88 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Những Cách Và Phương Tiện Chữa Bệnh – Phần 2

491

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY
Bài của Gerald Rowlands

Sự Chữa Lành Thân Thể

Chương 4:
NHỮNG CÁCH VÀ PHƯƠNG TIỆN CHỮA BỆNH: PHẦN 2

A. SỰ CHỮA BỆNH TRUYỀN GIÁO

Đây là chức vụ chữa bệnh kèm theo sự giảng đạo. Đây là một trong năm chứng cứ mà Chúa Jesus đã hứa sẽ luôn luôn đi theo những ai có đức tin (Mac 16:17,18). Có nhiều điều cần có để thấy được sự thể hiện của loại chữa bệnh này.

1. Giảng Tin Lành
Mạng lệnh đi trước lời hứa “Hãy đi khắp thế gian và rao giảng tin lành cho mọi người ” (Mac 16:15). Mạng lịnh này truyền chúng ta phải thực hiện chức vụ truyền giáo. Chúng ta phải đi đến các vùng đất mới và giảng phúc âm cho người chưa tin.
Phaolô theo sát quy luật này. Ông cố tìm cách để rao giảng phúc âm ở bất cứ nơi nào có người chưa biết gì về Đấng Christ hơn là xây trên nền của người khác (Ro 15:19). Kết quả là, chức vụ của ông được Đức Chúa Trời chứng thực bởi “quyền phép của dấu kỳ và phép lạ, bởi quyền phép của Thánh linh Đức Chúa Trời. ..” (15:18).

2. Công Bố Sự Chữa Lành Thân Thể
Sự rao giảng phúc âm trong Tân Ước bao gồm sự nhấn mạnh về chữa bệnh thể xác cũng như hy vọng về sự cứu rỗi đời đời.
Phần lớn chức vụ Chúa Jesus dành vào việc chữa bệnh cho người đau ốm và bệnh tật. Họ đến với Ngài rất đông và “Ngài chữa cho hết thảy những người bệnh ” (Mat 8:16).

Cũng trong cách đó, đông người bệnh đến gặp các sứ đồ. Vào một dịp kia, bóng của sứ đồ Phierơ đem đến sự chữa lành và giải cứu cho những người bệnh khi ông đi ngang qua họ (Cong 5:15, 16)
Các sứ đồ thực hiện rất nhiều dấu kỳ và phép lạ (5:12). Kết quả là người tin Chúa càng đông thêm và thường xuyên thêm vào hội Thánh (15:14).

3. Đặt Tay Trên Kẻ Đau
Sự đặt tay đồng thời cũng là một mệnh lệnh đặc biệt có liên quan đến việc chữa bệnh truyền giáo (Mac 16:18). Cùng xem ý nghĩa của việc này.

Về phương diện văn hóa của con người, sự đặt tay thường được dùng để ban một điều gì đó cho một người. Thường thường là, sự ban danh dự, một sự chúc phước, một đặc ân vv… Vì vậy theo truyền thống được đặt tay là niềm hy vọng được nhận một điều gì đó.
Lưu ý xem Chúa Jesus nói gì về vấn đề này “Những kẻ tin ” (16:17) sẽ đặt tay trên người bệnh, “trong danh của Chúa Jesus ”

Tín đồ phải đưa tay ra và đặt trên kẻ đau. Chúa Jesus công bố “kẻ đau được lành ” (16:18).
Bởi sự đưa tay hướng về kẻ đau, chúng ta xác nhận với họ rằng chúng ta làm như thế “trong danh Chúa Jesus ” (cũng xem Cong 3:6). Khi chúng ta làm điều đó trong đức tin, chúng ta trở thành ống dẫn của Chúa. Đức Chúa Trời không có tay nhưng tay của chúng ta vươn ra đụng đến các nhu cầu của thế nhân.

Giảng tin lành và đặt tay trên kẻ đau là một mạng lệnh của Đấng Christ. Chúng ta phải vâng lời Ngài. Chúng ta phải làm điều đó trong đức tin, và tin chắc rằng họ sẽ được chữa lành.
Khi chúng ta đụng đến kẻ đau, công bố lời hứa của Đức Chúa Trời ngay lúc đó. Chúa Jesus phán “họ sẽ được lành bệnh ” (Mac 16:18).

Sự khỏi bệnh không nhất thiết ngay tức khắc, song thỉnh thoảng cần có quá trình. Sự chữa lành được bắt đầu ngay khi chúng ta đụng chạm đến người ấy, nhưng có lẽ về sau mới có sự chữa lành trọn vẹn. Đừng mất đức tin. Đừng nghi ngờ. Duy trì thái độ tin cậy tích cực vào lời của Đức Chúa Trời. Lời của Ngài là chân thật, không hề hư đi.
Người giảng tin lành phải có chức vụ chữa bệnh đi kèm theo. Đó là lời hứa trong các mạng lịnh, phải cặp theo mọi tín đồ “những dấu lạ này sẽ theo những kẻ tin ”.

B. SỰ CHỮA LÀNH TRONG HỘI THÁNH

Sự chữa lành truyền giáo là chức vụ ưu tiên dành cho người chưa tin, dùng lẽ thật và sự thật của phúc âm để chinh phục họ. Sự chữa bệnh cho hội chúng là chức vụ trong Hội thánh.
Kinh Thánh thiết lập nền tảng cho sự nghiên cứu trong lãnh vực chữa bệnh này trong Gia 5:14-16 “Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão trong Hội thánh đến, và hãy để cho họ cầu nguyện cho người, xức dầu cho người trong danh Chúa Jesus ”.

” Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; Nếu kẻ đau có phạm tội cũng sẽ được tha. Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. ”
Sự dạy dỗ trong phân đoạn Kinh Thánh này đặc biệt dành cho các Cơ đốc nhân “Trong anh em có ai đau ốm chăng ” rõ ràng là Giacơ ám chỉ những người trong Hội thánh. Các sự dạy dỗ sau đây hoàn toàn khác với Mac 16:15-20.

1. Mời Các Trưởng Lão
Người bệnh phải “mời các trưởng lão trong Hội thánh”. Sự khởi xướng tùy thuộc người bệnh. Họ phải yêu cầu và mời các trưởng lão để làm điều này.

2. Xưng Tội
Phải có sự xưng tội, nếu có phạm tội phải xưng tội.
Chúng ta đã xem xét vấn đề là phần lớn bệnh tật thường bắt đầu từ bên trong. Có thể là tội lỗi hay là sự không vâng lời.
Có thể là có các thái độ sai trật. Nhiều người có những lối suy nghĩ và những tình cảm rất có hại. Đó chính là bệnh tật thuộc linh gây ra bệnh hoạn thể chất. Cần phải có sự nhận biết và xưng nhận các tội ấy.
Xưng tội là đem những điều hủy diệt được dấu diếm bên trong ra bên ngoài. Sẽ không bao giờ có sự chữa lành những nan đề bên trong cho đến chừng nào chúng được xưng ra, bị từ bỏ và bị quên lãng.

Nhiều người thấy khó nhận ra những lỗi lầm của mình, kết quả là họ không bao giờ nhận được sự chữa lành vì cớ các tội lỗi hoặc thể chất bệnh hoạn của họ. Chúng ta phải sẵn sàng để Đức Chúa Trời dò xét tấm lòng của chúng ta và để Ngài đặt ngón tay của Ngài lên mọi thái độ hoặc cảm nghĩ đã làm buồn lòng Ngài.

Hãy mở lòng và chân thật trước Đức Chúa Trời. Ngài là cha nhơn từ, Ngài muốn chữa lành bệnh cho bạn, chứ không phải là quái vật đáng khiếp muốn hãm hại bạn. Ngài không muốn bươi móc những vấn đề làm cho bạn bối rối và xấu hổ. Ngài muốn mang nó ra khỏi lòng và tâm trí bạn bởi vì chúng độc hại và hủy diệt bạn.

Nếu Đức Chúa Trời làm cho bạn nhận biết một vài tội lỗi hay sự cay đắng nào không phù hợp với ý muốn của Ngài, hãy xưng tội với các trưởng lão (người lãnh đạo).
Tốt nhất là xưng tội trong phòng riêng hơn là trước một nhóm tín hữu “Xưng tội với nhau ” (Gia 5:16). Tuy nhiên đôi khi cần có sự xưng tội đối với toàn bộ mọi người trong Hội Thánh. Việc làm này sẽ nhắc nhở mọi người nếu kẻ vi phạm phạm tội chống nghịch lại Hội Thánh. Nếu không, sự xưng tội phải được các trưởng lão tiếp nhận cách riêng biệt và các chi tiết phải được giữ kín.

Mặc dầu xưng tội trước mặt các trưởng lão, nhưng thực chất chúng ta xưng tội trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể làm tổn thương anh em mình, nhưng chính Đức Chúa Trời là Đấng chống lại chúng ta là kẻ phạm tội. Chúng ta phải khẩn đảo tìm kiếm sự tha thứ của Đức Chúa Trời.
Sự xưng tội phải được thực hiện cùng với người mà chúng ta phạm tội hoặc làm tổn thương. Chúng ta nên xưng tội với một tinh thần khiêm nhường, quyết tâm tìm kiếm sự tha thứ của người đó.

Dưới giao ước cũ, Đức Chúa Trời yêu cầu làm một của lễ chuộc sự mắc lỗi phải được thực hiện vì sự phi phạm đã nghịch cùng anh em mình (Le 6:17). Một trong các yêu cầu của việc dâng của lễ bao gồm việc thường nguyên lại vật đã bị hư hại và cộng thêm 20% (6:5)
Nguyên tắc ở đây là chúng ta phải bồi thường cách rộng rãi cho người chúng ta phạm lỗi. Chúng ta phải cố gắng bồi thường những thiệt hại hay những tổn hại mà chúng ta đã gây nên.

3. Xức Dầu
”…Hãy để cho họ cầu nguyện cho người bệnh, xức dầu cho người trong danh Chúa Jesus ” (Gia 5:14). Dầu tượng trưng cho Đức Thánh Linh. Khi chúng ta xức dầu cho ai, chúng ta muốn nói rằng chúng ta mời Đức Thánh Linh bày tỏ sự hiện diện và quyền năng của Ngài trong trường hợp đó. Chúng ta nài xin Đức Thánh Linh giáng trên người mà chúng ta vừa cầu nguyện.

Các môn đồ áp dụng thường xuyên phương pháp này. Trong Mac 6:13 “và họ đuổi nhiều quỷ và xức dầu cho nhiều người bệnh và họ được chữa lành ”.
Dầu cũng tiêu biểu cho sự sáng. Ngọn đèn trên chân đèn trong Nơi Thánh thật sự là ngọn đèn dầu. Đốt dầu để có ánh sáng trong nơi Thánh.

Vì vậy khi chúng ta xức dầu cho ai, chúng ta phải nói rằng:“lạy Cha, chúng con nhận biết rằng chúng con đang làm công việc này trong ánh sáng của sự hiện diện của Ngài, chúng con hiểu rằng không có gì dấu kín trước mặt Ngài.

Ngài biết tất cả. Vì vậy, xin giúp chúng con để chúng con hoàn toàn xứng đáng trong hoàn cảnh này vì không có gì bất xứng và không chân thật có thể thoát khỏi sự quan tâm của Ngài.
Nếu bệnh nhân này đang tìm kiếm Ngài, có tội lỗi nào thực tình người không biết, nguyện ánh sáng của mặt Ngài mặc khải những điều này để chúng được xử lý”.

Hơn thế nữa dầu còn là biểu tượng của sự chữa lành, chứa đựng thuộc tính chữa lành. Có lẽ dầu là dược liệu cổ điển được con người biết đến vì có hiệu quả êm ái và chữa lành.
Người Samari nhơn lành đã dùng dầu và rượu đổ trên vết thương của người bị hại (Lu 10:33, 34). Rượu rữa sạch vết thương còn dầu thì chữa lành vết thương.
Khi chúng ta xức dầu, chúng ta không phải dùng nó như thuốc, nhưng là biểu tượng của sự chữa lành, mong đợi Đức Thánh Linh truyền đạt sự chữa lành cho người bệnh.

4. Cầu Nguyện Bởi Đức Tin
Đã xức dầu xong, các trưởng lão cầu nguyện bởi đức tin “lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh và Chúa sẽ đỡ người dậy ” (Gia 5:15).

a. Lời Cầu Nguyện Bởi Đức Tin Căn Cứ Hoàn Toàn Vào Những Gì Lời Chúa Công Bố.
Nền tảng cho lời cầu nguyện bởi đức tin đặt trên sự thanh khiết của lời Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện bởi đức tin không trông mong một nguồn xác chứng hay khích lệ nào khác. Lời cầu nguyện xác quyết rằng lời Đức Chúa Trời là nguồn duy nhất và tối hậu của lẽ thật ”…Đức Chúa Trời là chân thật và loài người là giả dối. ..” (Ro 3:4).

Đức tin bắt nguồn từ lời của Đức Chúa Trời “đức tin đến bởi sự nghe, và sự nghe bởi lời của Đức Chúa Trời ” (10:17).
Nếu chúng ta cầu nguyện bởi đức tin, chúng ta phải quen thuộc với những gì lời Đức Chúa Trời nói về sự chữa lành.
Chúng ta phải BIẾT từ lời của Đức Chúa Trời rằng ý muốn của Ngài là chữa lành bệnh. Phải có nền tảng đức tin tốt trong chúng ta, đức tin đó chỉ được xây dựng trên lời của Đức Chúa Trời.

b. Lời Cầu Nguyện Bởi Đức Tin Biết Ý Muốn Của Chúa
Một người phung nói với Chúa Jêsus” Nếu Chúa khứng, chắc làm cho tôi sạch được ” (Mat 8:1-4). Người phung này không nghi ngờ gì về khả năng chữa bệnh của Chúa Jesus. Sự nghi ngờ của người chỉ nằm trong phạm vi đúng hay không đúng ý muốn của Chúa.
Chúa Jesus tức thời phán rằng ”…ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch ” (Mat 8:3).

Chúng ta phải biết chắc trong lòng rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là chữa lành bệnh. Nếu có sự không vững chắc hay nghi ngờ nào bên trong sẽ khiến chúng ta kết thúc lời cầu nguyện với câu “nếu đó là ý Ngài” rồi chúng ta KHÔNG cầu nguyện bởi đức tin.
Ngoài việc biết ý muốn của Đức Chúa Trời là chữa lành cho người bị bệnh, chúng ta cũng phải cầu nguyện hết lòng tìm kiếm ý muốn đặc biệt của Chúa cho người chúng ta đang cầu nguyện.

Nói cách khác, trong khi ý muốn của Chúa là luôn muốn chữa lành nhưng đôi khi sự chữa lành của Ngài bị ngăn trở hay bị chậm trễ vì một vài lý do nào đó. Chúng ta cần biết chắc rằng ý muốn của Chúa thật muốn chữa lành cho người bệnh ngay lúc đó.

Thỉnh thoảng khi chúng ta tìm kiếm tri thức đặc biệt này, Đức Chúa Trời bày tỏ một vài ngăn trở khiến không thể bày tỏ quyền năng chữa bệnh của Ngài được.
Kế đó chúng kiếm cách sửa chữa nan đề và dọn sạch lối để sự chữa lành có thể xảy ra.

Giacơ tiếp tục làm rõ rằng những người nghi ngờ sẽ không tiếp nhận được sự chữa lành từ Đức Chúa Trời (Gia 1:6, 7).
Vì vậy cầu nguyện bởi đức tin công bố sự tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện và chữa lành bệnh nhân.
Không có lý do gì để nghi ngờ, không chắc chắn hay chần chừ. Lời cầu nguyện này là lời cầu nguyện phó thác tất cả sự tin cậy.

c. Lời Cầu Nguyện Bởi Đức Tin Có Mục Đích Xác Định
Chúa Jesus hỏi “ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? ” (Mac 10:51) Nói cách khác theo kiểu hiện đại “ngươi thực sự muốn gì? Tính chất rõ ràng nơi lời yêu cầu của ngươi là gì?”
Các Cơ đốc nhân thường không rõ ràng trong lời cầu nguyện của mình đến nỗi không biết sau đó Đức Chúa Trời có trả lời hay không?

Nếu chúng ta cầu nguyện mập mờ, chúng ta sẽ không nhận được gì cả. Chúng ta phải nói rõ ràng chúng ta tin Đức Chúa Trời sẽ làm điều gì và dâng lời thỉnh cầu cho Ngài qua lời cầu nguyện với sự cảm tạ.
Một người mù khi được Chúa Jesus hỏi một câu hỏi đã trả lời ngay lập tức “lạy Chúa xin cho tôi được sáng mắt ” (10:51). Người mù nói lên ước muốn cách xác quyết rõ ràng và chính xác. Chúa Jesus đã đáp ứng lời thỉnh cầu lập tức và người được sáng mắt.

d. Lời Cầu Nguyện Bởi Đức Tin Là Cầu Xin Và Tiếp Nhận.
Nhiều Cơ đốc nhân chân thật không hiểu rằng lời cầu nguyện bởi đức tin gồm cả cầu xin và TIẾP NHẬN. Cầu xin và cứ cầu xin không thôi đôi khi có thể là sự biểu hiện vô tín của bạn.
Chúa Jesus phán “hãy xin sẽ được ” (Mat 7:7). Vậy khi chúng ta đã xin Ngài rồi chúng ta sẽ nhận được từ tay Ngài với lời cảm tạ thích ứng (xem Phi 4:6).

e. Lời Cầu Nguyện Bởi Đức Tin Có Động Cơ Đúng Đắn
Giacơ giải thích hai nguyên nhân tại sao chúng ta không nhận được sự đáp lời cầu nguyện của chúng ta (Gia 4:2, 3).
Thứ nhất: Đôi khi chỉ vì chúng ta không cầu xin! Thứ hai: đôi khi chúng ta cầu nguyện với động cơ sai trật. Giacơ nói rằng “chúng ta xin sai vì tư dục mình “.

Vậy chúng ta phải bảo đảm rằng các động cơ của chúng ta là tinh sạch. Bạn có muốn cầu xin với lý do đúng đắn không?
Động cơ đúng đắn là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và danh của Ngài được tôn cao. Mọi điều gì không đạt được yêu cầu trên thường bị nghi ngờ.

Nhiều người ao ước những điều hoàn toàn vì những lý do ích kỷ. Đức Chúa Trời không đáp ứng lời cầu nguyện tư kỷ. Thật tốt khi chúng ta làm sáng tỏ động cơ của mình và bảo đảm lời cầu xin đó là chính đáng.

Các Mục sư được Đức Chúa Trời sử dụng để chữa bệnh phải bảo đảm động cơ của họ là chính đáng. Một vài người cầu nguyện cho người bệnh vì những động cơ hư không và hời hợt. Có quá nhiều Mục sư bắt đầu nghĩ rằng quyền năng đến từ họ thay vì qua họ. Nhiều người khoe mình vì Đức Chúa Trời dùng họ. Họ thường tự đánh mất phẩm chất từ những thành quả lớn lao qua thái độ xác thịt này.

Một số khác dùng ân tứ của Đức Chúa Trời để tìm lợi riêng cho chính mình. Khi họ làm như vậy, họ làm sai ân tứ đó. Nguyên tắc chung là: “các ngươi đã được lãnh không thì phải cho không. .” (Mat 10:8).

f. Lời Cầu Nguyện Bởi Đức Tin Có Sự Công Bố Dạn Dĩ
Công bố tích cực là điều cần thiết để vận hành đức tin. “Ta đã tin cho nên ta nói ” (IICo 4:13). “Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi” (Ro 10:10). “Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín ” (He 10:23).

Chúa Jesus giải thích mối quan hệ giữa sự công bố và nhận lãnh những gì chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời “quả thật ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngờ trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ được ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho ” (Mac 11:23).

Nếu sự công bố của bạn không phù hợp với lời của Đức Chúa Trời, đó không phải là công bố bằng đức tin. Đức tin phải phù hợp với Lời Đức Chúa Trời.
Động từ “công bố ” trong Tân Ước Hylạp có nghĩa là “đồng ý với”, “nói giống như vậy”. Nếu chúng ta cầu nguyện bởi đức tin, không có sự nghi ngờ, thì lời nói hay sự công bố của chúng ta phải phù hợp với lời cầu nguyện của chúng ta.

g. Lời Cầu Nguyện Bởi Đức Tin Phù Hợp Với Lời Công Bố.
Lời công bố bằng đức tin là sự công bố bằng lời nói phù hợp với thái độ tin cậy mà chúng ta cầm giữ về sự chữa lành bệnh nhân.
Ngoài việc nói lời đức tin, chúng ta còn phải có những hành động đức tin. Những hành động này phải phù hợp với lời công bố bằng đức tin mà chúng ta đưa ra và dựa trên lời Đức Chúa Trời.

Giacơ nói “Đức tin không hành động thì chết ” (Gia 2:20). Nếu chúng ta công bố, chúng ta tin điều gì đó mà không làm theo thì lời công bố đó là lời nói suông.
Vì vậy Chúa Jesus thường đòi hỏi hành động đức tin của những người mà Ngài chữa lành. Ngài ra lệnh cho người què “Hãy đứng dậy, vác giường của ngươi và đi ” (Mac 2:11). Thông thường vào đúng giây phút đó khi người bệnh bắt đầu hành động trong đức tin, thì phép lạ lập tức xảy ra.
Ngược lại, nhiều người không nhận được sự chữa lành vì ngay lúc đó không hành động trong đức tin và kết cục là họ không nhận lãnh được lời hứa.

h. Lời Cầu Nguyện Bởi Đức Tin Tiếp Tục Đứng Vững.
He 10:23 “Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín ”. Thường thường đức tin của chúng ta được thử luyện bởi vì điều chúng ta cầu xin và tiếp nhận không hiện ra tức thì. Đây là yếu tố khó hiểu và quan trọng trong việc thực hành đức tin.
Đức tin chân thật có phẩm chất chịu đựng để tiếp tục bền đỗ tin tưởng ngay cả khi kết quả không đạt được tức thời.
” Đức tin chân thật chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn để dành…” (10:35, 36).

Đức tin theo Kinh thánh dựa vào những Lời công bố của Đức Chúa Trời và không phụ thuộc vào cảm xúc, biểu hiện hay chứng cớ nhận biết được theo các giác quan tự nhiên. Đức tin là tin cậy, công bố,và hành động theo lời của Đức Chúa Trời.
Vậy khi không có sự thay đổi rõ ràng hoặc tiến triển, đức tin vẫn bền đỗ tin cậy rằng Lời của Đức Chúa Trời là chân thật. Đức tin luôn luôn xưng nhận rằng lời Đức Chúa Trời là chân thật và làm theo trong mọi hoàn cảnh.

Đối với Abraham, tiến trình đức tin này diễn ra trong nhiều năm. Trong khi người chờ đợi Đức Chúa Trời làm điều Ngài đã hứa, Ápraham ”…mạnh mẽ trong đức tin, đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời ” (Ro 4:18-21).
Với đức tin và lòng kiên nhẫn, ông đã nhận được lời hứa (He 6:12).

i. Lời Cầu Nguyện Bởi Đức Tin Dâng Vinh Hiển Cho Đức Chúa Trời
Abraham là nhân vật nổi tiếng có đức tin vĩ đại. Gương của ông đem đến sự gây dựng và khích lệ. Ro 4:16-21 chứa đựng các nguyên tắc hữu ích về sự vận hành đức tin của ông . Những nguyên tắc này bao gồm yếu tố Abraham dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Nan đề của nhiều Cơ đốc nhân là Đức Chúa Trời không thể tin họ trong các thành tích đức tin lớn lao vì họ thường đem vinh hiển cho chính mình. Họ muốn làm cho mọi người thán phục họ hơn.

Đức Chúa Trời tuyệt đối ghen tuông nếu ai giành lấy sự vinh hiển của Ngài. Ngài không muốn sang sẽ điều đó cho ai. Chúng ta cũng cần khôn ngoan trong vấn đề này. Luôn luôn cẩn trọng dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời vì những điều kỳ diệu mà Ngài đã làm.
Không phải đức tin của bạn làm nên phép lạ bèn là đức tin, sự trọn vẹn và quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức tin của bạn là ống dẫn để quyền năng của Đức Chúa Trời tuôn chảy qua.

C. SỰ CHỮA LÀNH BỆNH QUA TIỆC THÁNH

Trong ICo 11:23-32 mô tả rõ việc tham dự Tiệc Thánh đúng đắn đem đến sự chữa lành và mạnh khỏe.
Phaolô xác nhận việc tham gia không đúng mang lại hậu quả mà nhiều người Côrinhtô bị bệnh và một số người trong họ chết yểu. “Vì cớ đó mà trong anh em có nhiều người đau ốm trong họ và có lắm kẻ ngủ ” (câu 30). Vì vậy điều đó có nghĩa là dự phần đúng đắn sẽ cho chúng ta sức khỏe tốt. Chúng ta hãy xem qua vấn đề quan trọng này.

1. Tiệc Thánh Được Đặt Trên Nền Tảng Lễ Vượt Qua
Chúa Jesus thiết lập Lễ Tiệc Thánh lần đầu tiên nhằm vào ngày Lễ Vượt Qua (Mat 26:19). Các môn đồ tụ tập quanh Ngài tối hôm đó nhận biết một cách sâu sắc về ý nghĩa của bữa tiệc.
Họ lưu tâm đến Tiệc Thánh vì bữa tiệc nhắc nhở về Lễ vượt qua đầu tiên 1400 năm về trước. Họ nhớ lại giao ước mà Đức Chúa Trời đã làm với cha ông họ. Ngài đã mang tổ tiên của họ ra khỏi Ai Cập trong ngày Lễ Vượt Qua đầu tiên.

Họ kinh nghiệm về sự giải cứu vinh quang khỏi xứ Êdiptô và khỏi mọi cảnh nô lệ bởi cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời.
Lễ vượt qua đầu tiên trong thời kỳ Môise gồm có thịt chiên con nướng và bánh không men. Huyết chiên con được bôi trên khung cửa và bệ cửa của nhà họ.
Huyết đó là dấu hiệu để Đức Chúa Trời “khi ta trông thấy huyết đó ta sẽ vượt qua các ngươi ” Ngài phán với họ như vậy. (Xu 12:13).

Họ đi ra qua khung cửa đầy máu để đến với tự do của sự cứu rỗi. Huyết là sự cứu chuộc họ.
Đức Chúa Trời cũng phán với họ phải nướng thịt chiên con bằng dược thảo và ăn hết trước khi bắt đầu cuộc hành trình đến tự do.
Bữa ăn dinh dưỡng bổ sức cho thân thể họ để chuẩn bị cho cuộc hành trình đầy cam go. “Chẳng một ai yếu mòn trong các chi phái của Ngài ” (Thi 105:37). Vì thế, Tiệc Lễ vượt qua nhằm vào mục đích cứu rỗi, chữa bệnh và sự khỏe mạnh.

2. Tiệc Thánh: Giao Ước Mới.
Khi Chúa Jesus chia bánh và rượu với các môn đồ đêm đó, Ngài lập một giao ước mới với họ. Rượu tượng trưng cho huyết của Ngài sắp đổ ra vì sự cứu rỗi của họ. Bánh chỉ về thân thể, thịt chiên con để ăn vào thì được lành bệnh và mạnh sức.
Phaolô chia sẻ vài nguyên tắc đáng ghi nhớ về việc dự phần trong Tiệc Thánh.

a. Tiệc Thánh Để Nhớ Đến Chúa Jesus
Chúa phán “Hãy làm điều này để nhớ đến ta ” (ICo 11:24). Khi Chúa Jesus ngồi tại bàn tiệc đêm đó, Ngài là hiện thân của con người trọn vẹn. Satan bằng mọi cách đã cố gắng tấn công và hủy diệt Ngài trong suốt cuộc đời của Ngài. Nó tìm cách cám dỗ Ngài (Mat 4:1-11). Tôi dám đoan chắc rằng ma quỉ đã cố gắng đặt nhiều bệnh tật chết người lên trên Ngài.

Chúa Jesus ở giữa vòng nhiều bệnh nhân trong chức vụ của Ngài. Nhiều người trong họ bị bệnh truyền nhiễm, và tôi tin chắc rằng Satan đã tìm đủ mọi cách để làm cho Chúa Jesus bị nhiễm bệnh. Nhưng mọi cố gắng của Satan đều bị thất bại thảm hại.

Gần cuối chức vụ trên đất của Ngài, Chúa Jesus luôn phán “Vua chúa đời này (Satan) đến, nhưng nó không làm gì được ta ” (Gi 14:30). Bất chấp mọi cố gắng của ma quỉ đã thực hiện, Chúa Jesus ngồi đối diện với chúng cường tráng, khỏe mạnh.

Là mẫu người toàn vẹn, Chúa Jesus luôn nói rằng “Khi các ngươi làm tiệc này trong tương lai, hãy nhớ đến ta! Hình dung ta trong tâm trí các ngươi như trong đêm nay: khỏe mạnh và cường tráng, giữ lấy quyền năng của Đức Chúa Trời, được gìn giữ khỏi sự ô uế và bệnh hoạn bởi sự che chở của Cha. Hãy nhận biết rằng Đức Chúa Cha muốn các ngươi cũng giống như vậy, đầy đủ sức khỏe và cường tráng.

b. Tiệc Thánh Là Để Kỷ Niệm Về Sự Chết Của Ngài.
Khi Ngài chia xong bánh và rượu, Chúa Jesus phán “Đây là thân thể ta được bẻ chia cho các ngươi. .. Đây là chén của giao ước mới trong huyết của ta. .. ”
Phaolô nói rằng “Khi anh em ăn bánh và uống chén nầy, anh em phải công bố sự chết của Chúa Jesus ” (ICo 11:24-26).

Trong ý nghĩa sâu xa nhất, Tiệc Thánh là một lễ kỷ niệm. Dĩ nhiên chúng ta cũng có buồn khi nhớ đến tội lỗi của chúng ta đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Tuy nhiên khi chúng ta suy gẫm về sự chết của Đấng Christ, chúng ta không thể duy trì sự buồn bã lâu được.
Thập tự giá không phải là một chiến bại. Đó là chiến thắng vĩ đại nhất của Đấng Christ. Qua sự chết của Ngài ”… Ngài chiến thắng quyền lực của sự chết là ma quỉ ” (He 2:14).

Khi chúng ta mừng lễ chiến thắng này chúng ta vui mừng nhớ lại Chúa Jesus đã chuộc lại sự tự do cho chúng ta từ trong tội lỗi và cám dỗ của ma quỉ. Ngài đã cứu chúng ta khỏi Satan và mọi điều ngu xuẩn mà nó áp đặt trên chúng ta. Chúa Jesus đã phục hồi cho chúng ta mọi điều mà Adam đã đánh mất. Chúng ta trọn vẹn trong Đấng Christ (Co 2:10). Ngài đã phục hồi chúng ta trọn vẹn qua sự đắc thắng khải hoàn của Ngài.

c. Tiệc Thánh Là Để Phân Biệt Thân Thể Ngài.
Đây là tính chất và mục tiêu của toàn bộ vấn đề. Khi chúng ta tham dự tiệc thánh cách không đúng đắn sẽ gây nên hậu quả bệnh hoạn giữa vòng Cơ đốc nhân. (ICo 11:27-32). Vậy phân biệt thân thể Ngài có ý nghĩa gì ?

1) Thân Thể Ngài Là Khỏe Mạnh
Đầu tiên phải hiểu rằng thân thể Chúa Jesus là khỏe mạnh và cường tráng và Đức Chúa Trời muốn chúng ta có được tính chất khỏe mạnh như Chúa Giêxu.

2) Bánh Là Thân Thể Ngài.
Thứ hai, chúng ta phải biết khi chúng ta ăn bánh, đó là thân thể Chúa (ICo 11:24). Sự sống, sức khỏe và sự cường tráng vốn có sẵn trong thân thể Chúa Jesus. Chúng ta phải ăn trong đức tin, chiếm hữu cho chúng ta một lượng và phẩm chất sức khỏe có trong Chúa Jesus.

3) Hội Thánh Là Thân Thể Ngài
Thứ ba, Chúng ta phải phân biệt Thân Thể kỳ diệu Của Đấng Christ. Tôi tin đây là khía cạnh có ý nghĩa nhất và sâu sắc nhất. Đây cũng chính là vấn đề mà nhiều Cơ đốc nhân không hiểu.
Phaolô gọi toàn Hội Thánh là Thân Thể của Đấng Christ (Eph 1:22, 23), mỗi người được tái sinh là một chi thể của Thân. Như chúng ta phân biệt được mối liên hệ của chúng ta với Đấng Christ thể nào thì chúng ta cũng phải phân biệt được mối liên hệ của chúng ta với các con cái khác của Đức Chúa Trời.

Không làm điều nầy được gọi là “ăn và uống một cách không xứng đáng”. Tham dự Tiệc Thánh trong lúc từ chối nhận thức đúng đắn về sự hiệp một của Thân Thể kỳ diệu của Đấng Christ, là tham dự cách không xứng đáng.

Vui lòng lưu ý đến chữ “cách không xứng đáng” là một trạng từ của điều gì chúng ta “làm”. Trạng từ đó không ám chỉ con người xứng đáng hay không xứng đáng nhưng muốn ám chỉ hành động tham dự Tiệc Thánh xứng đáng hay không xứng đáng.

Có sự thanh tẩy và chữa lành trong tiệc thánh. Chúng ta nên làm lễ kỷ niệm này cách đều đặn và xứng đáng, phân biệt đúng đắn Thân Thể của Chúa. Làm được như vậy chúng ta sẽ hưởng được phước hạnh sức khỏe thiên thượng trong tâm linh, hồn, thể xác.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.