ISOM mp3 – 07 Lối suy nghĩ đồng vắng

300

Tải về file mp3 >>

07 Lối suy nghĩ đồng vắng, Giáo trình ISOM AudioTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.