúa, con mặc lấy từng phần của áo giáp nầy.”. Đoạn họ phải hình dung như đang làm điều đó.

a. Lẽ Thật.
Hãy đọc lớn tiếng câu đầu :” Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. ” (6:14). Có nghĩa là bạn đem những ham muốn tình dục đặt dưới luật của Đức thánh Linh và thực hành bông trái Thánh Linh, đó là sự tiết độ.

Các học viên cùng nói : “Lạy Chúa con nịt lưng bằng Lẽ thật mà Lời Ngài phán. ” Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong thân xác hay chết của anh em và chớ chìu theo tư dục nó ” (Ro 6:12).
Lời công bố này là áo giáp chống lại tà ma, là kẻ luôn tìm kiếm và sử dụng ảnh hưởng của nó để gây ra những ham muốn tình dục cao độ khi bạn bắt đầu đuổi nó. Áo Giáp của bạn bảo vệ bạn chống lại việc chìu theo sự cám dỗ và những ảnh hưởng của ma quỷ.

b. Sự Công Bình
“Mặc lấy giáp che ngực bằng sự công bình ”. Ngực là vị trí trung tâm của mọi tình cảm. Các loại tình cảm như yêu thương, trìu mến, giận dữ …phải được biểu lộ cách công chính như đã được giải thích ở phần chọn các thành viên trong đội.

c. Tin Lành Bình An.
” Dùng sự sẵn sàng của Tin lành bình an mà làm giày dép. ”
Nếu thành viên của đội chưa sẵn sàng chia sẻ tin lành, thì người ấy chưa sẵn sàng để tham gia đuổi quỉ.

d. Đức Tin.
” Lấy thuẫn đức tin ”, mục đích là “để dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ ”. Đây cũng là yếu tố rất cần thiết trong công tác đuổi quỉ.

e. Sự Cứu Rỗi.
“Mặc lấy sự cứu rỗi làm mão trụ ”. Chữ sự cứu rỗi đến từ tiếng Hy lạp (soteria) có thể được dịch là sự giải cứu.
Khí giới đặc biệt này rất thích hợp khi phải tiếp cận với người bị quỷ ám. Mão trụ giải cứu bảo vệ bạn và tâm trí của bạn khỏi ảnh hưởng và sự lừa dối của Satan.

f. Lời Của Đức Chúa Trời.
“Gươm Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời ”. Đây là vũ khí tấn công duy nhất được ban cho bạn. Gươm Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời có nghĩa là lời ra lệnh và lời có uy quyền. Hãy tiếp tục đọc những phần sau để biết thêm ý nghĩa của khí giới lợi hại này mà bạn có thể sử dụng để đuổi quỷ.

Trước khi tiến hành, hãy biết chắc rằng bạn đã huấn luyện các thành viên trong đội mang lấy từng loại khí giới phòng thủ như đã được mô tả ở phần đầu. Các lời công bố thích hợp kèm theo từng loại giáp trụ là rất quan trọng. Nếu không thì đội giải cứu vẫn chưa sẵn sàng để ra trận.

2. Sử Dụng Lời Ra Lệnh.
“Và mọi người ngạc nhiên … vì Lời của Ngài có quyền năng ” (Lu 4:32) “và họ thán phục nói rằng : Ấy là Lời (Đạo ) gì đó! Người lấy phép và quyền mà đuổi tà ma. ” (4:36) ” … Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó: Hỡi quỉ câm điếc ta bảo ngươi phải ra khỏi đứa trẻ nầy ” (Mac 9:25).

Sử dụng lời ra lệnh với đức tin. Đức tin là thuẫn và là sự bảo vệ của bạn chống lại sự công kích dữ dội từ ma quỉ.” … và Ngài dùng lời nói mà đuổi quỉ” (Mat 8:16) “Sự dạy dỗ này là gì? Ngài lấy phép và quyền mà đuổi tà ma và chúng liền ra” (Lu 4:36)

3. Có Sự Xức Dầu Bởi Đức Thánh Linh.
Vì Lời ra lệnh đem lại sự giải cứu cho người bị quỉ ám, bạn phải có sự xức dầu bởi Đức Thánh Linh.
(Bảo đảm rằng các học viên đã học về phép Báptem trong Đức Thánh Linh).

Đó là sự xức dầu để bẻ gãy (phá hủy) ách của Satan trên đời sống con người.
Chúa Jesus nói trong 4:18 ” Thánh Linh của Chúa ở trên ta vì người đã xức dầu cho ta để … công bố sự giải cứu cho kẻ bị cầm tù và … cho họ tự do …” (4:18).

Ngài cũng phán trong Mat 12:28 ”… Ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỉ ….”. Sự xức dầu của Đức Thánh Linh vận hành theo chúng ta khi chúng ta sử dụng uy quyền của chúng ta trong Chúa Jesus Christ.

“Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jesus ở Naxaret bằng Đức Thánh Linh và bằng quyền phép. Ngài đi khắp nơi làm phước, và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng người. ” (Cong 10:38).

4. Phải Có Phương Thức Linh Động.
Lưu ý rằng mặc dầu chúng ta có thể học nhiều bài học qua chức vụ của Chúa Jesus về công tác giải cứu, nhưng không có một phương thức đặc biệt nào được áp đặt một cách máy móc.
Lý do này được tóm tắt trong ICo 12:11 : “Mọi điều đó là công việc của đồng một Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng trên từng người ”.
Chúng ta cần được kiểm soát và dẫn dắt bởi sự vận hành và thúc đẩy của Thánh Linh khi chúng ta bước vào công tác đuổi quỉ.

5. Coi Chừng Kiêu Ngạo.
Lu 10:20 là lời cảnh báo để giúp các học viên không vấp phải sự kiêu ngạo khi thành công trong công tác đuổi quỷ. “ Tuy vậy chớ mừng vì quỉ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng ”.

6. Biết Khi Nào Phải Dùng Sự Kiêng Ăn Và Câu Nguyện.
Học viên phải nhớ rằng một vài tà ma chỉ bị tống khứ đi bằng sự kiêng ăn và cầu nguyện mà thôi (Mat 17:21; Mac 9:29).

Đừng lấy phân đoạn Kinh thánh này để kết luận rằng mỗi một trường hợp điên khùng, câm, điếc, động kinh phải kiêng ăn cầu nguyện mới giải cứu được. Kiêng ăn và cầu nguyện chỉ được áp dụng trong các trường hợp cứng lòng đặc biệt hay nơi nào mà đức tin chưa được phát triển. Để giải quyết vấn đề “ít đức tin” hãy xem phần D3. Làm Cho Đức Tin Tăng Trưởng.

7. Hãy Tìm Kiếm Sự Hướng Dẫn Của Chúa.
Đội giải cứu phải cầu nguyện và tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa trước khi cầu nguyện cho người có nhu cầu cần được giải cứu. Đức Thánh Linh sẽ cho bạn sự hiểu biết (Phân biệt các linh và Lời tri thức) để giúp bạn đuổi quỉ (Gi 8:47a; ICo 12:1-11).

Cần bảo đảm là học viên hiểu các bệnh khùng điên, câm, điếc và vài trường hợp động kinh có thể do các thương tích, do khuyết tật của thân thể, tổn hại trên não, khối u não, tuổi già và bệnh tật và cũng có thể do sự hãm hại của tà linh gây ra.

Khi còn là một tín đồ non trẻ, tôi đã là một thành viên chưa được huấn luyện của đội giải cứu đang cố gắng đuổi quỷ cho người bị động kinh. Chúng tôi đã không thành công. Người bệnh đã chết bốn tháng sau đó.

Khi khám nghiệm tử thi người ta đã phát hiện ra trong não có khối u lớn và khối u đó đã gây ra cơn điên khùng. Lời cầu nguyện của chúng tôi không được đáp lời bởi vì lời cầu nguyện đó xuất phát từ sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ hơn là phương hướng và sự mặc khải của Đức Thánh Linh.

Tùy vào khu vực mà chúng ta đang ở là nơi nào trên thế giới mà nguyên nhân của các nan đề có thể khác nhau. Trong vài quốc gia nơi mà tin lành được phát triển mạnh thì chỉ có số ít phần trăm bị xem là bị quỉ ám.

Trong các quốc gia mà chỉ có vài Cơ đốc nhân thì đa số những triệu chứng này có nguồn gốc từ sự hãm hại của ma quỷ.
Đó là lý do tại sao chúng ta cần những người trong đội giải cứu là những người có ân tứ phân biệt các linh và có Lời tri thức.

(Xem phầnD1.3(Ân Tứ Của Đức Thánh Linh trong Hướng Dẫn Huấn Luyện Người Lãnh Đạo ).

Nếu nguyên nhân của nan đề là nguyên nhân vật lý và bạn cố đuổi quỉ, chắc chắn là bạn sẽ thất bại. Sự lầm lẫn nầy thường gây ra sự sợ hãi quá mức cho bệnh nhân. Sự sợ hãi có thể làm cho bệnh nhân trở nên bối rối hơn. (Xem D9.2-A Các triệu chứng bị quỉ ám là gì? ).
Nếu học viên am hiểu các điều trên, họ sẽ giúp các tín đồ có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc đem lại sự giải cứu cho người đang bị tà ma cầm buộc.

C. HÃY CHUẨN BỊ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG CẦN SỰ GIẢI CỨU.

Những ai cần được giải cứu đang có mặt trong chiến dịch truyền giáo, trong buổi nhóm ngoài trời hay trong bất cứ buổi nhóm nào phải được mời đến dự buổi giảng. Điều này chuẩn bị cho họ tiếp nhận sự giải cứu.

Có một vài trường hợp đuổi quỉ “tự phát” trong Kinh Thánh. Trong những ca như thế, Kinh thánh mô tả rằng Đức Thánh Linh giáng xuống một cách mạnh mẽ trên sứ đồ và các nhà truyền giảng trước khi quỉ bị đuổi ra.

Trường hợp của Phaolô: ” Một ngày kia chúng tôi đi cầu nguyện gặp một đứa tớ gái bị quỉ Phi Tôn ám vào … Nó theo Phao lô và chúng tôi mà kêu la: những người đó là người của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho các ngươi con đường cứu rỗi ”.
“Trong nhiều ngày nó cứ làm như vậy, Phaolô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỉ rằng : Ta nhân Danh Chúa Jesus Christ mà đuổi ngươi ra khỏi người nữ này, chính giờ đó quỉ liền ra khỏi ” (Cong 16:16-18).

Lưu ý: Đó là nhiều ngày trước khi Phaolô đuổi quỷ đó ra. Điều này không có nghĩa là bạn phải đợi nhiều ngày, nhưng đuổi quỷ trong các buổi nhóm ngoài trời thường chỉ được thực hiện khi Đức Thánh Linh giáng xuống một cách mạnh mẽ trên bạn và Ngài tự nhiên sẽ ban cho bạn lời ra lệnh để đuổi quỷ.
Thông thường, tốt nhất nên chuẩn bị cho người bị quỷ ám đang cần được giải cứu những lời hướng dẫn sau:

1. Tham Dự Buổi Học Kinh Thánh.
Nếu người bị quỷ ám sẵn lòng tham dự buổi nhóm học Kinh Thánh, điều này chứng tỏ rằng ước muốn được giải cứu của họ đủ mạnh để có thể được giúp đỡ.

Đuổi quỉ cho những người không có sự ao ước mãnh liệt được tự do tức là mở cửa cho các nan đề lớn hơn trong đời sống họ. Chúng ta xem lại Mat 12:43-45 với những người cầu xin sự giúp đỡ. Bảo đảm rằng họ có ước nuốn mãnh liệt được giải cứu. Xem phần 6 hay 7 ở phía dưới.
Trong trường hợp cha mẹ đem con đến, hãy thử xem cha mẹ có kiên quyết đi theo đường lối của Đức Chúa Trời bằng cách xác định lại xem họ có chấp nhận những lời mà bạn dạy họ để chuẩn bị cho sự giải cứu hay không.

Đức tin đến bởi sự nghe Lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời: “Ở đó Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin, rồi Ngài đi khắp các làng mà giảng dạy ” (Mac 6:5, 6). Vì vậy Chúa Giêxu dạy rằng kẻ vô tín làm cản trở chức vụ của Chúa Jesus. Sự giảng dạy bẻ gãy xiềng nô lệ của sự vô tín. Điều này chuẩn bị cho người ta tiếp nhận sự giải cứu từ Đức Chúa Trời.

Bài dạy đầu tiên nên dạy hết Chương 1 trong Phần B1-” Đời sống Cơ đốc đắc thắng ” trong Hướng Dẫn Huấn Luyện Người Lãnh Đạo. Những lời chỉ dẫn sau đây rất ích lợi:

2. Bẻ Gãy Mối Liên Hệ Với Đồng Cốt.
Nếu một người có dính líu đến đồng cốt, điều cần thiết là phải bẻ gãy tất cả các mối liên hệ với chúng.
“Chớ cầu đồng cốt hay thầy bói, vì chúng nó mà các ngươi bị ô uế. Ta là Giêhôva, Đức Chúa Trời của các ngươi. ” (Le 19:13)
“… Các thầy bói thấy sự dối trá, chúng rao chiêm bao phỉnh dối, và ban sự an ủi hư không. Vì vậy dân sự ta tan đi như những chiên con không người chăn. ” (Xa 10:2)

3. Hủy Phá Bùa Chú.
Nếu người nào có liên quan đến thuật yêu/ ghét thì xem xem họ có đeo nhẫn, dây chuyền, hay bùa hay không. Nếu có hãy tháo ra và hủy phá chúng trong Danh Chúa Jesus. Nếu không chúng sẽ làm cản trở sự giải cứu và bước đi của người đó với Đức Chúa Trời.

4. Hãy Hủy Phá Những Đồ Phù Chú.
Hủy phá toàn bộ đồ vật của phù chú như tượng thờ (tượng Phật chẳng hạn), kiềng và nhẫn đeo chân (đặc biệt ở Phi Châu người ta làm bằng cao su mỏng), tro, dây niệt cột cổ tay, cánh tay, mắt cá, chân và bụng.

5. Cầu Xin Chúa Tha Thứ.
Hãy để cho người ấy cầu xin Chúa tha thứ vì đã dính líu đến những vật ô uế như thế. Hãy để cho họ thừa nhận và từ bỏ bất cứ lời thề hay sự dâng hiến nào mà họ đã làm và mọi lời rủa sã nào mà họ đã nói ra. “Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, để anh em được lành bệnh: Lời cầu nguyện của người công bình có quyền năng và linh nghiệm nhiều. ” (Gia 5:16)

“Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sã của luật pháp, vì có lời chép rằng :” Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Ngài đã chuộc chúng ta để phước lành được ban cho Abraham nhờ Chúa Jesus mà rải khắp cho dân Ngoại. ” (Ga 3:13, 14a)

6. Từ Bỏ Mọi Tội Lỗi Và Mọi Điều Thuộc Về Satan.
Yêu cầu người ấy nói lời cầu nguyện xây khỏi và từ bỏ mọi tội lỗi và mọi điều có liên quan đến Satan. “Nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn dấu kín, chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và giả mạo. ..” (IICo 4:2)

7. Tiếp Nhận Sự Cứu Rỗi.
Cần phải hướng dẫn người bệnh tiếp nhận Đấng Christ hoặc đem họ đến với Ngài nếu họ ở trong trạng thái bị tái phạm. Hãy bảo họ xưng tội (IGi 1:9). Chỉ dẫn họ tiến bước trong sự tự do trong tương lai bởi sự nhận biết và xưng nhận lập tức mỗi khi phạm tội.
Nếu người ấy không muốn tiếp nhận Đấng Christ, không nên giải cứu họ vì làm như vậy có thể làm cho tình trạng của họ nguy kịch hơn. “Khi tà ma đã ra khỏi một người, nó đi tới một nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ, kiếm không được “.

“Nó nói rằng: ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Khi đến nhà nó thấy nhà không, quét sạch và dọn dẹp tử tế. ”
“Đoạn nó đi ra rủ bảy con quỉ khác dữ hơn, vào nhà mà ở. Vậy số phận người nầy lại khốn khổ hơn khi trước ” (Lu 11:24, 26)
Bạn lãng phí thời gian và sức lực nếu bạn cố giải cứu một người không thích được tự do.

a. Có Quyền Năng Trong Huyết Chúa Jesus Christ.
Sự giải cứu được thực hiện là nhờ huyết của Chúa Jesus Christ đổ ra trên thập tự giá. Chính là bởi huyết của Ngài mà chúng ta có được quyền năng trong Danh Chúa Jesus.

Tôi luôn nhắc Satan về quyền năng của huyết báu Chúa Jesus. Ma quỉ luôn phản ứng mạnh mẽ khi đề cập đến huyết Chúa Jesus.
Huyết của Ngài đã tước đoạt mọi chủ quyền hợp pháp của Satan trên những người mà chúng thống trị.

“Trong Ngài chúng ta có sự cứu chuộc bởi huyết của Ngài. ..” (Co 1:14) “Cứu chuộc ” có nghĩa là “mua lại ”. “Chúng ta có chủ mới và cái giá phải trả cho chúng ta là huyết của Chúa Jesus tuôn đổ trên thập tự giá”.

” … Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết của mình.” (Cong 20:28 xem thêm ICo 6:19; ITi 2:16).
Đó là lý do tại sao tà ma phải ra khi các đầy tớ được xức dầu của Đức Chúa Trời truyền lệnh. Chúng biết chúng không có quyền hợp pháp ở trong một người đã được mua chuộc và thuộc về người khác.
“Và chúng ta đã thắng nó (Satan ) bởi huyết Chiên con …” (Kh 12:11)

8. Học Thuộc Lòng Kinh Thánh.
Những khúc Kinh Thánh sau đây phải được dạy cho người bị quỉ ám để học thuộc lòng trước khi cầu nguyện cho họ:
Dan 23:21-24; He 2:14, 15; Lu 10:17-19; Mac 16:17; Gia 2:19
Xác quyết rằng họ đã nhớ, hiểu và tin Kinh thánh. Phần B1-Đời Sống Cơ Đốc Đắc Thắng sẽ giải thích các câu Kinh Thánh này.
Khi những câu Kinh Thánh nầy đã được học thuộc lòng thì bài dạy được hoàn tất, các bước đã mô tả ở trên làm xong, công việc đuổi quỉ có thể bắt đầu.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.