ISOM cho Phụ nữ mp3 – 02 Sự chúc phước cho thế hệ trẻ

372

Tải về file mp3 >>

02 Sự chúc phước cho thế hệ trẻ, Giáo trình ISOM cho Phụ nữ AudioTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.