82 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Quan Điểm Kinh Thánh

427

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY

NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀM THẾ NÀO ĐỂ…
Bài của Gerald Rowlands, Australia

CÁC ÂN TỨ CỦA ĐỨC THÁNH LINH

QUAN ĐIỂM KINH THÁNH

Tôi đã tìm thấy sự phấn khởi vượt bậc trong sự vận hành cách kỳ diệu và đầy quyền năng của một trong các ân tứ của Thánh Linh: đó là Ân Tứ Nói Tiên Tri, tức là Lời nói xuất thần của Thánh Linh qua tâm trí và môi miệng của một người nam hay một người nữ. Tôi cảm thấy thật thích hợp và ích lợi khi nghiên cứu một bài học ngắn theo lối “hỏi đáp”.

A. CÓ PHẢI LỜI TIÊN TRI LUÔN LUÔN ĐÚNG KHÔNG ?
ICo1Cr 13:9, 10 dạy rằng “Vì chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn ”. Lời của Đức Chúa Trời dạy rằng lời tiên tri ở trong tình trạng không hoàn hảo và “chưa trọn vẹn ”.

ITe1Tx 5:20, 21 nói rằng “Chớ khinh dể các lời tiên tri. Phải xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy ”. Chớ khinh dể các lời tiên tri là một mạng lệnh trực tiếp. Nhưng cũng có lời đi kèm “hãy giữ lấy điều chi lành ” ngụ ý rõ ràng rằng sẽ có điều chi đó không tốt và vì thế không phải giữ theo.

Chúng ta không khinh dể ân tứ hoặc sự vận hành của ân tứ này, nhưng chúng ta phải nhận biết lời tiên tri được truyền qua các ống dẫn bất toàn.
Vì vậy lời tiên tri phải được xác minh và xem xét cẩn thận trước khi chấp nhận như là lời chính xác và chân thật từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

B. LỜI TIÊN TRI AN TOÀN Ở PHẠM VI NÀO ?

ICo1Cr 14:3 mô tả : “Kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và an ủi ”.
Có ba phạm vi thông thường của lời tiên tri mà trong đó học viên có thể thực hành ân tứ của mình với tất cả sự khiêm tốn, dạn dĩ và kỉnh kiền: để gây dựng, khuyên bảo và an ủi.

14:31 nói rằng “Vì các anh em có thể nói tiên tri từng người một để tất cả có thể học hỏi. ..”. Rõ ràng là có điều để học hỏi. Chắc chắn rằng khi một người đang học hỏi, người đó sẽ không tránh khỏi một vài sai phạm. Những sai phạm nầy không phải là vật chướng ngại cho bất cứ ai có tính khiêm tốn và ngay thật, ước ao đi theo Chúa.

Trong phạm vi học tập học viên phải duy trì :
1. Sự Gây Dựng:
(gây dựng người nghe trong đức tin, tình yêu và Đức Thánh Linh).

2. Sự Khuyên Bảo:
(khích lệ người nghe hướng về phía trước với sinh hoạt thuộc linh và tình yêu lớn hơn ).

3. Sự An Ủi :
(đem sự giải khuây và an ủi cho những kẻ mệt mỏi, bất hạnh, đau khổ).

C. SỰ LÊN ÁN CÓ ĐẾN TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG ?

GiGa 3:17 dạy rằng “Đức Chúa Trời không sai Con của Ngài đến để đoán xét thế gian ”. RoRm 8:1 “Vì thế, không có sự đoán phạt cho những ai trong Đấng Christ ”.

Khi lời tiên tri thay vì an ủi nhưng lại lên án thì chúng ta nên từ chối lời tiên tri đó. RoRm 8:34 hỏi một câu hỏi tự trả lời rằng : “Ai sẽ lên án họ ư? Đấng Christ đã chết cho họ? ”

Ngài mang sự đoán phạt của tất cả chúng ta trên thập tự giá rồi.
Vì thế lời tiên tri mang tính đoán phạt không bao giờ là việc làm của Đức Thánh Linh. Ngài có thể quở trách, khuyên bảo và la rầy, song Ngài làm điều nầy với sự mềm mại, luôn luôn thúc đẩy con người ăn năn và yêu thương, luôn chỉ ra con đường để ra khỏi nan đề. Đức Thánh Linh không bao giờ để cho một người vào hố sâu phiền muộn và bị định tội mà không có sự thương xót hay hy vọng để được đem ra khỏi nơi đó và được đem vào lại trong tình yêu thương và sự tha thứ của Ngài.

Những lời nói tiên tri đoán phạt như thế luôn luôn có giọng khó nghe và tàn phá người nghe. Những lời như thế đến từ một linh khác chứ không phải thuộc về Đức Thánh Linh.

D. NGUỒN CỦA LỜI TIÊN TRI LÀ GÌ ?

Kinh thánh dạy rõ ràng rằng lời tiên tri đến từ ba nguồn:
1. Nhân Linh:
nói ra bởi lòng mình (Exe Ed 13:2, 3)
2. Linh Nói Dối:
đến từ ma quỷ (IISu 2Sb 18:21)
3. Thánh Linh:
Lời tiên tri của Thần lẽ thật đến từ trên cao, được thúc dục bởi Thánh Linh.
4. Một Sự Hòa Lẫn Của Ba Yếu Tố Trên

Một lời tiên tri có thể là một sự xen lẫn của một trong ba yếu tố trên.
Có một ví dụ về sứ đồ Phierơ khi nói lời tri thức được Thánh Linh hà hơi, ông nói:
“Ngài là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống ”.
Chúa Jesus xác nhận rằng chẳng phải thịt và huyết tỏ cho Phierơ biết điều nầy, bèn từ Cha thiên thượng. Nguồn của lời này đến từ Cha.
Sau đó ít phút, Chúa Jesus quay sang và quở trách Satan là kẻ đã nói qua môi miệng của chính vị sứ đồ này.

Chúa Jesus đang chỉ cho chúng ta biết linh sai trật có thể nói qua môi miệng của một người yêu mến Chúa nhanh và dễ dàng như thế nào và thậm chí người đó cũng không biết về điều đó.
Đối với những người có lỗ tai không cẩn thận thì những lời của Phierơ là những lời dễ nghe nhất. Nhưng Chúa Giêxu đã biết được mục đích chết chóc đang tiêm nhiễm vào trong sự tự thương hại chính mình.

E. KHI NÀO THÌ CẦN PHẢI CẨN THẬN?

Có ba phạm vi khác nhau của lời tiên tri thường mở cửa cho sự lừa dối; vì bản chất thật của nó chúng ta phải cẩn thận. Đây là ba phạm vi đó :

1. Khi Đó Là lời Tri thức.
“Sự dấu kín trong lòng họ được bày tỏ ” (ICo1Cr 14:25). Một sự vận hành của Lời tri thức.
2. Khi Đó Là Lời Tiên Đoán, tức là điều sẽ xảy ra.
Sự vận hành của Lời tri thức.
3. Khi Đó Là Sự Dẫn Dắt , tức là sự vận hành của Lời khôn ngoan.

Bởi vì sự “dẫn dắt ” sai trật có thể đưa đến sự tàn phá lớn trong đời sống của con cái Đức Chúa Trời, đó là phạm vi mà linh sai trái thích bước vào nhất.
ISa1Sm 10:1-10 chỉ rõ sự vận hành của ba phạm vi tiên tri.
Trước nhất Samuel bày tỏ sự kín nhiệm trong lòng Saulơ – đó là việc Saulơ tìm các con lừa bị mất.

Kế tiếp ông tiên đoán – Có ba dấu hiệu chẳng mấy chốc sẽ xảy ra:
-Saulơ sẽ gặp hai người và họ đều nói : “Các con lừa được tìm thấy”.
-Kế đó Saulơ sẽ gặp ba người với ba đứa trẻ, ba ổ bánh mì và một chai rượu. Họ sẽ cho ông hai ổ bánh mì.

-Kế tiếp Saulơ sẽ gặp một đám tiên tri đến từ nơi cao với ca vịnh, trống, sáo và đàn, họ sẽ nói tiên tri. Thánh Linh của Chúa sẽ giáng xuống Saulơ và ông có thể nói tiên tri.
Tất cả các dấu hiệu được ứng nghiệm. Kế tiếp là sự vâng phục theo sự hướng dẫn của Samuel :
“Hãy đi tới Ginh-ghanh, ở lại đó bảy ngày cho tới khi ta đến cùng người ”. Saulơ vâng theo sự dẫn dắt khi tất cả những dấu hiệu đã xảy ra.

F. CÓ PHẢI LỜI TIÊN TRI LUÔN LUÔN CÓ ÍCH LỢI KHÔNG?

Nhiều đời sống đã bị thương tổn và mang đến sự rối trí bởi cách sử dụng sai lời tiên tri; tuy nhiên Lời Chúa bảo chúng ta cách rõ ràng “Chớ khinh dể lời tiên tri ” (ITe1Tx 5:20). Điều đó tùy thuộc vào chúng ta trong việc tìm một lối đi đúng để bước lên ngọn núi vinh hiển này.

Tôi đã làm chứng một số các lợi ích lạ lùng nhất đã hành động qua Ân Tứ Tiên Tri quý báu này. Không còn nghi ngờ gì nữa để nói rằng kẻ thù của chúng ta luôn lừa dối và muốn ân tứ tốt đẹp này của Đức Chúa Trời rơi vào tình huống bị tai tiếng.

G. PHẢN ỨNG CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI SỰ MẶC KHẢI TIÊN TRI LÀ GÌ?
Nếu lời tiên tri cho cá nhân tiết lộ một chức vụ tương lai hết sức quan trọng nào đó và bản ngã người đó được thổi phồng, vậy là có vài điều không tốt trong lòng. Kiêu ngạo sẽ ở đó và “kiêu ngạo đi trước bại hoại theo sau ”. Chúng ta hãy để cho Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta ra khỏi điều đó.

Nhưng nếu lời tiên tri cho cá nhân tiết lộ một chức vụ tương lai quan trọng nào đó và làm cho chúng ta sấp mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời trong sự khiêm nhường thật sự, Lời tiên tri đó hữu ích và phước hạnh.

Khi Chúa nói tiên tri cho Saulơ trên đường đến Đamách, Saulơ đã kiêng ăn và cầu nguyện ba ngày (Cong Cv 4:3-11; 26:13-18).
Tấm lòng hạ mình là chỗ an toàn lâu bền. Satan đã nói “Ta sẽ lên” (EsIs 14:13, 14). Lên cao là hướng đi muôn đời của Satan.

Đầu tiên Chúa Jesus hạ xuống (Eph Ep 4:9), vì thế Đức Chúa Cha nâng cao Ngài lên. Chúa Jesus luôn luôn hạ mình (Phi Pl 2:7, 8).
“Hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta ” Ngài phán “vì ta có lòng nhu mì và khiêm nhường ” (Mat Mt 11:29).
Sư tử và sư tử tơ không bao giờ đi trên đường đó (Giop G 28:8).

H. AI SẼ KIỂM CHỨNG CÁC LỜI TIÊN TRI

“Lời nói của hai hoặc ba nhân chứng sẽ định mọi sự ” (IICo 2Cr 13:1). Luật của sự kiểm chứng là việc làm quan trọng trong việc xét đoán và minh chứng một lời tiên tri. Đức Chúa Trời luôn sẵn sàng để làm vững chắc Lời của Ngài bằng dấu kỳ và phép lạ.

Không có một lời tiên tri quan trọng nào, đặc biệt là có sự hướng dẫn hoặc có ảnh hưởng đến đời sống chúng ta, lại được chấp thuận mà không được xác nhận bởi :
1. Những ai không quen với lời tiên tri;
2. Lời Chúa trong Kinh Thánh;
3. Lời khác đến từ Đức Chúa Trời.

Đoạn Kinh thánh sau đây mô tả lời tiên tri xác nhận điều gì Đức Chúa Trời đã phán: “Hãy để riêng Banaba và Saulơ đặng làm công việc ta gọi làm ”. Điều nầy nhấn mạnh rằng đã có một lời trước đó cho họ (Cong Cv 13:2).

I. AI PHÁN XÉT LỜI TIÊN TRI?

Lời tiên tri phải được phơi bày ra để các tiên tri và dân sự của Đức Chúa Trời phán xét. Chúng ta được cảnh báo nghiêm chỉnh “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả hiện ra trong thiên hạ ” (IGi1Ga 4:1).

Kinh thánh nói “Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói, còn những kẻ khác thì suy xét ” (ICo1Cr 14:29).
Có người lý luận rằng một người không có hoặc chưa từng sử dụng ân tứ tiên tri thì không đủ tư cách để phán xét theo như Lời được chép trong Kinh thánh và sự thử nghiệm đã được nói đến.
Tốt hơn hết hãy để cho những người có tư cách trong lãnh vực tiên tri phán xét linh nói tiên tri.

J. KHI NÀO NÊN TỪ CHỐI LỜI TIÊN TRI?
Luôn có dấu hiệu cần cảnh giác với người từ chối không chịu để cho lời mặc khải, lời tiên tri, hoặc lời nói của mình được đem ra xét đoán và kiểm chứng bởi Lời của Đức Chúa Trời.

Tốt hơn nên từ chối ngay, bất kể lời tiên tri nghe có vẻ hay ho thể nào, và kỳ diệu ra làm sao; nếu trái ngược với Lời Chúa, không nên nhận lãnh lời này dưới bất cứ điều kiện nào.

Đầy tớ thật của Đức Chúa Trời hoan nghênh sự tra xét. Thánh Linh của Đấng Christ trong họ làm cho họ “dễ mềm mại” (Gia Gc 3:17).
Họ luôn biết rằng trong xác thịt họ là kẻ bất toàn và không thể không nhầm lẫn được. Tóm lại, chúng ta hiểu biết “chưa trọn vẹn” và nói tiên tri cũng “chưa trọn vẹn”.

K. KẾT LUẬN

Chúng ta đừng khinh dể hay bỏ qua sự vận hành mạnh mẽ của Đức Thánh Linh, nhưng chúng ta hãy “khôn ngoan như rắn ”. Chúng ta đừng mất thì giờ tranh cãi nhưng chúng ta cũng đừng tiếp nhận bất cứ lời nào tự cho là Lời hoàn hảo của Đức Chúa Trời mà không có sự kiểm chứng rõ ràng nào.

Đừng để ai ra lệnh bằng cách nói rằng “Vâng, vâng, đó là Lời Đức Chúa Trời”. Nếu Đức Chúa Trời phán thì Ngài đã phán rồi. Tôi không cần cố chứng minh. Và nếu Đức Chúa Trời không phán, thì tất cả những lời tôi nói “Đức Giêhôva phán như thế” cũng sẽ không thúc ép được Đức Chúa Trời phán những điều mà tôi cho là Ngài đã phán.

Vậy thì, anh chị em ơi, chúng ta nên khôn ngoan và hạ mình xuống, tìm kiếm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, đừng chối bỏ lời tiên tri hoặc lờ đi hay xa lánh. Chúng ta hãy vui hưởng phước hạnh vô song và quyền năng này bởi sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh. Trong tâm thần khiêm nhường chúng ta cần học hỏi để “tấn tới trong sự trọn lành ” (HeDt 6:1).Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.