ISOM mp3 – 01 Lối suy nghĩ đồng vắng

378

Tải về file mp3 >>

01 Lối suy nghĩ đồng vắng, Giáo trình ISOM Audio



Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ



" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.