73 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Lễ Ngũ Tuần

515

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY

PHẦN C10: BẢY KỲ LỄ CỦA CHÚA
Bài viết của Ralph Mahoney

Chương 5
LỄ NGŨ TUẦN

“Kể từ ngày Sabát, là ngày đem bó lúa dâng đưa qua đưa lại, các ngươi sẽ tính bảy tuần lễ trọn. Các ngươi tính năm mươi ngày cho đến ngày sau của lễ sa bát thứ bảy, thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi hãy từ nhà mình đem đến hai ổ bánh đặng làm của lễ dâng đưa qua đưa lại; bánh đó làm bằng hai phần mười bột lọc hấp có pha men: ấy là của đầu mùa dâng cho Đức Giê-hô-va ”(Le 23:15-17)

A. VỀ MẶT QUÁ KHỨ (LỊCH SỬ)

Khía cạnh quá khứ của Lễ Ngũ Tuần rất đáng nói đến. Dân Ysơraên có ba dịp chính phải ra mắt Đức Chúa Trời (Xu 23:14, 17). Đầu tiên là Lễ Vượt Qua cùng với Lễ Bánh Không Men và Trái Đầu Mù. Cả ba lễ này đều diễn ra trong thời gian tám ngày cho đến hai tuần.
Dịp thứ nhì là tổ chức Lễ Ngũ Tuần (cũng còn gọi là Lễ Gặt). Lễ này diễn ra năm mươi ngày sau khi đưa qua đưa lại bó lúa đầu mùa vào cuối Lễ Bánh Không Men.

Mùa lễ hội lớn thứ ba gọi là Lễ Lều Tạm, xảy ra vào cuối năm, khi dân Ysơraên thu hoạch lúa ở ngoài đồng.

Thời gian lễ hội này bắt đầu vào ngày một tháng bảy kèm với Lễ Thổi Kèn. Vào ngày mười của tháng này là Lễ Đền Tội, tiếp theo đó, vào ngày mười lăm là Lễ Lều Tạm.
Điều này xảy ra vào tháng chín/ tháng mười…“Mỗi năm ba kỳ, các người nam phải đến trước mặt Chúa tức là Đức Giê-hô-va ” (23:17).

Phu 16:9-12 mô tả Lễ Ngũ Tuần rằng:“Ngươi phải đếm bảy tuần khởi từ ngày người ta tra lưỡi hái vào mùa gặt (trái đầu mùa) cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, do tay mình đem dâng của lễ lạc ý, tùy theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước.

Ngươi, con trai ngươi, con gái ngươi, người Lê- vi trong thành ngươi, người khách lạ, kẻ mồ côi và người góa bụa giữa vòng ngươi đều sẽ vui vẻ tại trong chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn để danh Ngài ở ”.

B. KHÍA CẠNH TIÊN TRI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM

Khía cạnh tiên tri của Lễ Ngũ Tuần đã được ứng nghiệm trong Công vụ 2.
“Đến ngày Lễ Ngũ Tuần… hết thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói ”(Cong 2:1, 4).

Đây là một ví dụ quá rõ về cách Đức Chúa Trời đã sử dụng các lễ hội như một thời gian biểu cho lịch sử của loài người như thế nào.
Điều này lại xảy ra trong Công vụ 2 một lần nữa đã chứng minh các biểu tượng tiên tri của Lễ Ngũ Tuần được ứng nghiệm ra sao.

1. Của Lễ Chay Mới.
“Các ngươi tính năm mươi ngày (Lễ Ngũ Tuần )…thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Giê- hô- va ”(Le 23:16).
Của Lễ Chay Mới minh họa tính tiên tri của nhóm nhỏ nhóm nhau trên phòng cao. Họ là 120 người dâng mình, và đang chờ đợi lời hứa của Cha mà Chúa Giêxu đã nói.

Họ dâng mình trọn vẹn cho Chúa Giêxu và đang đợi chờ điều Ngài đã hứa cho mình. Chúa Giêxu nói họ sẽ được báp têm bằng Thánh Linh (Cong 1:4, 5, 14).
Họ chỉ là một số người dâng mình, thật sự hứa nguyện trung thành với Chúa Giêxu như là Chúa của mình, và đã hy sinh những tham vọng riêng để có thể tham gia vào mục đích của Đấng Christ.

Họ giống như của lễ chay mới tự nguyện, nhóm nhau lại trong sự hiệp một, tự do trình dâng bản thân mình cho Chúa, được chuẩn bị để trả giá cho sự hòa hợp với Chúa Giêxu.

Lễ Ngũ Tuần có một quyền năng lớn lao, nhưng để kinh nghiệm được lễ này, thì cũng phải trả một giá lớn lao. Giá phải trả ấy là hoàn toàn tự nguyện đầu phục uy quyền của Chúa Giêxu Christ để có thể hầu việc Ngài”…hoặc sống, hoặc chết… ”(Phi 1:20).

Giá của Lễ Ngũ Tuần đã được Chúa Giêxu cắt nghĩa rõ ràng trong Cong 1:8. “Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận được quyền phép và làm chứng (tiếng Hylạp “martus ”nghĩa là tử đạo) về ta… ”(1:8).

Theo các sử gia thì mười một người, trong số mười hai sứ đồ được Chúa Giêxu nói những lời này đều đã tử đạo.

Bạn còn nhớ sự kiện này không? Trước khi Chúa Giêxu tử đạo, “có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài…
“Vì người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó ”(Mat 26:7, 12).Vào Lễ Ngũ Tuần chúng ta được xức dầu để làm lễ chôn và để tử đạo.

Cũng chữ “Martus” trong tiếng Hylạp đã được dịch thành “tử đạo” như trong hai câu Kinh thánh sau đây (Kinh thánh tiếng Anh)
“Lại khi Êtiên là kẻ làm chứng cho Chúa, bị đổ máu… ”(Cong 22:20).
”…dầu trong những ngày đó, An- ti- ba, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi… ”(Kh 2:3).

Về khía cạnh cá nhân của Lễ Ngũ Tuần, thì của lễ chay mới này chính là của lễ dâng tự nguyện chính bản thân chúng ta như là một của lễ sống chuẩn bị cho bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời muốn làm trong chúng ta hoặc cùng chúng ta.

Lễ chay mới là bài học hình bóng về việc được trồng trong sự chết, sự chết của việc hy sinh bản ngã và đầu phục. Rồi từ sự nhu mì và đầu phục này, mùa gặt sự sống sẽ đến.

2. Hai Ổ Bánh
Hai ổ bánh nướng có pha men được dâng lên trong kỳ lễ này rất có ý nghĩa. Vì nói về tính cách của những người đã kinh nghiệm được Lễ Ngũ Tuần.

Đức Chúa Trời không đòi hỏi một thành tích học vấn lớn lao, hay một sự hoàn hảo về mặt đạo đức, trước khi Ngài báp têm Thánh Linh cho 120 người. Chỉ một vài tuần trước đó, mười hai sứ đồ đã tỏ ra rất yếu đuối và sợ hãi.”…khi ấy hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi ”(Mat 26:56).

Hãy chú ý nơi mà Chúa Giêxu tìm thấy mười một môn đồ sau khi Ngài phục sinh.
”…Những cửa nơi các môn đồ đều đương đóng lại vì sợ dân Giuđa… ”(Gi 20:19). Đằng sau cánh cửa đóng lại đó, họ túm lại với nhau trong nỗi sợ hãi, Chúa Giêxu đã tìm thấy họ trong nơi ấy.

a.Được Mạnh Mẽ Nhờ Thánh Linh. Chính tại nơi đây Ngài đã bảo họ rằng Đức Thánh Linh sẽ làm cho họ mạnh mẽ, và họ sẽ không còn sợ hãi nữa. Họ sẽ dạn dĩ công bố Phúc Âm – và ngay cả tử vì đạo.
Và đó là những gì Lễ Ngũ Tuần đã làm cho mười hai sứ đồ đầy sự sợ hãi kia. Lễ Ngũ Tuần đã biến nỗi sợ của họ thành đức tin; cánh cửa đóng bật mở ra, và họ ra ngoài các đường phố giảng về Chúa Giêxu cho dầu phải đương đầu với bắt bớ, bỏ tù và tử đạo.

“Khi họ đương nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sađusê thoạt đến… họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau… họ bèn đòi các người vào rồi cấm tiệt, chẳng cho nhơn danh Chúa Giêxu mà nói hay là dạy ”(Cong 4:1, 3, 18).Những môn đồ này đã phản ứng ra sao trước một lệnh như vậy?
Trước hết họ cầu nguyện“này xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa và ban cho các đầy tớ Ngài giảng đạo một cách dạn dĩ ”(4:29).

Sau đó, họ giảng. “Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêxu Christ… bấy giờ các thầy cả thượng phẩm… đều đứng dậy… đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công ”.

“Nhưng đương ban đêm có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ và dặn rằng: “Đi đi, hãy chường mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống.
Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin lành của Đức Chúa Giêxu tức là Đấng Christ. ”(Cong 4:33; 5:17-20, 42).

Lễ Ngũ Tuần là dành cho những người đói khát sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời, là những người sẵn sàng để Chúa làm cho mình trở nên dạn dĩ (cho dầu trong họ vẫn còn sợ hãi), để họ có thể công bố về Đấng Christ, thậm chí phải trả giá tù đày hoặc chết chóc.
“Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ ”(Mat 5:6).

“Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa, trong một đất khô khan, cực nhọc chẳng nước, linh hồn tôi khao khát Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.
Đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh ”(Thi 63:1, 2)

“Linh hồn tôi mong ước đến đỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va; lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống (84:2)
“Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích; khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt ”(107:9).

“Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu họ ”(145:19).
”…huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao! ”(LuLc 11:3).

C. NHẬN LÃNH ÂN TỨ

Định nghĩa chính thức về ân tứ là: một sự ban cho và nhận lãnh không cần trả giá hoặc không cần cân nhắc.
Phép báp têm Thánh Linh được mô tả như một QUÀ TẶNG do Cha hứa ban (Cong 1:4; 2:38).

Đức Chúa Trời ban cho các ân tứ bởi vì bản chất nhân từ của Ngài chứ không phải do sự xứng đáng của chúng ta. Quyền năng của Lễ Ngũ Tuần chính là quà tặng của Đức Chúa Trời cho cộng đồng không được hoàn hảo.

Câu chuyện bi thương về Anania và Saphira trong Công vụ 5 dạy chúng ta rằng mong ước có được QUYỀN NĂNG và UY TÍN mà không có SỰ TRONG SẠCH của Thánh Linh tức là đã hiểu lầm một chức năng lớn của Thánh Linh rồi.
Ngài ngự vào chúng ta chẳng phải vì cớ chúng ta hoàn hảo mà vì chúng ta CẦN được hoàn hảo.

1. Sự Giáp Mặt Thánh.
Nếu bạn chưa nhận được Lễ Ngũ Tuần cách cá nhân, hãy đọc phần D1 trong tài liệu Leaders Training Guide này và theo những lời dạy ở đó, thì bạn có thể trở nên mạnh mẽ và có thể làm theo ý muốn và công việc của Đức Chúa Trời.

Xu 23:17 nói… “các người nam phải đến trước mặt Chúa, tức là Đức Giê-hô-va ”.Câu này nói với chúng ta về sự đối diện thánh với Chúa.
Sự đối diện với Chúa được ghi lại trong Lễ Ngũ Tuần đầu tiên của Tân Ước (Công vụ 2), chắc chắn đã thay đổi nhóm nhỏ đang chờ đợi trong sự cầu nguyện trên phòng cao ấy.
Họ đã trở nên cộng đồng đi ra làm chứng một cách mạnh mẽ chắc chắn về Đức Chúa Trời mà họ đã giáp mặt vào ngay Lễ Ngũ Tuần.

2. Hòn Đá Vấp Chân.
Khía cạnh cá nhân của lễ này ngày nay vẫn còn thích hợp cách mạnh mẽ. Vẫn còn có nhu cầu dâng hiến chính mình một cách tự nguyện cho Đức Chúa Trời. Hiện nay còn rất đông dân sự trong Hội thánh vẫn khao khát quyền năng của ngày Lễ Ngũ Tuần, nhưng không cùng với cách thức đã xảy ra như trước kia trong Công vụ 2.

Nhiều Cơ Đốc Nhân cảm thấy một cái gì đó không cần thiết và gây lúng túng về vấn đề nói tiếng mới. Các lý thuyết thần học được dựng lên để giải thích lệch lạc kinh nghiệm rất rõ ràng trong Kinh thánh.

Tôi nhận thấy rằng bất cứ lúc nào Đức Chúa Trời vận hành theo một cách mới, thì Ngài luôn đặt “một hòn đá vấp chân, một hòn đá gây vấp ngã ”trong điều Ngài làm! Việc nói tiếng mới bởi Thánh Linh cũng giống như vậy đối với một số người.

Họ không thể nhận lãnh báp têm trong Thánh Linh. “Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm… họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở ”(Ro 9:32).Đối với những người này, ân tứ tiếng lạ là “hòn đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã, họ bị vấp đá đó và không vâng phục… ”(IPhi 2:8).

Trong các tuyên bố và sứ điệp đến từ Chúa Giêxu Christ cũng có hòn đá vấp chân. Những người lãnh đạo tôn giáo đã không thể hiểu được sự hiện thân của Đấng Christ, và rất tức giận khi Chúa Giêxu nói về thần tánh của Ngài.“Chúa Giêxu là hòn đá mà thợ xây nhà bỏ ra và chối từ ” (Cong 4:11; Thi 118:22).

Phaolô dạy rằng Đấng Mêsia bị đóng đinh là một hòn đá chính khác nữa gây cho người Giuđa bị vấp (ICo 1:23).
Họ không thể chấp nhận sự kiện rằng Đấng Mêsia đến để chết một cái chết nhục nhã, thấp hèn. Họ nghĩ rằng Ngài sẽ đuổi quân lính La Mã đang thống trị đất nước họ và thiết lập một vương quốc hiển vinh.

Sự việc không diễn ra theo cách họ mong đợi, chẳng có chút vinh quang nào trên thập tự giá cả, chỉ có nhục nhã và đê hèn. Thập tự giá nói về điều hổ thẹn và sỉ nhục, vì chỉ có tội phạm mới bị đóng đinh.

Cần phải được mặc khải mới thấy được lẽ thật sâu sắc về Đấng Mêsia bị đóng đinh. Tâm trí tự nhiên không thể nhận lãnh điều ấy được. Chúa Giêxu không phải là một tội phạm nhưng Ngài đã bị làm cho trở thành một tội phạm do gánh lấy tội lỗi của bạn và tôi…“Đức Giê-hô-va đã làm cho hết thảy tội lỗi (sự vi phạm, phạm pháp) của chúng ta chất trên Ngài ” (Es 53:6).“Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta ” (ICo 5:21).
Trong Lễ Ngũ Tuần việc nói tiếng mới là hòn đá vấp chân tương tự. Cũng có nan đề kiêu ngạo tương tự trong việc nhận lãnh ân tứ nói tiếng mới. Có vài người không muốn nhận lấy sự quở trách.

Như người Do Thái cảm thấy thật vô lý khi nghĩ Đấng Mêsia bị đóng đinh thể nào thì việc nói một ngôn ngữ lạ dường như vô lý đối với nhiều Cơ đốc nhân cũng vậy.

Nhưng không giáo phái nào đặt hòn đá vấp chân ấy vào Lễ Ngũ Tuần. Chính Đức Chúa Trời đã đặt vào đó, một hòn đá mà chúng ta nên té ngã trong sự nhu mì và đầu phục kẻo không đá rơi nhằm trên chúng ta.
“Hễ ai ngã nhằm hòn đá này sẽ bị giập nát, còn đá này ngã nhằm ai thì sẽ giập người ấy ”(Lu 20:18).

3. Báp Têm Bằng Lửa.
“Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến (Chúa Giêxu )…Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa ”(Lu 3:16).

Lễ Ngũ Tuần còn là lễ Báptêm Bằng Lửa. Lửa là biểu tượng của sự thanh tẩy. Bạn sẽ thấy rằng sự đồng nhất với Lễ Ngũ Tuần sẽ kiểm tra lại các mối quan hệ của bạn trong gia đình, tại Hội thánh, và trong cuộc sống chung.

Lễ Ngũ Tuần là một dịp mà toàn dân Ysơraên đều đến trước Chúa. Họ đến để Ngài có thể làm việc trên tấm lòng của họ, đặt vào lòng họ những cá tính của Ngài. Điều đó đã xảy đến cho 120 người nhóm trong phòng cao ở Giêrusalem vào Lễ Ngũ Tuần.

Quyền năng của Lễ Ngũ Tuần sẽ thay đổi chúng ta. Chúng ta không nên tham dự chỉ vì lòng tò mò hay muốn thử nghiệm. Thật là sai trái khi đến với Lễ Ngũ Tuần như đến với một điều gì đó mà chúng ta tò mò muốn biết.

Cũng vậy, nhiều khi những điều quí giá thuộc về Đức Chúa Trời lại được rao giảng một cách tùy tiện đến nỗi người nghe chẳng nhận được một ý nghĩa nào về sự hiện diện đáng sợ của Đức Chúa Trời là Đấng mà họ đang ra mắt.

Người ta thường rao giảng về Tin lành với chỉ toàn nhấn mạnh về phước hạnh có sẵn mà chẳng đòi hỏi ai phải ăn năn cả.
Có người lại giảng rằng Lễ Ngũ Tuần là một nguồn năng lực kích động. Những người giảng này thường không nhấn mạnh đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời,là Đấng trên tất cả. Lễ Ngũ Tuần là sự giáp mặt với Đức Chúa Trời và mỗi lần như vậy chúng ta sẽ được thay đổi.

4. Để Phản Chiếu Vinh Hiển Của Ngài.
Một vị giám mục tin kính đã có lần nói rất đúng rằng: “Khi chúng ta bắt đầu nói chuyện với Đức Chúa Trời về quyền năng, thì Ngài bắt đầu nói với chúng ta về sự thánh khiết ”.

Điều này nhắc tôi nhớ đến IICo 3:17-18“Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh ”.

Ở đây chúng ta nhìn xem công việc của Thánh Linh, là Đấng cất đi cái màn khỏi lòng chúng ta để chúng ta có thể phản chiếu vinh hiển của Ngài. Và kết quả của việc phản chiếu này là chúng ta được thay đổi.“Hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển ”.
Lễ Ngũ Tuần là quyền năng của Đức Chúa Trời để thay đổi chúng ta thành ảnh tượng của Ngài. Sự thay đổi ấy không phải là một biến cố xảy ra tức thì trong một khoảnh khắc thời gian, mà chỉ xảy ra khi chúng ta tiếp tục dâng hiến chính mình như một của lễ tự nguyện dâng lên cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và sẵn sàng mang lấy bất cứ kết quả sĩ nhục nào. Bằng cách này chúng ta được biến đổi từ mức độ vinh hiển này đến mức độ kế tiếp, từng bước một, ngày qua ngày, khi chúng ta sống Lễ Ngũ Tuần của mình.

Như đã nói, Lễ Ngũ Tuần làm tưởng nhớ đến các biến cố tại núi Sinai. Một điểm nổi bật xảy ra lúc ấy đã được mô tả trong các câu Kinh thánh sau đây: “Khi Môise cầm hai bảng chứng đi xuống núi Sinai, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va ” (Xu 34:29).

Khuôn mặt sáng rực của Môise gây sợ hãi nên ông phải lấy màn che mặt lại. “Môise thôi nói chuyện cùng họ, liền lấy lúp che mặt mình lại. Khi Môise vào trước mặt Đức Giê-hô-va đặng hầu chuyện Ngài thì dở lúp lên cho đến chừng nào lui ra; đoạn ta nói cùng dân Ysơraên mọi lời Ngài đã phán dặn mình. Dân Ysơraên nhìn mặt Môise thấy da mặt người sáng rực, thì Môise lấy lúp che mặt mình lại cho đến khi nào vào hầu chuyện Đức Giê-hô-va ”(34:33-35).

Kinh nghiệm Lễ Ngũ Tuần của Môise khiến cho ông dành nhiều thời gian để chiêm ngưỡng Chúa. Điều này khiến cho sắc mặt của ông đầy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, được phản chiếu qua khuôn mặt sáng rực của ông.

Chúng ta hãy làm rõ các bước dẫn lên phòng cao và đi vào để cầu nguyện và dành thời gian ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời cho đến khi “phản chiếu được vinh hiển của Ngài”.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.