ISOM mp3 – 03 Những nguyên tắc thông giả giất mơ

415

Tải về file mp3 >>

03 Những nguyên tắc thông giả giất mơ, Giáo trình ISOM AudioTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.