Bồi Linh 2019 – Sài Gòn – Buổi trưa ngày 06 – 12 – 2019

19

Bồi Linh 2019 – Sài Gòn
— Diễn giả: Pastor Don Don McDonell
— Buổi trưa ngày 06 – 12 – 2019
Chủ đề: Dòng Sông Nước Sống

Hỗ trợ qua facebook: Tong Vo:

[url]https://www.facebook.com/tongvovn[/url]Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.