Bế Mạc Bồi Linh 2019 – Sài Gòn

39

Bế Mạc Bồi Linh 2019 – Sài Gòn
— Diễn giả: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Hỗ trợ qua facebook: Tong Vo:

[url]https://www.facebook.com/tongvovn[/url]Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.